94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk rosyjski facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertoferty nieruchomości

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin,
Bohaterów Warszawy

3 980 000 | 4631 m2 | pokoi: 8
nr oferty: 0206027

Okazja, obniżka ceny o 1 000 000 zł NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA Na sprzedaż działka gruntu zabudowana obiektem komercyjnym stanowiącym obecnie stację kontroli pojazdów i myjnię oraz serwis mechaniki pojazdowej i opon. Nieruchomość położona przy ul. Bohaterów Warszawy, bezpośrednio przy drodze publicznej, ze zjazdem z tej drogi. Przedmiot sprzedaży stanowi: Działka gruntu o pow. 0,4631 ha - własność zabudowana. Hala magazynowo-usługowa wolno stojąca z 2004r. ( usługi motoryzacyjne z serwisem opon ) zaopatrzone we wszystkie media, ogrzewany. Pow. Zabudowy-843,41m2. Charakterystyka obiektu: 2 magazyny ogumienia i części, 8 stanowisk serwisowych, biuro obsługi klienta, biuro, pomieszczenie socjalne, toaleta z umywalnią i korytarz. Standard - bardzo dobry, gotowy do kontynuowania działalności. Budynek magazynowy z zapleczem socjalnym z 2004r. wolno stojący, budynek zaopatrzony w media, ogrzewany. Pow. Zabudowy -229,50m2. Charakterystyka obiektu: 2 magazyny ogumienia, pomieszczenia socjalno-higieniczne dla pracowników i kotłownia. Standard-bardzo dobry. Budynek stacji diagnostycznej i myjnia samochodowa z 2010r., wolno stojący, zaopatrzony we wszystkie media, ogrzewany. Pow. Zabudowy-220,85m2. Charakterystyka obiektu: Hala diagnostyki, po.biurowo-socjalne, wc i 3 stanowiska myjni bezdotykowej z kontenerem ( pomieszczenie techniczne). Standard-bardzo dobry. OGÓŁEM: 8 STANOWISK SERWISOWYCH, 16 MIEJSC PARKINGOWYCH. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Koszalin: działka oznaczona symbolem W9- funkcja dominująca przemysłowo-składowa ( P) z funkcją uzupełniającą: rzemiosło i usługi komercyjne ( PR+UC). Cena - 3 980 000 zł + vat. CENA OBEJMUJE CAŁOŚĆ - NIERUCHOMOŚĆ WRAZ Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM, z przyrządami diagnostycznymi! Obiekt gotowy do kontynuowania działalności bez konieczności dodatkowego wkładu finansowego. Oglądanie tylko po kontakcie z pośrednikiem,

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Morskie
Franciszkańska

6 363 921 | 28744 m2
nr oferty: 2103550

Działka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz mieszkaniowo-usługową wielorodzinną. Aktualny plan, na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXX/430/2017 z 27.04.2017r, Część terenu oznaczona oznaczona 20MN o pow. 0,3135 ha, przeznaczonajest pod zabudowę szeregową jednorodzinną.Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,b) intensywność zabudowy 0d 04 do 1,0,c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% działki budowlanejd) maksymalna wysokość zabudowy - 10 m, e) dachy o kącie nachylenia maks. 40 stopni,f) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 0,0300 ha Część terenu oznaczona 22MW (1,0384 ha), o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,b) intensywność zabudowy od 0,6 do 1,05c) maksymalna powierzchnia zabudowy 35% działki budowlanej,d) maksymalna wysokość zabudowy 11 m, 3 kondygnacje nadziemne.e) geometria dachów - dachy o kącie nachylenia nie większym niż 15stopnif) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni działki budowlanej. Teren oznaczony 23MWU, o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:a) funkcja usługowa do 20% powierzchni budynku wyłącznie w formie lokali na najniższej kondygnacji nadziemnej. b)nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,c)intensywność zabudowy od 0,8 do 1,5d) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% działki budowlanej,e) maksymalna wysokość zabudowy 15 m, 5 kondygnacji.f) geometria dachów - dachy o kącie nachylenia nie większym niż 15stopnig) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni działki budowlanej.Więcej informacji w biurze. Podana cena zawiera podatek VAT 23%. Lic. zawodowa 389

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Morskie
Franciszkańska

9 694 000 | 43785 m2
nr oferty: 2103549

Działka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Aktualny plan, na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXX/430/2017 z 27.04.2017r, Dla terenu oznaczonego quot;12MWquot; o pow. 2,6165 ha - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:a)nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczzeniem na rysunku planu,b) intensywność zabudowy od 0,6 do 1,2c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35 % powierzchni działki budowlanejd) maksymalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje, do 11 m,geometria dachów: dachy o kącie nachylenia połaci nie większym niż 15 stopni, dopuszcza się spadek połaci dla akcentów architektonicznych, świetlików, naświetli,e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni działki budowlanej Dla terenu oznaczonego 14 MN o powierzchni 0,5825 haPrzeznaczenie: teren zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,b) intensywność zabudowy 0d 0,1 do 0,5,c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% działki budowlanej,d) maksymalna wysokość zabudowy: dla budynków mieszkalnych - 9 m, dla garażowych i gospodarczych - 3,5 m,e) geometria dachów: dachy o kącie nachylenia od 20 do 40% Dla terenu oznaczonego 13WS/ZN :a) przeznaczenie: teren wód otwartych i zieleni nieurządzonej,b) zakaz wszelkiej zabudowy oraz lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Dla terenu oznaczonego symbolem 24Zp o powierzchni 0,0822przeznaczenie: publiczny teren zieleni urządzonej parkowej. Podana cena zawiera podatek VAT 23%. Lic. zawodowa 389

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Marcelin,
,

119 000 | 3068 m2
nr oferty: 0504921

NOWA NIŻSZA CENA - 119 000 ZŁ (OBNIŻKA O 11 000 ZŁ)! DZIAŁKA MIESZKALNO - USŁUGOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ PODZIAŁU, BLISKO DROGI KRAJOWEJ. Działka nr 60/4 o pow. 3068 m2 położona w obr. Marcelin gm. Szczecinek, przy drodze asfaltowej, w pobliżu drogi krajowej nr 20. Teren działki równy, porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 10MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej. Dla w/w symbolu ustalono następujące warunki zabudowy: 1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; 2) przeznaczenie uzupełniające - tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej, dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolnostojacych lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe; 3) zagospodarowanie terenów i kształtowanie zabudowy: a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6 m, b) geometria dachów - pochyłe, c) nachylenie połaci dachowych - 25 stopni do 45 stopni, d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 25% powierzchni działki budowlanej, e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 55% powierzchni działki budowlanej; 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomosci: a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1000 m2, b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej - 20 m, c) kierunek linii podziału - prostopadły do drogi, z dopuszczalnym odchyleniem 20 stopni. Media: - prąd - na sąsiednich działkach; - woda z sieci - na działce; - kanalizacja z sieci - na działce; - gaz - w drodze. Klasy gruntów: pastwiska trwałe PsIV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Wymiary działki: ok. 48m x 60m, kształt - prostokąt. Dojazd drogą asfaltową. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

LOKAL na WYNAJEM
LOKAL na WYNAJEM

LOKAL na WYNAJEM

Koszalin,
Fałata

2 700 | 65 m2 | pokoi: 3
nr oferty: 4402194

Lokal wolny od dnia 01.05.2019r. Rewelacyjnie zlokalizowany lokal użytkowy na parterze, znajdujący się w ciągu lokali handlowo usługowych bezpośrednio przy ulicy Fałata.Miejsce jest idealne dla działalności, która potrzebuje wyeksponowanej i prestiżowej lokalizacji. Znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Fałata i Wańkowicza.Duże widoczne witryny gwarantują, że lokal sam w sobie będzie najlepszą reklamą dla jakiekolwiek działalności gospodarczej. Codziennie na światłach zatrzymują się setki samochodów.Dodatkowym atutem jest duży parking blisko lokalu, oraz to że położony jest on na granicy potężnego osiedla mieszkaniowego.Sam lokal ma powierzchnię 65 m2 i składa się z:- dużej sali sprzedaży, do której wchodzi się bezpośrednio z ulicy- na Sali sprzedaży znajduje się wejście do małego ok. 2m2 pomieszczenia, które jest zaadaptowane jako mały aneks kuchenny- dużego pomieszczenia mogącego służyć jako biuro, magazyn lub pokój socjalny- mniejszego pomieszczenia, z dużą szafą oraz- pomieszczenia wc z umywalką. Wysokość lokalu: od podłogi do sufitu 3 metry, od podłogi do belki konstrukcyjnej 2,72 metra.Ściany malowane, na podłodze wykładzina dywanowa.Koszty związane z wynajmem:- 2700 zł czynsz miesięczny, bez VAT- media: gaz (ciepła woda i ogrzewanie, rozliczany powierzchniowo), energia elektryczna, woda/ścieki - podatek od nieruchomości.Kaucja: preferowana dwumiesięczna.Oglądanie po wcześniejszym kontakcie z Pośrednikiem nr lic. 14825.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Lubiatowo
Lubiatowska

169 000 | 1871 m2
nr oferty: 2103547

Opis nieruchomości. Działka o powierzchni 1.871m2 zlokalizowana w Koszalinie przy ul. Lubiatowskiej z pięknym widokiem na Jezioro Lubiatowo oraz rezerwat przyrody Jeziora Lubiatowskiego. Dojazd do działek odbywa się poprzez wewnętrzną drogę dojazdową. Dostępne uzbrojenie (przebiegające w drodze przy działce): - energia elektryczna (trafostacja znajduję bezpośrednio przy działce); - woda przebiega w ul. Lubiatowskiej; - kanalizacji i gazu obecnie brak. Możliwość zabudowy: - W ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem R VI A - grunty orne. - Zgodnie z Uchwałą Nr X/80/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. dla tego terenu został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem zabudowy usługowej, w szczególności handlu, gastronomii, kultury i sztuki, rzemiosła, oraz zdrowia lub usługi wbudowane, stanowiące część obiektu budowlanego, w połączeniu z zabudową o przeznaczeniu podstawowym. Otoczenie: W najbliższym sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne oraz niezabudowane działki, Jezioro Lubiatowskie, las, rezerwat przyrody Jeziora Lubiatowskiego, inne tereny turystyczne. Walory krajobrazowe i przyrodnicze: - Teren położony na wyniesieniu, lekkim wzgórzu, skąd rozpościera się piękny widok na Jezioro Lubiatowskie oraz rezerwat przyrody Jeziora Lubiatowskiego; - Lekko powyżej terenu zaczyna się granica lasu; - Poniżej w dole ul. Lubiatowska, - Lokalizacja terenu pozwala na kontakt z przyrodą, zapewnia ciszę oraz spokój, stwarza możliwość do pełnego korzystania z walorów turystyczno - przyrodniczych okolicy; Dojazd do działki: Dojazd odbywa się ul. Lubiatowską (w ostatnim odcinku o szutrowej nawierzchni) oraz podjazd drogą po płytach betonowych JUMBO. Teren znajduje się po prawej stronie płyt betonowych. Możliwości kupna działki sąsiedniej lub 4 działek o łącznej powierzchni 7.588m2. Podana cena jest ceną brutto zawierającą podatek VAT 23%. Zainteresowała Ciebie ta oferta? Zadzwoń lub napisz do nas i dowiedz się więcej.Zapraszamy.