94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk rosyjski facebookgoogle+

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Ciemino,
działka

175 000 | 12259 m2
nr oferty: 0504848

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA POD LASEM OK. 250 m OD JEZIORA CIEMINO CIEMINO GM. BORNE SULINOWO W sąsiedztwie nowa zabudowa jednorodzinna. Działka nr 57 o pow. 1,2259 ha (zakup bez konieczności zgody KOWR). Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: - budowa dwukondygnacyjnego, w tym poddasze użytkowe, budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem; - powierzchnia zabudowy - do 250 m2. - szerokość elewacji frontowej - do 15 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu lub attyki) - do 5,0 m, - rodzaj dachu, ukształtowanie połaci dachowych - dach pochyły wielospadowy, - kąt nachylenia dachu - do 30 stopni, - wysokość kalenicy - do 9,0 m. Media: - wodociąg O 90 mm biegnie w drodze przy działce; - kanalizacja biegnie w granicach działki wzdłuż drogi - służebność przesyłu; - energia - jest skrzynka elektryczna przy działce. Dojazd do działki drogą asfaltową. Klasy gruntu: RIVa - 0,8469 ha, RIVb - 0,0695, ha, ŁIV - 0,0374 ha, ŁV - 0,2571 ha, Lz-ŁV - 0,0150 ha.Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. DZIAŁKA MOŻE BYĆ TRAKTOWANA INWESTYCYJNIE Z MOŻLIOWŚCIĄ PODZIAŁU NA MNIEJSZE DZIAŁKI. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Drzonowo,
,

39 900 | 4307 m2
nr oferty: 0504847

ATRAKCYJNIE POŁOŻONA NIERUCHOMOŚĆ PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 20, TRASA SZCZECINEK - SŁUPSK. DRZONOWO GM. BIAŁY BÓR. Oferujemy do sprzedaży nieruchomość składającą się z dwóch działek ewidencyjnych nr 64/1 (pow. 2407m2) i 64/2 (pow. 1900m2) o łącznej pow. 4307 m2, położoną przy drodze krajowej nr 20, na trasie prowadzącej ze Szczecinka do Słupska, w pobliżu (ok. 150 m) zabudowań mieszkalnych, ok. 500 m od jeziora Drzonowskiego oraz ok. 1,5 km od dużego kompleksu leśnego. Przeznaczenie: Na terenie działek nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek ustalono funkcję jako tereny rolne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z usługami. Dla działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym i wolnostojącym wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych. W decyzji ustalono (m. in.):- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku mieszkalnego - nie może przekroczyć 250 m2; - powierzchnia zabudowy projektowanego budynku garażu wolnostojącego - nie może przekroczyć 100 m2; - liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku mieszkalnego - maksymalnie 2 - w tym poddasze użytkowe; - liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku garażowwego - 1; - wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 40%; - szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku mieszkalnego nie może przekraczać 20 m (tolerancja 20%); - szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku garażowego nie może przekraczać 12 m (tolerancja 20%); - wysokość elewacji frontowej projektowanych budynków liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu, musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 5,5 m; - dachy projektowanych budynków należy projektować jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 20 do 50 stopni; - wysokość do kalenicy dachu projektowanych budynków nie może przekraczać 9 m; - zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; - zaopatrzenie w energię elektryczną - przyłączem do sieci elektroenergetycznej; - zaoparzenie w wodę - przyłączem do sieci wodociągowej; - odprowadzenie ścieków bytowych - przyłączem do sieci kanalizacyjnej; - zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnego źródła ciepła opartego na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej, alternatywnie - zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp., dopuszcza się stosowanie wysoko sprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów. Działki leżą na obszarze chronionego krajobrazu quot;Okolice Żydowo Biały Bórquot; oraz quot;Las Drzonowskiquot;. Media: - prąd, woda z sieci, kanalizacja z sieci - przy sąsiednich zabudowaniach. Teren działek równy, porośnięty trawą, ogrodzony. Przez działki przebiega linia telefoniczna oraz linia energetyczna. Dojazd: działki położone są przy dwóch drogach: drodze krajowej nr 20 oraz drodze gminnej gruntowej. Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynku działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Odległości: - Szczecinek - ok. 18 km; - Biały Bór - ok. 10 km; - jezioro Drzonowskie - ok. 500 m; - duży kompleks leśny - ok. 1,5 km; - jezioro Bielsko (pow. jeziora ok. 270 ha) - ok. 3 km; - jezioro Dołgie (pow. jeziora ok. 310 ha) - ok. 4 km; - jezioro Wielimie (pow. jeziora ok. 1800 ha) - ok. 6,5 km. Istnieje możliwość zakupu działek osobno. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Drzonowo,
,

22 000 | 2407 m2
nr oferty: 0504846

ATRAKCYJNIE POŁOŻONA DZIAŁKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 20, TRASA SZCZECINEK - SŁUPSK. DRZONOWO GM. BIAŁY BÓR. Działka nr 64/1 o pow. 2407 m2 położona przy drodze krajowej nr 20, na trasie prowadzącej ze Szczecinka do Słupska, w pobliżu (ok. 150 m) zabudowań mieszkalnych, ok. 500 m od jeziora Drzonowskiego oraz ok. 1,5 km od dużego kompleksu leśnego. Przeznaczenie: Na terenie działki nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki ustalono funkcję jako tereny rolne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z usługami. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym i wolnostojącym wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych. W decyzji ustalono (m. in.):- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku mieszkalnego - nie może przekroczyć 250 m2; - powierzchnia zabudowy projektowanego budynku garażu wolnostojącego - nie może przekroczyć 100 m2; - liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku mieszkalnego - maksymalnie 2 - w tym poddasze użytkowe; - liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku garażowwego - 1; - wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 40%; - szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku mieszkalnego nie może przekraczać 20 m (tolerancja 20%); - szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku garażowego nie może przekraczać 12 m (tolerancja 20%); - wysokość elewacji frontowej projektowanych budynków liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu, musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 5,5 m; - dachy projektowanych budynków należy projektować jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 20 do 50 stopni; - wysokość do kalenicy dachu projektowanych budynków nie może przekraczać 9 m; - zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; - zaopatrzenie w energię elektryczną - przyłączem do sieci elektroenergetycznej; - zaoparzenie w wodę - przyłączem do sieci wodociągowej; - odprowadzenie ścieków bytowych - przyłączem do sieci kanalizacyjnej; - zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnego źródła ciepła opartego na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej, alternatywnie - zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp., dopuszcza się stosowanie wysoko sprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów. Działka leży na obszarze chronionego krajobrazu quot;Okolice Żydowo Biały Bórquot; oraz quot;Las Drzonowskiquot;. Media: - prąd, woda z sieci, kanalizacja z sieci - przy sąsiednich zabudowaniach. Teren działki równy, porośnięty trawą, częściowo ogrodzony. Przez działkę przebiega linia telefoniczna. Wymiary działki: działka w kształcie trójkąta, wymiary boków: ok. 98 m, ok. 92 m, ok. 52 m. Dojazd: działka położona jest przy dwóch drogach: drodze krajowej nr 20 oraz drodze gminnej gruntowej. Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Odległości: - Szczecinek - ok. 18 km; - Biały Bór - ok. 10 km; - jezioro Drzonowskie - ok. 500 m; - duży kompleks leśny - ok. 1,5 km; - jezioro Bielsko (pow. jeziora ok. 270 ha) - ok. 3 km; - jezioro Dołgie (pow. jeziora ok. 310 ha) - ok. 4 km; - jezioro Wielimie (pow. jeziora ok. 1800 ha) - ok. 6,5 km. Do sprzedaży przeznaczona jest także działka sąsiednia. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Turowo,
,

68 000 | 1761 m2
nr oferty: 0504842

DZIAŁKA BUDOWLANA W TUROWIE. TYLKO OK. 3 KM OD SZCZECINKA. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną oznaczoną na mapie nr 5 o pow. ok. 1761 m2 (w trakcie podziału geodezyjnego), bardzo ładnie położoną w kompleksie działek, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych - nowe domy. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 49MN,U: - podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; - uzupeniające przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej, obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolnostojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe; - wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6 m; - geometria dachów - pochyłe, jedno- lub dwuspadowe o symetrycznie pochylonych połaciach (dopuszcza się wprowadzenie mniejszych elementów dachu takich jak naczółki, lukarny, facjaty, sygnaturki, wieżyczki i uzupełniające połacie garaży, ganków, werand, wykuszy, wiat itp. o zróżnicowanych spadach i nachyleniach) i jako wielospadowe; - pokrycie dachów dachówką ceramiczną, betonową, innym materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, brązu, antracytu i czerni lub szlachetną blachą płaską (miedzianą lub cynkowo-tytanową); - nachylenie połaci dachowych - od 25 do 45 stopni; - powierzchnia zabudowy - nie więcej nniż 30% powierzchni działki budowlanej; - powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 50% powierzchni działki budowlanej; - wskaźnik intensywności zabudowy - do 0,9; - w zakresie sieci wodociągowej: ustala się rozbudowę i przebudowę sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcze się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych; - w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej: ustala się budowę i rozbudowę sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni; - w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się ogrzewanie budynków z indywidulanych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się stosowanie systemów wykorzystujących alternatywne żródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne, jako ogrzewanie wspomagające dopuszcza się stosowanie kominków i pieców kominkowych. Klasy gruntów: grunty rolne RV, RIVb. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Wymiary działki: ok. 35m x 55m. Media: - wodociąg - w drodze gminnej oraz w drodze wewnętrznej w części przy zabudowaniach - wodociąg prywatny; - kanalizacja - w drodze gminnej. Dojazd: - do kompleksu gminną drogą gruntową ok. 450 m od drogi asfaltowej (droga krajowa DK 11); - na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi - udział. Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki oznaczone na mapie. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Drzonowo,
,

19 000 | 1900 m2
nr oferty: 0504840

ATRAKCYJNIE POŁOŻONA DZIAŁKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 20, TRASA SZCZECINEK - SŁUPSK. DRZONOWO GM. BIAŁY BÓR. Działka nr 64/2 o pow. 1900 m2 położona przy drodze krajowej nr 20, na trasie prowadzącej ze Szczecinka do Słupska, w pobliżu (ok. 150 m) zabudowań mieszkalnych, ok. 500 m od jeziora Drzonowskiego oraz ok. 1,5 km od dużego kompleksu leśnego. Przeznaczenie: Na terenie działki nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki ustalono funkcję jako tereny rolne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z usługami. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym i wolnostojącym wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych. W decyzji ustalono (m. in.):- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku mieszkalnego - nie może przekroczyć 250 m2; - powierzchnia zabudowy projektowanego budynku garażu wolnostojącego - nie może przekroczyć 100 m2; - liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku mieszkalnego - maksymalnie 2 - w tym poddasze użytkowe; - liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku garażowwego - 1; - wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 40%; - szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku mieszkalnego nie może przekraczać 20 m (tolerancja 20%); - szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku garażowego nie może przekraczać 12 m (tolerancja 20%); - wysokość elewacji frontowej projektowanych budynków liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu, musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 5,5 m; - dachy projektowanych budynków należy projektować jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 20 do 50 stopni; - wysokość do kalenicy dachu projektowanych budynków nie może przekraczać 9 m; - zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; - zaopatrzenie w energię elektryczną - przyłączem do sieci elektroenergetycznej; - zaoparzenie w wodę - przyłączem do sieci wodociągowej; - odprowadzenie ścieków bytowych - przyłączem do sieci kanalizacyjnej; - zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnego źródła ciepła opartego na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej, alternatywnie - zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp., dopuszcza się stosowanie wysoko sprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów. Działka leży na obszarze chronionego krajobrazu quot;Okolice Żydowo Biały Bórquot; oraz quot;Las Drzonowskiquot;. Media: - prąd, woda z sieci, kanalizacja z sieci - przy sąsiednich zabudowaniach. Teren działki równy, porośnięty trawą, częściowo ogrodzony. Przez działkę przebiega linia telefoniczna oraz linia energetyczna. Dojazd: działka położona jest przy dwóch drogach: drodze krajowej nr 20 oraz drodze gminnej gruntowej. Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Odległości: - Szczecinek - ok. 18 km; - Biały Bór - ok. 10 km; - jezioro Drzonowskie - ok. 500 m; - duży kompleks leśny - ok. 1,5 km; - jezioro Bielsko (pow. jeziora ok. 270 ha) - ok. 3 km; - jezioro Dołgie (pow. jeziora ok. 310 ha) - ok. 4 km; - jezioro Wielimie (pow. jeziora ok. 1800 ha) - ok. 6,5 km. Do sprzedaży przeznaczona jest także działka sąsiednia. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Drężno,
,

36 800 | 2048 m2
nr oferty: 0504838

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 490 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA LETNISKOWA W DRĘŻNIE, OK. 400 M OD JEZIORA DRĘŻNO (STUDNICA), W POBLIŻU JEZIORA WIERZCHOWO, OK. 60 KM OD MORZA. DOJAZD DROGĄ ASFALTOWĄ. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. Oferujemy do sprzedaży działkę letniskową nr 185/12, bardzo ładnie położoną w kompleksie działek, na skraju wsi Drężno, ok. 400 m od jeziora Drężno (Studnica), ok. 2,5 km od jeziora Wierzchowo (pow. jeziora ok. 700 ha) oraz ok. 60 km od morza. Teren działki równy, porośnięty trawą. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem ML-2 - tereny zabudowy letniskowej. W planie ustalono (m. in.): - maksymalna wysokość zabudowy - do 9 m; - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 1, dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni; - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 70% powierzchni działki; - maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 20% powierzchnia działki; - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 2000 m2. Klasy gruntów: grunty rolne RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - w drodze asfaltowej; - woda - ze studni do wykonania we własnym zakresie, wodociąg w drodze asfaltowej, w pobliżu działek; - kanalizacja - zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków - do wykonania we własnym zakresie. Dojazd: - do kompleksu drogą asfaltową; - na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi (drogi prywatne - udział). Wymiary działki: kształt nieregularny, boki: ok. 38m, 53m, 32m, 75m. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 20%; - po wpłacie 20% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki oznaczone na mapie. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Drężno,
,

59 000 | 2094 m2
nr oferty: 0504837

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 786 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA LETNISKOWA W DRĘŻNIE, OK. 400 M OD JEZIORA DRĘŻNO (STUDNICA), W POBLIŻU JEZIORA WIERZCHOWO, OK. 60 KM OD MORZA. DOJAZD DROGĄ ASFALTOWĄ. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. Oferujemy do sprzedaży działkę letniskową nr 185/2, bardzo ładnie położoną w kompleksie działek, na skraju wsi Drężno, ok. 400 m od jeziora Drężno (Studnica), ok. 2,5 km od jeziora Wierzchowo (pow. jeziora ok. 700 ha) oraz ok. 60 km od morza. Teren działki równy, porośnięty trawą. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem ML-2 - tereny zabudowy letniskowej. W planie ustalono (m. in.): - maksymalna wysokość zabudowy - do 9 m; - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 1, dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni; - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 70% powierzchni działki; - maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 20% powierzchnia działki; - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 2000 m2. Klasy gruntów: grunty rolne RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - w drodze asfaltowej; - woda - ze studni do wykonania we własnym zakresie, wodociąg w drodze asfaltowej, w pobliżu działek; - kanalizacja - zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków - do wykonania we własnym zakresie. Dojazd: - do kompleksu drogą asfaltową; - na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi (drogi prywatne - udział). Wymiary działki: prostokąt, ok. 50m x 40m. Działka znajduje się w strefie WIII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 20%; - po wpłacie 20% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki oznaczone na mapie. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Drężno,
,

29 000 | 2020 m2
nr oferty: 0504836

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 385 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA LETNISKOWA W DRĘŻNIE, OK. 400 M OD JEZIORA DRĘŻNO (STUDNICA), W POBLIŻU JEZIORA WIERZCHOWO, OK. 60 KM OD MORZA. DOJAZD DROGĄ ASFALTOWĄ. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. Oferujemy do sprzedaży działkę letniskową nr 185/17, bardzo ładnie położoną w kompleksie działek, na skraju wsi Drężno, ok. 400 m od jeziora Drężno (Studnica), ok. 2,5 km od jeziora Wierzchowo (pow. jeziora ok. 700 ha) oraz ok. 60 km od morza. Teren działki równy, porośnięty trawą. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem ML-2 - tereny zabudowy letniskowej. W planie ustalono (m. in.): - maksymalna wysokość zabudowy - do 9 m; - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 1, dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni; - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 70% powierzchni działki; - maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 20% powierzchnia działki; - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 2000 m2. Klasy gruntów: grunty rolne RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - w drodze asfaltowej; - woda - ze studni do wykonania we własnym zakresie, wodociąg w drodze asfaltowej, w pobliżu działek; - kanalizacja - zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków - do wykonania we własnym zakresie. Dojazd: - do kompleksu drogą asfaltową; - na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi (drogi prywatne - udział). Wymiary działki: kształt nieregularny, boki: ok. 35m, 61m, 36m, 50m. Działka znajduje się w strefie WIII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Przez działkę przebiega linia średniego napięcia, na działce znajdują się dwa słupy energetyczne. Przez część działki drogowej przebiega gazociąg. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 20%; - po wpłacie 20% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki oznaczone na mapie. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Radomyśl,
,

59 000 | 4141 m2
nr oferty: 0504835

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA PRZY LESIE ORAZ PRZY RZECE PARSĘTA, RADOMYŚL - OK. 10 KM OD SZCZECINKA. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 94/29, bardzo ładnie położoną, w kompleksie działek budowlanych, przy lesie oraz przy rzece Parsęta - BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO RZEKI, LINIA BRZEGOWA, w sąsiedztwie nowych domów mieszkalnych. Teren równy oraz nachylony w kierunku rzeki, częściowo porośnięta drzewami. Aktualnie na terenie gminy Grzmiąca nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i garażu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W decyzji ustalono (m. in.): - budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające; - pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący, parterowy budynek; - szerokość elewacji frontowej od 10 m do 18 m; - wysokość głównej kalenicy do 10 m; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki do 3 m; - pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym; - geometria dachu głównego: dach dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy, dachy symetryczne; - kąt nachylenia połaci dachu od 20 do 45 stopni; - kolorystyka elewacji: kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych; - dopuszcza się budowę lukarn bez określenia kąta dachu i okien połaciowych na połaciach dachu; - wielkość powierzchni zabudowy: 30%; - wielkość powierzchni zielonej: min 50%; - zaopatrzenie w wodę: ze studni głębinowej, a docelowo do sieci wodociągowej; - odprowadzanie ścieków: przydomowa oczyszczalnia ścieków, a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; - zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnego źródła ciepła w oparciu o niskoemisyjne lub bez emisyjne nośniki energii np.: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biopaliwa; - zaopatrzenie w energię elektryczną: podłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej. Działka w niewielkiej części leży na terenie stanowiska archeologicznego WIII. Działka zlokalizowana jest na terenie objętym formą ochrony środowiska naturalnego - Natura 2000 - PLH320007. Klasy gruntów: grunty rolne RVI, grunty zadrzewione i zakrzaczone na łąkach ŁIVLzr, lasy LsV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - przy zabudowaniach; - woda z własnego ujęcia - studnia do wykonania we własnym zakresie; - kanalizacja - przydomowa oczyszczalnia ścieków - do wykonania we własnym zakresie. Dojazd drogą gruntową ok. 560 m od drogi asfaltowej (droga prywatna - udział). Wymiary działki: ok. 52m x 78m. Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki oznaczone na mapie. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Radomyśl,
,

79 000 | 4818 m2
nr oferty: 0504834

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA PRZY LESIE ORAZ PRZY RZECE PARSĘTA, RADOMYŚL - OK. 10 KM OD SZCZECINKA. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 94/28, bardzo ładnie położoną, w kompleksie działek budowlanych, przy lesie oraz przy rzece Parsęta - BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO RZEKI, LINIA BRZEGOWA, w sąsiedztwie nowych domów mieszkalnych. Teren częściowo równy oraz nachylony w kierunku rzeki, częściowo porośnięta drzewami. Aktualnie na terenie gminy Grzmiąca nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i garażu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W decyzji ustalono (m. in.): - budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające; - pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący, parterowy budynek; - szerokość elewacji frontowej od 10 m do 18 m; - wysokość głównej kalenicy do 10 m; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki do 3 m; - pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym; - geometria dachu głównego: dach dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy, dachy symetryczne; - kąt nachylenia połaci dachu od 20 do 45 stopni; - kolorystyka elewacji: kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych; - dopuszcza się budowę lukarn bez określenia kąta dachu i okien połaciowych na połaciach dachu; - wielkość powierzchni zabudowy: 30%; - wielkość powierzchni zielonej: min 50%; - zaopatrzenie w wodę: ze studni głębinowej, a docelowo do sieci wodociągowej; - odprowadzanie ścieków: przydomowa oczyszczalnia ścieków, a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; - zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnego źródła ciepła w oparciu o niskoemisyjne lub bez emisyjne nośniki energii np.: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biopaliwa; - zaopatrzenie w energię elektryczną: podłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej. Działka leży na terenie stanowiska archeologicznego WIII. Działka zlokalizowana jest na terenie objętym formą ochrony środowiska naturalnego - Natura 2000 - PLH320007. Klasy gruntów: grunty rolne RVI, grunty zadrzewione i zakrzaczone na łąkach ŁIVLzr, lasy LsV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - przy zabudowaniach; - woda z własnego ujęcia - studnia do wykonania we własnym zakresie; - kanalizacja - przydomowa oczyszczalnia ścieków - do wykonania we własnym zakresie. Dojazd drogą gruntową ok. 560 m od drogi asfaltowej (droga prywatna - udział). Wymiary działki: ok. 52m x 90m. Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki oznaczone na mapie. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Radomyśl,
,

29 000 | 1652 m2
nr oferty: 0504833

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA PRZY LESIE ORAZ W POBLIŻU RZEKI PARSĘTA, RADOMYŚL - OK. 10 KM OD SZCZECINKA. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 94/40, bardzo ładnie położoną, w kompleksie działek budowlanych, przy lesie oraz w pobliżu rzeki Parsęta, w sąsiedztwie nowych domów mieszkalnych. Teren równy, porośnięty trawą. Aktualnie na terenie gminy Grzmiąca nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i garażu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W decyzji ustalono (m. in.): - budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające; - pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący, parterowy budynek; - szerokość elewacji frontowej od 10 m do 18 m; - wysokość głównej kalenicy do 12 m; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki do 3 m; - pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym; - geometria dachu głównego: dach dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy, dachy symetryczne; - kąt nachylenia połaci dachu od 25 do 45 stopni; - kolorystyka elewacji: kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych; - dopuszcza się budowę lukarn bez określenia kąta dachu i okien połaciowych na połaciach dachu; - wielkość powierzchni zabudowy: 20%; - wielkość powierzchni zielonej: min 50%; - zaopatrzenie w wodę: ze studni głębinowej, a docelowo do sieci wodociągowej; - odprowadzanie ścieków: przydomowa oczyszczalnia ścieków, a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; - zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnego źródła ciepła w oparciu o niskoemisyjne lub bez emisyjne nośniki energii np.: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biopaliwa; - zaopatrzenie w energię elektryczną: podłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej. Klasy gruntów: grunty rolne RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - przy zabudowaniach; - woda z własnego ujęcia - studnia do wykonania we własnym zakresie; - kanalizacja - przydomowa oczyszczalnia ścieków - do wykonania we własnym zakresie. Dojazd drogą gruntową ok. 560 m od drogi asfaltowej (droga prywatna - udział). Wymiary działki: ok. 36m x 46m. Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki oznaczone na mapie. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Łazy,
Morska

3 420 000 | 11409 m2
nr oferty: 0205970

Przedmiot sprzedaży stanowią dwie działki gruntu o łącznej pow. 11.409m2 ( 7 619m2 i 3 790m2) Działki usługowe zlokalizowane w Łazach w odległości około 500m od morza. Zostały wydane warunki zabudowy na 16 domków ( ośrodek ), inwestycja polegająca na przebudowie istniejącego ośrodka (rozbiórka istniejącej zabudowy i budowę nowych obiektów). Warunki i zasady zagospodarowania terenu:- rodzaj zabudowy - zabudowa usługowo-apartamentowa- funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu-zabudowa turystyczno-wypoczynkowa wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu- linia zabudowy - istniejąca w odległości 6m od granicy działki- wskaźnik wielkości pow. nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu -max. 27,5%- szerokość elewacji frontowej - do 30m dla każdego z budynków- wysokość elewacji frontowej - nie wyżej niż 6m dla budynku usługowo apartamentowego do 9,5m, w części dachu budynku na powierzchni mie większej niż 50% powierzchni dachu wysokość ta może być powiększona o jedną kondygnację do 12.5m- wysokość zabudowy - nie wyżej niż 8,0m, dla budynku usługowo apartamentowego do 9,5m- geometria dachu - dla budynku usługowo apartamentowego dach płaski, dla pozostałych budynków dach płaski lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45 stopni-pow.biologicznie czynna - min. 50% pow.terenu objętego decyzja Vis aVis dzialki znajduje się jezioro Jamno. Do morza około 500m. DZIAŁKA SĄSIADUJE Z JUŻ ISTNIEJĄCYM OŚRODKIEM WYPOCZYNKOWYM-DOMKI . ( Oferta na sprzedaż , informacje w biurze). Kupując dwie nieruchomości uzyskujemy powierzchnię terenu 17.107m2!Do podanej ceny należy doliczyć VAT.Media w drodze.Dojazd drogą asflatową, nieruchomość położona przy drodze publicznej. Działki widoczne z tej drogi. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu CywilnegoPodana powierzchnia budynków i gruntu jest powierzchnią przybliżoną.