94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert hale i magazyny na sprzedaż

sortuj
HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ
HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ

HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ

Koszalin,
Szczecińska

1 498 000 | 581 m2 | pokoi: 15
nr oferty: 2103946

Obiekt magazynowo - produkcyjno - biurowy o łącznej powierzchni użytkowej 581,30m2 położony w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej. LOKALIZACJA Nieruchomość położona w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej, w strefie przemysłowej - w sąsiedztwie innych hal magazynowych i obiektów usługowych. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową poprzez działkę drogową która stanowi współwłasność sprzedającego - bezpośrednio z drogi ul. Szczecińskiej. OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość składa się z: 1. działki w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 966m2, na której wybudowane są: główny budynek magazynowo - produkcyjno - biurowy o łącznej powierzchni użytkowej 581,20m2 oraz 3 murowane budynki garażowe stanowiące dodatkowe pomieszczenia magazynowe. 2. działki drogowej dojazdowej do nieruchomości o powierzchni 1.200m2, w użytkowaniu wieczystym stanowiącej współwłasność sprzedającego. OPIS BUDYNKU MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNO - BIUROWEGO: - budynek murowany, ocieplony, II kondygnacyjny, kompletnie wyremontowany w 2005r., dotychczasowe wykorzystanie: drukarnia; - parter budynku: główna hala (pow. 94,79 m2, wysokość pomieszczenia 5,7m) z wrotami wjazdowymi, pomieszczenie magazynowe (40,79 m2), zaplecze (9,15 m2), hala magazynowo - produkcyjna (103,58m2, wysokość 2,8m), pom. biurowe, biuro obsługi interesanta, wc, magazyn z bramą wjazdową i kurtyną (37,12 m2), poczekalnia z klatką schodową prowadzącą na I piętro; - piętro budynku: pomieszczenie biurowe wraz z pomieszczeniem pomocniczym wyposażonym w aneks kuchenny, balkon, toalety, kotłownia, szatnia męska i damska z pełnym zapleczem socjalnym (wc + prysznice), jadalnia, 2 pomieszczenia biurowe, korytarz z oknem na halę; - budynek w bardzo dobrym stanie technicznym; - posadzka utwardzona, bezpyłowa, wyłożona płytkami z Argelith`u (wyjątkowo trwałego i odpornego na zarysowanie materiału); - własna kotłownia gazowa - piec Vaillant z zasobnikiem; - pełne uzbrojenie nieruchomości: energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz, wentylacja grawitacyjna;- możliwość zaparkowania 10 samochodów na terenie posesji; PRZEZNACZENIE TERENU: Teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego zapewniającym wszechstronne wykorzystanie nieruchomości. Przeznaczenie zgodnie z uchwałą nr XXVIII/439/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej. CENA: Cena: 1.498.000,- zł, brak możliwości odliczenia podatku Vat (faktura Vat ze stawką Vat zero). PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI: Prezentacja nieruchomości tylko po uprzednim kontakcie z biurem.

HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ
HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ

HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ

Drzewiany,
,

209 000 | 680 m2 | pokoi: 3
nr oferty: 0503953

NOWA JESZCZE NIŻSZA CENA! DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM PO BYŁEJ SUSZARNI ZBOŻA I DREWNA, DRZEWIANY, GM. BOBOLICE. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr 39/3 o pow. 1,1143 ha zabudowanej budynkiem po byłej suszarni zboża i drewna, wagą samochodową, drogą dojazdową, placem betonowym oraz ogrodzeniem. Budynek po byłej suszarni: murowany, wolno stojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, składający się z 3 pomieszczeń. Fundamenty oraz ściany fundamentowe wykonane z żelbetonu. Konstrukcja nośna budynku mieszana - stalowa i murowana. Ściany konstrukcyjne i działowe wykonane z pustaka betonowego i cegły. Ściany osłonowe - wypełnione blachą stalową ocynkowaną, trapezową. Dach - konstrukcja stalowa pokryta blachą stalową, ocynkowaną, trapezową. Posadzki betonowe. Elewacja oraz tynki zewnętrzne - cementowo wapienne. Waga samochodowa zdekompletowana, nadaje się do odtworzenia. Nieruchomość posiada plac betonowy dookoła suszarni i wewnętrzną drogę dojazdową, betonową. Działka ogrodzone siatką stalową na słupkach. Dojazd do działki drogą publiczną utwardzoną. Media: - prąd - na granicy działki; - woda - z sieci, obecnie odłączona; - kanaliza - szambo. W aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 20R - tereny rolne z zakazem zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi. Część działki objęta jest strefą W III - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 1. Zaopatrzenie w wodę: - nakazuje się zaopatrzenie w wodę z istniejącego komunalnego wodociągu, poprzez rozbudowę sieci, w oparciu o istniejące w obszarze planu i poza obszarem planu wodociągi. 2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych: - nakazuje się odprowadzanie ścieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej do oczyszczalni ścieków w Bobolicach, poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę istniejącego systemu; - dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, w granicach terenów elementarnych obsługiwanych przez te przepompownie; - dopuszcza się realizację przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, wyłącznie w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej; - z chwilą zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej nakazuje się likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączenie nieruchomości do tych sieci. 3. Ścieki opadowe i roztopowe: - nakazuje się odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych poprzez system rowów melioracyjnych; - dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych systemami kanalizacji deszczowej poprzez budowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej; - dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych na terenach działek budowlanych do gruntu; - wody opadowe i roztopowe z dachów, placów oraz dróg (zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi) mogą być odprowadzane bez konieczności ich oczyszczenia; - dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych nie wymagających oczyszczenia do gromadzenia i użycia do nawadniania zieleni. 4. Zaopatrzenie w ciepło: - dopuszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych, w tym systemy grzewcze wykorzystujące źródła odnawialne. Ustalenia planu nie ograniczają możliwości likwidacji, przebudowy lub rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej i nie ograniczają rozwiązań zamiennych projektowanej infrastruktury technicznej, w tym o innych, niż określone w ustaleniach ogólnych i szczegółowych, parametrach wynikających z nowych technologii, pod warunkiem zapewnienia właściwej obsługi infrastrukturą techniczną terenów zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu, w szczególności przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenów. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.