94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Drężno,
,

40 400 | 2043 m2
nr oferty: 0505401

NOWA NIŻSZA CENA ! DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 670 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 3 lat. DZIAŁKA LETNISKOWA W DRĘŻNIE, OK. 400 M OD JEZIORA DRĘŻNO (STUDNICA), W POBLIŻU JEZIORA WIERZCHOWO, OK. 60 KM OD MORZA. DOJAZD DROGĄ ASFALTOWĄ. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. Oferujemy do sprzedaży działkę letniskową nr 185/4, bardzo ładnie położoną w kompleksie działek, na skraju wsi Drężno, ok. 400 m od jeziora Drężno (Studnica), ok. 2,5 km od jeziora Wierzchowo (pow. jeziora ok. 700 ha) oraz ok. 60 km od morza. Teren działki równy, porośnięty trawą. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem ML-2 - tereny zabudowy letniskowej. W planie ustalono (m. in.): - maksymalna wysokość zabudowy - do 9 m; - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 1, dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni; - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 70% powierzchni działki; - maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 20% powierzchnia działki; - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 2000 m2. Klasy gruntów: grunty rolne RV, RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - w drodze asfaltowej; - woda - ze studni do wykonania we własnym zakresie, wodociąg w drodze asfaltowej, w pobliżu działek; - kanalizacja - zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków - do wykonania we własnym zakresie. Dojazd: - do kompleksu drogą asfaltową; - na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi (drogi prywatne - udział). Wymiary działki: prostokąt, ok. 56m x 36m. Działka znajduje się w strefie WIII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 40%; - po wpłacie 40% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 3 lat (36 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki oznaczone na mapie. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Łabusz
Łabusz

99 000 | 1108 m2
nr oferty: 2104087

OPIS NIERUCHOMOŚCI:Na sprzedaż działka położona w malowniczej okolicy Koszalina w Łabuszu. Powierzchnia działki 0,1108 ha MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY:Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Koszalina, działka znajduje się na terenie elementarnym oznaczonym symbolem N.25a.MN: - funkcja dominująca jednorodzinna w zabudowie jednorodzinnej ekstensywnej; - funkcje uzupełniające: usługi, w tym usługi typu podstawowego oraz usługi turystyczne, obiekty hotelarskie. W ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane. W pobliżu działki powstają nowe domy mieszkalne. UZBROJENIE:- energia elektryczna przebiega bezpośrednio przy granicy działki; - wodociąg - znajduje w domu naprzeciw działki; - gaz - brak możliwości podłączenia; - kanalizacja - brak, konieczność wybudowania szamba bezodpływowego. Droga dojazdowa do działek jest drogą miejską. LOKALIZACJA.Położenie działki w niewielkiej odległości od Jeziora Jamno (ok. 100 - 150m), z działki widoczne lustro jeziora. Otoczenie spokojne, dużo zieleni. DOJAZD:Wjeżdżając do Łabusza należy skręcić z drogi główne, asfaltowej (ul. Starowiejskie) w lewo. Po skręci w drogę szutrową działka znajduje się po prawej stronie po przejechaniu ok. 50m. Nieruchomość leży pomiędzy Jamnem a Łabuszem, dwoma dzielnicami Koszalina. Zaprszamy.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Kościuszki

159 900 | 697 m2
nr oferty: 0505381

DZIAŁKA POD INWESTYCJĘ POŁOŻONA W SZCZECINKU PRZY ULICY KOŚCIUSZKI kupujący nie płaci 2%PCC (cena zawiera podatek VAT) Oferujemy sprzedaż działki niezabudowanej nr 392/1 o obszarze 697 m2 usytuowanej 85m od ulicy Kościuszki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 4.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. Dla wyżej opisanego terenu ustala się: a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, b) zabudowa budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi lub budynkami mieszkalno-usługowymi, lub usługowymi, c) dopuszcza się zabudowę garażową towarzyszącą budynkom, o których mowa w lit. b lub samodzielną, realizowaną na wydzielonych działkach budowlanych, d) wysokość budynków do 18 m, a w przypadku budynków garażowych i gospodarczych do 5 m, f) liczba kondygnacji budynków - od dwóch do czterech, nie wliczając podpiwniczenia, budynków gospodarczych - do dwóch, a budynków garażowych - jedna, g) dachy strome lub płaskie, dwu lub czterospadowe, a na budynkach garażowych dachy o ujednoliconym kształcie, h) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%, zaś w przypadku działek budowlanych pod budynkami garażowymi - 100%, i) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie powinien być mniejszy niż 20% powierzchni działki, z wyłączeniem działek pod budynkami garażowymi, gdzie taka powierzchnia nie jest wymagana, j) dopuszcza się realizację budynków garażowych i gospodarczych przy granicy działek budowlanych, k) zakazuje się stosowania reklam wielkoformatowych, a łączna powierzchnia reklam na działce nie może przekroczyć 3 m2; Działka znajduje się na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej `B`. Media: przez działkę przebiega sieć wodociągowa, elektroenergetyczna i ciepłownicza. Klasy gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Wymiary działki: ok. 58m x 12m. Dojazd do drogi gminnej przez działkę nr 392/2 - ustanowiona jest służebność gruntowa przejścia i przejazdu przez działkę nr 392/2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 392/1. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka nad jeziorem, 2,35 ha, Szczecinek
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek, Czarnobór
Czarnobór

280 000 | 23534 m2
nr oferty: 4402391

Działka o pow. 2,35 ha nad jeziorem Leśnym w Szczecinku. Teren posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego z zapisami: 2US - teren sportu i rekreacji. Jako funkcja uzupełniająca MPZP przewiduje: W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2US (11,21 ha) ustala się: 1) dopuszczenie lokalizacji: a) towarzyszących funkcji: handlu, gastronomii, kultury, rozrywki lub turystyki, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej obiektów sportu i rekreacji, b) drogi stanowiącej dojazd do terenu 1R o szerokości nie mniejszej niS 6 m, c) sieci infrastruktury technicznej; 2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 20% powierzchni działki budowlanej; 3) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 70% powierzchni działki budowlanej; 4) wysokość budynków nie większą niż 15 m; 5) dachy dowolne; 6) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m2; 7) dostęp do dróg poza granicami planu. Teren lubiany przez mieszkańców Szczecinka ze wzgledu na warunki przyrody i mozliwość uprawiana sportów: bieganie, jazda rowerowa, jazda konnna itp. Wokół Jeziona Leśnego jest ścieżka rekreacyjna a samojezioro posiada czystą wodę z usytuowaną przy nim plażą. Zlecenie prowadzone pod nadzorem Pośrednika, nr licencji: 14825.