94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Karsino,
działka

59 000 | 1574 m2
nr oferty: 0505485

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 885 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA BUDOWLANA OK. 7 KM OD MORZA Działka budowlana obr. Karsino gm. Postomino, powiat sławieński ok. 7 km od morza, bardzo ładnie położona, na skraju wsi, w dobrym sąsiedztwie. Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Na działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę 6 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, na wydzielonych działkach. Klasy gruntów: grunty rolne RIVa, RIV. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Media: - prąd - przy najbliższych zabudowaniach; - woda - zaopatrzenie w wodę wymaga wybudowania odcinka sieci wodociągowej z którego należy wykonać przyłącza do poszczególnych działek; - kanalizacja - ścieki odprowadzać tymczasowo do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, docelowo do kanalizacji po jej realizacji dla wsi Karsino; - ogrzewanie obiektów, przygotowanie ciepłej wody i posiłków realizować z własnego źródła ciepła, wskazane w oparciu o niskoemisyjne systemy ogrzewania. Powierzchnia i cena działki: - działka nr 27/4 o pow. 1574 m2; Dojazd: wjazd na działki z dróg gminnych (polnych) nr 162/1 i 151 - ok. 200m od asfaltu (drogi nr 203); Odległość: - Darłowo 12 km; - Jarosławiec 11 km; - Postomino 11 km. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ TAKŻE SĄSIEDNIE DZIAŁKI W CENIE 59.000 ZŁ Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Rakowo,
,

199 000 | 11450 m2
nr oferty: 0505483

DUŻA DZIAŁKA BUDOWLANA POD LASEM BLISKO JEZIORA KOMORZERAKOWO GM. BORNE SULINOWO Pięknie położona działka pod lasem na kolonii wsi. Cisza, spokój, idealne miejsce do zamieszkania, relaksu i wypoczynku.Ok. 650 m w linii prostej od jeziora Komorze. W palnie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN - budownictwo jednorodzinne. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala się: 1. budownictwo wolnostojące, bliźniacze, szeregowe i małe domy mieszkalne; 2. minimalna powierzchnia działki: - wolnostojące - 1 000 m2; - bliźniacze - 800 m2 (jedna działka); - szeregowe - 500 m2; - mały dom mieszkalny (500m2) mieszkanie. 3. W budynkach można prowadzić bez ograniczeń usługi handlu, gastronomii, administracji, gabinety, biura, pokoje gościnne. 4. na działkach można wybudować budynki gospodarcze związane z obsługą gospodarczą i techniczną działki (magazyny, garaże) oraz hodowlane ale związane tylko z produkcją dla własnych celów (nie na sprzedaż). 5. W żadnym przypadku niedopuszczalne jest prowadzenie funkcji (w tym hodowlanej dla własnych celów) o ile powodowałoby to uciążliwość dla sąsiada lub otoczenia (środowiska). 6. Jako dodatkową (do mieszkaniowej) można prowadzić działalność gospodarczą lub rzemieślniczą ale tylko jeżeli zostanie zachowana strefa ochronna od sąsiadów i nie spowoduje to zagrożenia dla środowiska. Teren działki lekko pagórkowaty. Działka znajduje się w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 - obszary ptasie "Ostoja Drawska" oraz w niewielkiej części Natura 2000 - obszary siedliskowe "Jeziora Czaplineckie". Klasy gruntów: PsIV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: prąd przy zabudowaniach. Dojazd: drogą utwardzoną ok. 2,5 km od drogi asfaltowej. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek, Trzesieka
Wypoczynkowa

150 000 | 1500 m2
nr oferty: 0505472

DZIAŁKI BUDOWLANE POŁOŻONE W SZCZECINKU W POSZUKIWANEJ LOKALIZACJI. Oferujemy do sprzedaży działki budowlane położone w Szczecinku, w obrębie Trzesieka. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecinek przedmiotowe działki oznaczone są symbolem 105MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Powierzchnie oraz ceny działek: - działka nr 33/3 o powierzchni 1500 m2, wymiary: ok. 34m x ok. 44m - 150.000zł, - działka nr 33/4 o powierzchni 1500 m2, wymiary:ok. 34m x ok. 44m - 150.000zł. Na terenach o symbolu 105MN określono m.in.: - lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie: wolno stojącej lub bliźniaczej; - dopuszczenie lokalizacji: budynków usługowych, wyłącznie na działkach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszka- niową jednorodzinną wolnostojącą, budynków pomocniczych; - maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej: dla zabudowy wolno stojącej - 30%, dla zabudowy bliźniaczej - 40%; - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: dla zabudowy wolno stojącej - 40%, dla zabudowy bliźniaczej - 40%; - maksymalną wysokość zabudowy: budynków mieszkalnych i usługowych: 12,0 m, 3 kondygnacje nadziemne, budynków pomocniczych: 5,5 m, 1 kondygnacja; - maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych - 45°; Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Dojazd do działek następuje przez działkę nr 33/16 (droga wewnętrzna - zbywany udział w drodze wewnętrznej wraz z działką). Media: woda, kanalizacja, prąd i gaz znajdują się w drodze - ulicy Wypoczynkowej. Idealne miejsce do zamieszkania. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek, Trzesieka
Wypoczynkowa

165 000 | 1500 m2
nr oferty: 0505470

DZIAŁKI BUDOWLANE POŁOŻONE W SZCZECINKU W POSZUKIWANEJ LOKALIZACJI. Oferujemy do sprzedaży działki budowlane położone w Szczecinku, w obrębie Trzesieka. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecinek przedmiotowe działki oznaczone są symbolem 92MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Powierzchnie oraz ceny działek:- działka nr 33/18 o powierzchni 1501 m2, wymiary: ok. 32m x ok. 47m - 165.110zł, - działka nr 33/19 o powierzchni 1500 m2, wymiary:ok. 32m x ok. 47m - 165.000zł. Na terenach o symbolu 92MN określono m.in.: - lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie: wolno stojącej lub bliźniaczej; - dopuszczenie lokalizacji: budynków usługowych, wyłącznie na działkach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszka- niową jednorodzinną wolnostojącą, budynków pomocniczych; - maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej: dla zabudowy wolno stojącej - 30%, dla zabudowy bliźniaczej - 40%; - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: dla zabudowy wolno stojącej - 40%, dla zabudowy bliźniaczej - 40%; - maksymalną wysokość zabudowy: budynków mieszkalnych i usługowych: 12,0 m, 3 kondygnacje nadziemne, budynków pomocniczych: 5,5 m, 1 kondygnacja; - maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych - 45°; Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Dojazd do działek następuje przez drogę gminną nie urządzoną w terenie. Media: woda, kanalizacja, prąd i gaz znajdują się w drodze - ulicy Wypoczynkowej. Idealne miejsce do zamieszkania. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Krosino,
Dworcowa

39 000 | 900 m2
nr oferty: 0505469

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 585 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. Działka nr 248/3 w miejscowości Krosino gm. Grzmiąca Zalety działki: - na kolonii wsi z dobrą komunikacją, - w pobliżu dużych obszarów leśnych, - przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna, energia napowietrzna; - decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego. W decyzji o warunkach zabudowy określono m.in.: - powierzchnia zabudowy - do 180,0 m2 - szerokość elewacji frontowej budynku - do 15,0 m, - wysokość górnej elewacji frontowej budynku, do okapu lub gzymsu - do 4,5 m, - wysokość budynku od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu - do 8,0 m, - maksymalna liczba kondygnacji budynku - II nadziemne, - dopuszcza się możliwość realizacji poddasza użytkowego, - ograniczyć do minimum zabudowę działki pozostawiając co najmniej 30 % powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej, - geometria dachu budynku dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 10o do 45o, - pokrycie dachu inwestycji dachówką bitumiczną, tynkiem wodoodpornym, blachą, blachodachówką, blachą trapezową, płytą warstwową, płytą falistą, papą lub materiałem dachówkopodobnym w stonowanej kolorystyce, nawiązującej do kolorystyki pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na działkach sąsiednich, - stanowiska postojowe - minimum 1 stanowisko postojowe,- warunki w zakresie infrastruktury technicznej: - zaopatrzenie w energię eklektyczną - z projektowanych przyłączy do sieci elektroenergetycznej, - zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnych źródeł ciepła, - zaopatrzenie w wodę - z projektowanych przyłączy do sieci wodociągowej, - odprowadzenie ścieków bytowych - do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzmiąca działka przeznaczona jest jako MN - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności - podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i siedliska rolne wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; dopuszcza się lokalizację usług oraz ograniczonej działalności gospodarczej jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego Klasy gruntów: grunty rolne RV; Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Bardzo dobre warunki do zamieszkania i wypoczynku dla osób ceniących rytm życia na wsi. Odległość: - ok. 9 km od Grzmiącej. - ok. 60 km od Bałtyku (Mielno); Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek, Trzesieka
Wypoczynkowa

154 905 | 1347 m2
nr oferty: 0505466

DZIAŁKI BUDOWLANE POŁOŻONE W SZCZECINKU W POSZUKIWANEJ LOKALIZACJI. Oferujemy do sprzedaży działki budowlane położone w Szczecinku, w obrębie Trzesieka, przy ulicy Wypoczynkowej (dojazd od ulicy Cichej). W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecinek przedmiotowe działki oznaczone są symbolem 93MN (działka nr 25/7) i 108MN (działka nr 25/17) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Powierzchnie oraz ceny działek:- działka nr 25/7 o powierzchni 1347m2 - 154.905zł, - działka nr 25/17 o powierzchni 1346 m2 - 154.790zł. Na terenach o symbolu 93MN i 108MN określono m.in.: - lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie: wolno stojącej lub bliźniaczej, lub sze- regowej; - dopuszczenie lokalizacji: budynków usługowych, wyłącznie na działkach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną wolnostojącą, budynków pomocniczych; - maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej: dla zabudowy wolno stojącej - 30%, dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej - 50%; - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: dla zabudowy wolno stojącej - 40%, dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej - 20%; - maksymalną wysokość zabudowy: budynków mieszkalnych i usługowych: 12,0 m, 3 kondygnacje nadziemne, budynków pomocniczych: 5,5 m, 1 kondygnacja; - maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych - 50°. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: woda, kanalizacja, prąd i gaz znajdują się w drodze - ulicy Wypoczynkowej. Idealne miejsce do zamieszkania. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.