94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Okole,
działka

65 000 | 1201 m2
nr oferty: 0505557

DZIAŁKA POD LASEM OK. 300 m OD JEZIORA GŁĘBSKO Działka częściowo zalesiona pięknie położona pod lasem, na skraju niedużej wsi, ok. 300 m od urokliwego Jeziora Głębsko. - działka nr 69/3 o pow. 1201m2 w tym klasy gruntów: RVI, LsV - cena 65.000 zł. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem: 4 Ut - Camping - baza noclegowa dla ośrodka jeździeckiego. Dopuszcza się budowę domków campingowych z dachami dwuspadowymi. Teren oczyścić z zakrzaczeń, urządzić miejsca biwakowania. Chłonność terenu - 100 osób. Wieś, w której położona jest ta nieruchomość znajduje się w pięknej okolicy idealnej na letni wypoczynek, rekreację. Gwarantuje to dostępność do jeziora, lasu obfitującego w jagody i grzyby oraz czystego powietrza. Dojazd: odległość do najbliższej wsi i sklepu wynosi ok. 3 km - droga gruntową częściowo utwardzona. Do sprzedaży przeznaczone są także działki sąsiednie oznaczone na mapce. Media: energi przebiega w granicach działki, wodociąg przebiega w drodze. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sławno,
Polanowska

969 025 | 38761 m2
nr oferty: 2104216

Teren inwestycyjny: usługowo - przemysłowy o powierzchni 3,8761ha położony w Sławnie, dobrze skomunikowany z drogą krajową E 28 (nr 6) Szczecin - Gdańsk. LOKALIZACJA. - teren położony bezpośrednio przy ul. Polanowskiej; - lokalizacja w u zbiegu dróg E 28 (nr 6) Szczecin - Gdańsk oraz drogi nr 205; MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY. - w ewidencji gruntów teren oznaczony symbolami Ba - tereny przemysłowe, Bi - inne tereny zabudowane, RV - tereny rolnicze, RVI - tereny rolnicze, PsV - pastwiska; - dla tego terenu jest opracowany aktualny plan zagospodarowania przestrzennego; przeznaczenie w planie miejscowym: strefa usługowo - przemysłowa; ZABUDOWANIA. Teren zabudowany budynkami uprzednio wykorzystywanymi na potrzeby zakładów przetwórstwa mięsnego. Aktualnie budynki nie są użytkowane, zostaną usunięte (zburzone), a powstały po materiał rozbiórkowy zostanie wywieziony. UZBROJENIE TERENU. Na terenie posesji są następujące przyłącza: - energia elektryczna; - wodociąg; - kanalizacja; - gaz; - telekomunikacja. DODATKOWE INFORMACJE. - teren doskonale nadaje się pod wszelkiego rodzaju zabudowę usługowo - przemysłową: bazę transportową, zakład produkcyjny, teren składowy, hurtownię, itp. - droga dojazdowa do działki - asfaltowa; - teren częściowo utwardzony płytami betonowymi, ogrodzony. STATUS DZIAŁKI.Teren w użytkowaniu wieczystym. CENA. Cena zawiera podatek Vat w stawce: Vat zw. PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI. Prezentacja nieruchomości wyłącznie po uprzednim kontakcie z biurem i w obecności przedstawiciela biua. Zainteresowała Ciebie ta oferta? Napisz do nas lub zadzwoń i dowiedz się więcej. Zapraszamy.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Smolne,
działka

119 000 | 5700 m2
nr oferty: 0505556

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1785 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA 13 KM OD MORZA Działka nr 226/2 w miejscowości Smolne gm. Będzino Zalety działki: - na małej wsi z dobrą komunikacją, - w pobliżu dużych obszarów leśnych, - decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego w trakcie załatwiania. Klasy gruntów: grunty orne RIVb - 0,39 ha; grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych Lzr-RIVb - 0,11 ha; nieużytek N - 0,07 ha; Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Nieużytek na działce jest naturalnie wypełniony wodą. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, a także ogólnodostępne miejsce do rekreacji i wypoczynku. Bardzo dobre warunki do zamieszkania i wypoczynku dla osób ceniących rytm życia na wsi. Media: - wodociąg - przebiega w drodze; - linia telefoniczna - przebiega w działce wzdłuż drogi; - energia - linia napowietrzna tuż za drogą Odległość: - ok. 13 km od Bałtyku (Gąski). - ok. 14 km od Będzino, - ok. 25 km od Koszalina, - ok. 30 km od Kołobrzegu; Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Wilkowo
Sarzyńska

8 389 750 | 41339 m2
nr oferty: 2104215

Teren inwestycyjny - budowlany o powierzchni 4.1339 ha z możliwością zabudowy jednorodzinnej. LOKALIZACJA. - teren położony w rogu ulic: Sarzyńskiej i Zachodniej; - w środku osiedla mieszkaniowego - osiedla domów 1 - rodzinnych Osiedla Wilkowo; MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY. - w ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem RIVa; - brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koszalinie teren jest przeznaczony: 1. funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna intensywna (zwarta); 2. funkcja uzupełniająca: zabudowa zagrodowa, usługi typu podstawowego i ponadpodstawowego, sportu i rekreacji; - brak wydanych warunków zabudowy dla tej nieruchomości; - wydany Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie układu dróg publicznych i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie; - opracowana koncepcja programowo - przestrzenna osiedla domów jednorodzinnych Koszalin - Wilkowo zakładająca uzyskanie 39 regularnych, prostokątnych działek pod budowę domów jednorodzinnych o pow. ok. 800m2 każda. UZBROJENIE TERENU. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają sieci: - energia elektryczna; - wodociąg; - kanalizacja; - gaz; - telekomunikacja. DODATKOWE INFORMACJE. - teren dotychczasowo nie był użytkowany; - teren położony jest w granicach administracyjnych Koszalina, po przeciwnej stronie ul. Zachodniej znajduje się Gm. Manowo; - bliskość drogi krajowej nr 11 stanowi ułatwienie komunikacyjne; - droga dojazdowa do działki - asfaltowa; CENA. Cena zawiera podatek Vat w stawce 23%. Zainteresowała Ciebie ta oferta? Napisz do nas lub zadzwoń i dowiedz się więcej. Zapraszamy.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek, Raciborki
Obrońców Westerplatte

99 000 | 1421 m2
nr oferty: 0505552

DZIAŁKA BUDOWLANA NA OS. RACIBORKI. SZCZECINEK UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE. Działka budowlana nr 5/27 o pow. 1421 m2 (orientacyjne wymiary ok. 27m x 54m), położona w rozwijającej się dzielnicy Szczecinka. Działka w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MN/U1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U1, ustala się m. in.: 1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. 2. Funkcja uzupełniająca - zabudowa usługowa. 3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 60% pow. działki budowlanej, 3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. działki budowlanej, 4) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2, 5) maksymalna wysokość zabudowy - 9 m, 6) maksymalna wysokość do górnej krawędzi elewacji (gzymsu, attyki) - 4 m, 7) dachy dwu lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachowych od 27 st. do 45 st.. Dla budynków położonych w granicy działki dopuszcza się dachy jednospadowe o spadkach głównych połaci dachowych od 27 st. do 45 st.. Dopuszcza się dachy płaskie lub o spadku mniejszym niż 27 st. oraz nie ustala się maksymalnej wysokości do górnej krawędzi elewacji (gzymsu, attyki) w przypadku zabudowy istniejącej przed wejściem planu w życie. 5. Warunki urbanistyczne: 1) dopuszczalne są wolnostojące budynki towarzyszące - garaże, budynki gospodarcze lub usługowe, 2) dopuszczalne jest sytuowanie budynków w granicy działki budowlanej z zachowaniem określonych na rysunku planu linii zabudowy. Budynek stojący na granicy nie może mieć więcej niż jedną kondygnację i nie może być dłuższy niż 25% długości granicy, przy jakiej jest położony. 6. Zasady obsługi infrastruktury: 1) komunikacja - dojazdy od dróg publicznych lub wewnętrznych, 2) woda - z sieci wodociągowej, 3) gaz - z sieci gazowej, 4) ścieki sanitarne i deszczowe - do oczyszczalni ścieków poprzez kanalizację sanitarną i deszczową. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków deszczowych bezpośrednio do wód i do ziemi bez oczyszczania, jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, 5) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej. Działka znajduje się w granicach obszaru ochrony urządzeń melioracyjnych. Wraz z działka zbywany jest udział do 1/9 części w działce nr 5/20 stanowiącej drogę wewnętrzną (dojazdową). Dojazd: wewnętrzną drogą gruntową (udział) ok. 130 m od drogi asfaltowej. Media: prąd w drodze wewnętrznej ok. 50m od granicy działki; wodociąg, kanalizacja i gaz w drodze asfaltowej. Klasy gruntów: RIVa, RIVb, RV. Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Piława,
,

59 900 | 3800 m2
nr oferty: 0505551

DZIAŁKA ZE STAWEM W PIĘKNYM OTOCZENIU, GMINA BORNE SULINOWO. Działki nr 6/17 o pow. 3000 m2, nr 6/18 o pow. 800 m2 (łączna pow. 0,3800 ha) obręb Piława, w pobliżu jeziora Uniemino i ok. 3 km dużego Jeziora Pile (pow. jeziora ok. 1002 ha). Przeznaczenie (planie zagospodarowania przestrzennego): - działka nr 6/18 w części jako 1 MN - lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, a w części 1R - grunt rolny.Klasy gruntu: RIVb, ŁIII.- działka nr 6/17 w części jako 1R - grunt rolny - dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej wyłącznie na działkach siedliskowych (powierzchnię działki siedliskowej nie mniejszą niż 3000 m2, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ustroju rolnego).Klasy gruntu: - RIVb- RV - pow. 0,0881ha,- ŁIII - Wsr/ŁIII - pow. 0,0294ha,- Wsr/RIVb - pow. 0,0265ha,- Wsr/RV - pow. 0,0194ha.Na działce znajduje się staw o pow. 754 m2, głębokość stawu wynosi ok. 2,5 m. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Dojazd: drogą utwardzoną - ok. 150m od drogi asfaltowej. Działki położone są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie", Obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Ostoja Drawska". Media:- energia - słup energertczny na działce; - wodociąg - przebiega w drodze przylegajacej do działki. Odległości:- Borne Sulinowo - ok. 17 km;- Szczecinek - ok. 25 km;- Czaplinek - ok. 24 km. Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Białe,
,

60 000 | 6791 m2 | pokoi: 3
nr oferty: 0505549

DZIAŁKA BUDOWLANA W M. BIAŁE, GM. SZCZECINEK. BLISKO LASU Oferujemy sprzedaż działki niezabudowanej nr 1/8 o powierzchni 6791m2. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 1,5km od Jeziora Białe (dojazd drogą polną). Media: prąd w drodze, wody i kanalizacji brak. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek nieruchomość oznaczona jest jako RP: - zabudowa mieszkaniowa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, - zabudowa związana z agroturystyką wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, - zabudowa związana z produkcją rolną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem. Klasy gruntów: grunty orne RV, RVI. Nieruchomość znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". Dojazd drogą gruntową (służebność) ok. 200 metrów od drogi asfaltowej - drogi krajowej nr 11. Przed wybudowaniem budynku na działce oznaczonej w ewidencji jako grunt rolny działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości (lokalu).

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Mielno,
Generała Stanisława Maczka

10 000 000 | 18178 m2
nr oferty: 1904458

Działka budowlana 160 m od morza. Nieruchomość składająca się z dwóch działek o łącznej powierzchni 18.178 m2 (1,82 ha), z wydanym pozwoleniem na budowę. Położona jest w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, w miejscowości Mielno, między dwoma pasami drogowymi (od północy- ul. Generała Stanisława Maczka, od południa- ul. Suriana). Bliska odległość do piaszczystej, morskiej plaży (160 m) i jeziora Jamno. Lokalizacja cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Mielno to jeden z najpopularniejszych letnich kurortów. Projekt budowlany przedstawia zespół budynków usługowych A, B, C i D (usługi handlu, gastronomii, rekreacji, turystyki), domków wczasowych i basenu zewnętrznego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budynek mieszkalny wielorodzinny (apartamenty) z usługami na parterze. Budynki usługowe:- budynek A- budynek usługowy z częścią handlową i turystyczną, ogólnodostępny - budynek B- budynek usługowy z częścią gastronomiczną i turystyczną - budynek C- budynek usługowy z częścią rekreacyjną (SPA) iturystyczną- budynek D- budynek usługowy z częścią basenową i turystyczną - domki wczasowe (typ E1,E2,E1`,E2`, ENP) 35sztuk w tym 1-endomek przystosowany dla osoby niepełnosprawnej- budynek mieszkalny wielorodzinny (apartamenty) z usługami na parterze.Budynki wraz z domkami wczasowymi tworzą spójny kameralny zespół urbanistyczny. Centralnym punktem jest zewnętrzny basen ze zjeżdżalniami i tarasami oraz projektowany teren zieleni biologicznie czynnej jako teren rekreacji i wypoczynku. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT 23%. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Wielawino,
działka

49 000 | 2200 m2
nr oferty: 0505546

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 735 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. Działka nr 279/5 w miejscowości Wielawino gm. Grzmiąca Zalety działki: - dojazd asfaltem, - ok. 160 m od najbliższych zabudowań, - w pobliżu dużych obszarów leśnych, - w drodze przebiega sieć wodociągowa, - decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego. Decyzji o warunkach zabudowy zezwala na: - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego; - budowę budynku gospodarczo-garażowego, wolnostojącego. Wielkość powierzchni zabudowy: 20%, Wielkość powierzchni zielonej: 60%. (więcej informacji zamieszczono w jako załączniki w zdjęciach). Działka leży na terenie Natura 2000 - Ostoja Drawska - rozważono brak wpływu inwestycji na obszar Natura 2000. Klasy gruntów: grunty rolne RV; Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. W sąsiedztwie w odległości ok. 160m znajduje się teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej wsi Wielawino. Bardzo dobre warunki do zamieszkania i wypoczynku dla osób ceniących rytm życia na wsi. Odległość: - ok. 5 km od Grzmiącej. - ok. 75 km od Bałtyku (Mielno); Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Na Skarpie
Pionierów

450 000 | 1020 m2
nr oferty: 2104210

Teren budowlany o powierzchni 1.020m2 w planie przeznaczony pod zabudowę usługową. LOKALIZACJA. - teren położony przy ul. Pionierów;- w środku osiedla mieszkaniowego; - bezpośrednie sąsiedztwo ciągu pieszego o raz rynku, na którym swoje towary sprzedają drobni, lokalni handlowcy; - sąsiedztwo marketu `STOKROTKA`. MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY. - cały teren składa się z 2 odrębnych działek o pow. 310m2 i 710m2; - w ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy; - w uchwale Rady Miejskie w Koszalinie, której uchwalenie jest wkrótce planowane, teren będzie przeznaczony pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Szczegółowe ustalenia prognozowanego planu. - przeznaczenie: teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej; - zabudowa szeregowa z dopuszczeniem linii cofnięcia linii parteru max. 2,0m; - intensywność zabudowy od 0,8 do 2,0; - maksymalna powierzchnia zabudowy - 80% powierzchni działki ; - maksymalna wysokość zabudowy - 8,0m; - geometria dachów - dachy płaskie; UZBROJENIE TERENU. W ciągach przebiegających przy działce dostępne są media: energia, woda, kanalizacja, światłowód. DODATKOWE INFORMACJE. - teren dotychczasowo był nieużytkowany; - przy północnej oraz zachodniej granicy działki znajduje się lekka skarpa porośnięta drzewami liściastymi; - droga dojazdowa do działki planowana jest od północnej granicy działki; Teren nadaje się na sklep, drogerię, fitness, przychodnię lekarską, przedszkole, itp. z możliwością funkcji mieszkaniowej na I piętrze. Zainteresowała Ciebie ta oferta? Napisz do nas lub zadzwoń i dowiedz się więcej.Zapraszamy.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Okole,
działka

65 000 | 1380 m2
nr oferty: 0505545

DZIAŁKA POD LASEM OK. 300 m OD JEZIORA GŁĘBSKO Działka pięknie położona pod lasem, na skraju niedużej wsi, ok. 300 m od urokliwego Jeziora Głębsko. - działka nr 68/15 o pow. 1380m2 w tym klasy gruntów: RVI - 604m2, Lzr-RVI - 776m2 - cena 65.000 zł. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem: 4 Ut - Camping - baza noclegowa dla ośrodka jeździeckiego. Dopuszcza się budowę domków campingowych z dachami dwuspadowymi. Teren oczyścić z zakrzaczeń, urządzić miejsca biwakowania. Chłonność terenu - 100 osób. Wieś, w której położona jest ta nieruchomość znajduje się w pięknej okolicy idealnej na letni wypoczynek, rekreację. Gwarantuje to dostępność do jeziora, lasu obfitującego w jagody i grzyby oraz czystego powietrza. Dojazd: odległość do najbliższej wsi i sklepu wynosi ok. 3 km - droga gruntową częściowo utwardzona. Do sprzedaży przeznaczone są także działki sąsiednie oznaczone na mapce. Media: energi przebiega w granicach działki, wodociąg przebiega w drodze. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Czarne Wielkie,
,

795 000 | 272307 m2
nr oferty: 0505544

27,2307 HA GRUNTÓW ROLNYCH! CZARNE WIELKIE GM. CZAPLINEK. Oferujemy do sprzedaży 4 działki rolne (nr 193/3, 255/5, 255/6 i 266/3) o łącznej powierzchni 27,2307 ha, utrzymane w kulturze rolnej, z dobrym dojazdem, w niedalekim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych oraz lasu. Aktualnie gmina Czaplinek nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako: - działka nr 193/3 - grunty rolne, łąki oraz w niewielkiej części lasy; - działka nr 255/5 - łąki; - działka nr 255/6 - grunty rolne oraz łąki; - działka nr 266/3 - grunty rolne. Ze względu na powierzchnię nieruchomości istnieje możliwość złożenia wniosków do Urzędu Gminy Czaplinek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (budowa siedliska rolnego - minimalna powierzchnia 4,7 ha). Klasy gruntów: - działka nr 193/3 - RIVb, RV, RVI, RVIz, S-RVI, ŁIII, ŁIV, ŁV, PsIV, W-ŁIII, W-ŁIV, LsIV, LsVI, Lzr-RV, Lzr-RVI, Lzr-ŁV, N; - działka nr 255/5 - ŁIV, W-ŁIV, N; - działka nr 255/6 - RV, RVI, ŁIV, W-ŁIV, Lzr-RV, N; - działka nr 266/3 - RVI, LsV, Lzr-RVI. Na działce nr 193/3 znajduje się nieużytek do zagospodarowania np. na staw. Nieruchomość znajduje się na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze Natura 2000 `Ostoja Drawska` (obszary ptasie) i "Jeziora Czaplineckie" (obszary siedliskowe). Dojazd: od wschodu drogą asfaltową. Grunty znajdują się w dzierżawie do końca 2021 roku. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.