94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk ukraiński facebook
(Symbol 0206216) DZIAŁKA na SPRZEDAŻKoszalin,
Niezabudowana działka o pow. 4327 m2 położona w Koszalinie przy ul. Lubiatowskiej.
Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta.

Przybliżone wymiary działki:
80,4m x 55,7m x 77,4m x 54,1m.
Media: woda i prąd w bliskiej odległości.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczone symbolem 7MN, U.

Dla terenu oznaczonego symbolem 7 MN,U, ustala się:
1) Przeznaczenie:
a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
b) dopuszczalne – usługi nieuciążliwe, realizowane jako lokale użytkowe w budynku mieszkalno-usługowym lub jako obiekt wolnostojący.
2) Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni działki budowlanej;
b) intensywność zabudowy od 0,03 do 0,18;
c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:
- 30 m od linii rozgraniczającej pas drogowy ulicy Lubiatowskiej,
- zmienna od 45 m do 55 m;
d) geometria dachów i wysokość zabudowy :
- przy dachach płaskich – 1 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 5 m,
- przy dachach symetrycznie stromych, wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych,
z drugą kondygnacją w formie poddasza użytkowego, maksymalnie 7 m,
- wysokość zabudowy towarzyszącej – garaży wolnostojących, budynków gospodarczych –
1 kondygnacja, do 4m;
e) kolorystyka dachów:
- dachy symetrycznie strome z pokryciem w odcieniach szarych lub czerwonych,
- dopuszcza się dachy ` zielone`;
f) kolorystyka elewacji w odcieniach pastelowych z dopuszczeniem zastosowanie naturalnych okładzin drewnianych i klinkierowych;
g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70 % powierzchni działki budowlanej;
h) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 4000 m2, minimalna szerokość frontu
działki od strony ulicy Lubiatowskiej – 35 m;
3) Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dojazd do działek budowlanych z dróg przyległych do terenu oraz z projektowanej komunikacji wewnętrznej – dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych – realizowanej zgodnie z ustaleniami z § 12 pkt 2;
b) odprowadzenie ścieków, z zastrzeżeniem lit. d, do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanej w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej, z zastosowaniem układu indywidualnych przepompowni ścieków;
c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalizowanego w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej, dopuszcza się dla pojedynczych działek wykonanie ujęć indywidualnych;
d) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych na własny nieutwardzony teren,
z zastosowaniem indywidualnych urządzeń oczyszczających;
e) zaopatrzenie w gaz z gazociągu śr/c lokalizowanego w pasie drogowym ulicy Lubiatowskiej;
f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci lokalizowanej w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej;
g) liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych zgodnie z § 12 pkt 6.
4) Dla działek i ich części, położonych w strefie WII ograniczonej ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia § 9 pkt 1.
5) Zasady i warunki ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zgodnie z ustaleniami § 10

Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 5 km.
 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Symbol
0206216
Miejscowość
Koszalin
Gmina
Koszalin
Ulica
Lubiatowska
Cena cena w innych walutach
390 000 PLN
Cena za m2
90 PLN
Powierzchnia działki
4 327 m2
Rodzaj działki
Działka
Forma własności działki
Własność

Doradca odpowiedzialny za ofertę

Borys Boratyński

Borys Boratyński

Ekspert rynku nieruchomości Licencjonowany pośrednik


licencja: 1875
borys@investsc.pl
tel.: 602 632 151

przeglądaj moje oferty

Zapytaj o ofertę