94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk rosyjski facebookgoogle+

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Czarne Wielkie,
Działka

99 000 | 19093 m2
nr oferty: 0504815

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1485 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.Działka z własnym lasem i z decyzją o warunkach zabudowy jednorodzinnej. Pięknie położona działka z własnym lasem ok. 2,5 km od Jeziora Komorze nabywane z udziałem w działce z dostępem do jeziora (udział w plaży)Działka znajduje się na kolonii wsi, w pobliżu dużych kompleksów leśnych, ok. 2,5 km od pięknego Jeziora Komorze, dojazd asfaltem, najbliższe zabudowania znajdują się ok. 250 m od działki. Działka:nr 308/3 o pow. 1,9093 ha cena 99 000 zł - klasy gruntów: LsV - 0,4535 ha, LsVI - 0,0342 ha, Lz-PsV - 0,2596 ha, RVI - 0,1679 ha, RV - 0,9941 ha. Aktualnie na terenie obrębu Sikory nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako grunt rolny i łąka.Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.W decyzji ustalono (m. in.):- linię zabudowy dla planowanego zamierzenia, ustala się jako nieprzekraczalą, zgodnie z częścią graficzną decyzji,- wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji nie może przekraczyć 10%,- wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 70% powierzchni terenu wyznaczonego w cząści graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi,- liczba kondygnacji nadziemnych - 2, w tym poddasze użytkowe,- dopuszcza się lokalizację piwnic,- szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku mieszkalnego nie może przekraczać 15 m (tolerancja 20%),- wysokość elewacji frontowej projektowanych budynków, liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu, musi mieścić się w przedziale 2,5 - 4,5 m,- dachy budynków należy projektować jako dwuspadowy o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale 35 - 45 stopni,- wysokość do kalenicy dachu projektowanych budynków nie może przekraczać 9 m,- parametry urządzeń budowlanych określają przepisy odrębne, - odległość od działek sąsiednich oraz odległość od lasu określają przepisy odrębne,- zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,- teren inwestycji podlega ochronie - przewidziana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu quot;Pojezierze Drawskiequot; i w obszarze objętym ochroną z zakresu quot;Natura 2000quot; Jeziora Czaplineckie i Ostoja Drawska,- zaopatrzenie w energię elektryczną - przyłączem do sieci elektroenergetyczne zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci, - zaopatrzenie w wodę - istniejącym przyłączem do sieci wodociagowej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci - alternatywnie z własnego ujęcia - studni o głębokości do 100 m, Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej;- zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Posiadamy jeszcze inne działki na sprzedaż w tej okolicy. Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Brzeźno,
,

99 000 | 12991 m2
nr oferty: 0504813

PIĘKNA NIERUCHOMOŚĆ SIEDLISKOWA POD SZCZECINKIEM, BRZEŹNO GM. SZCZECINEK. Nieruchomość z możliwością zabudowy siedliskowej, składająca się z trzech działek geodezyjnych nr 41/6, 41/7 i 41/8 o łącznej pow. 1,2991 ha. Działki są położone w pięknej i malowniczej okolicy w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych i jeziora Wielatowo (ok. 182 ha). Teren lekko pagórkowaty. Na granicy działki nr 41/8 z lasem przebiega rów. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem RO - tereny produkcji rolnej. Na terenach oznaczonych symbolem RO na działkach o pow. powyżej 2 ha istnieje możliwość zabudowy siedliskowej. Klasy gruntów: RIVb, ŁVI, W-RIVb. Działki leżą w granicach obszaru Natura 2000 (obszary siedliskowe) - Jeziora Szczecineckie. Dojazd drogą gruntową, ok. 165 m od drogi asfaltowej. Media: prąd - za opłatą przyłączeniowąwoda i kanalizacja - do wykonania we własnym zakresie. Do sprzedaży przeznaczona jest również sąsiednia nieruchomość składająca się z działek nr 41/3, 41/4 i 41/5 (oznaczona na mapie)! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Brzeźno,
,

99 000 | 12222 m2
nr oferty: 0504812

PIĘKNA NIERUCHOMOŚĆ SIEDLISKOWA POD SZCZECINKIEM, BRZEŹNO GM. SZCZECINEK. Nieruchomość z możliwością zabudowy siedliskowej, składająca się z trzech działek geodezyjnych nr 41/3, 41/4 i 41/5 o łącznej pow. 1,2222 ha. Działki są położone w pięknej i malowniczej okolicy w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych i jeziora Wielatowo (ok. 182 ha). Teren lekko pagórkowaty. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem RO - tereny produkcji rolnej. Na terenach oznaczonych symbolem RO na działkach o pow. powyżej 2 ha istnieje możliwość zabudowy siedliskowej. Klasy gruntów: RIVb, RV, ŁVI. Działki leżą w granicach obszaru Natura 2000 (obszary siedliskowe) - Jeziora Szczecineckie. Dojazd drogą asfaltową. Media: prąd - za opłatą przyłączeniowąwoda i kanalizacja - do wykonania we własnym zakresie. Do sprzedaży przeznaczona jest również sąsiednia nieruchomość składająca się z działek nr 41/6, 41/7 i 41/8 (oznaczona na mapie)! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Rakowo,
działka

55 000 | 10006 m2
nr oferty: 0504811

GRUNTY W RAKOWIE W POBLIŻU JEZIORA KOMORZE SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. Działki nr 97/3 i 97/2 o pow. 1,0006 ha to grunt rolny, obręb Rakowo. Grunty znajdują się w pobliżu wsi Rakowo na jej obrzeżach i graniczą z dziaŁkami zabudownymi. Działki - klasy gruntów:- działka nr 97/3 o pow. 0,8106 ha (przeznaczenie: w części rola, w części MR, MN - istniejaca zabudowa zagrodowa - b.z. dopuszcza się ewentualną rozbudowę, dobudowę, remonty itp.) Obecnie grunt jest porośnięty drzewami; działka przylega do działki zabudowanej, dojazd do działki poprzez działkę sąsiednią nr 97/2 :- RVI - 02461 ha, - PsV - 05645. - działka nr 97/2 o pow. 0,1900 ha (przeznaczenie: rola) grunt częściowo porośnięty drzewami: - ŁIV - 0,1900 ha. Dojazd: ok. 300 m drogą polną nie uczęszczaną. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej;- zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dębica,
działka

49 000 | 2037 m2
nr oferty: 0504809

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 735 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA BUDOWLANA OK. 33 KM OD KOŁOBRZEGU Działka budowlana (w trakcie podziału geodezyjnego) ok. 33 km od morza i Kołobrzegu, bardzo ładnie położona, pod koniec wsi, w pobliżu nowo powstałych zabudowań mieszkalnych, w pobliżu ładnie zagospodarowanych posesji i nieruchomości ze stawami. Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako użytki rolnew obszarze Natura 2000 - Kemy Rymańskie. Na działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego. Klasy gruntów: grunty rolne RIVb. Przed wybudowaniem budynków działka podlegaja procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - linia napowietrzna przy drodze; - wodociąg - przebiega w drodze; - kanalizacja - przebiega w drodze. Dojazd: drogą brukowaną; Powierzchnie i ceny działek: - pow. ok. 2037 m2, cena 49 000 zł; Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ TAKŻE SĄSIEDNIE DZIAŁKI Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Nieżyn,
działka

49 000 | 1532 m2
nr oferty: 0504808

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 735 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA BUDOWLANA OK. 15 KM OD BAŁTYKU I KOŁOBRZEGU Działka budowlana (w trakcie podziału geodezyjnego) ok. 15 km od morza i Kołobrzegu, bardzo ładnie położona, przy mało uczęszczanej drodze, w pobliżu nowo powstałych zabudowań mieszkalnych, w pobliżu ładnie zagospodarowanych posesji i nieruchomości ze stawami. Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego. Klasy gruntów: grunty rolne RIVb. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - po drugiej stronie drogi; - wodociąg - przebiega przez działki po drugiej stronie drogi; - kanalizacja - przebiega w drodze wzdłuż działek. Dojazd: drogą brukowaną; Powierzchnie i ceny działek: - pow. ok. 1532 m2, cena 49 000 zł; Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ TAKŻE SĄSIEDNIE DZIAŁKI Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dębica,
działka

49 000 | 2037 m2
nr oferty: 0504805

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 735 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKI BUDOWLANE OK. 33 KM OD KOŁOBRZEGU Działki budowlane (działki w trakcie podziału geodezyjnego) ok. 33 km od morza i Kołobrzegu, bardzo ładnie położone, pod koniec wsi, w pobliżu nowo powstałych zabudowań mieszkalnych, w pobliżu ładnie zagospodarowanych posesji i nieruchomości ze stawami. Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako użytki rolnew obszarze Natura 2000 - Kemy Rymańskie. Na działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego. Klasy gruntów: grunty rolne RIVb. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - linia napowietrzna przy drodze; - wodociąg - przebiega w drodze; - kanalizacja - przebiega w drodze. Dojazd: drogą brukowaną; Powierzchnie i ceny działek: - pow. ok. 1763 m2, cena 49 000 zł; - pow. ok. 1785 m2, cena 49 000 zł; - pow. ok. 1766 m2, cena 49 000 zł; - pow. ok. 2037 m2, cena 49 000 zł; Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Nieżyn,
działka

49 000 | 1532 m2
nr oferty: 0504804

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 735 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKI BUDOWLANE OK. 15 KM OD BAŁTYKU I KOŁOBRZEGU Działki budowlane (działki w trakcie podziału geodezyjnego) ok. 15 km od morza i Kołobrzegu, bardzo ładnie położone, przy mało uczęszczanej drodze, w pobliżu nowo powstałych zabudowań mieszkalnych, w pobliżu ładnie zagospodarowanych posesji i nieruchomości ze stawami. Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Na działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego. Klasy gruntów: grunty rolne RIVb. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - po drugiej stronie drogi; - wodociąg - przebiega przez działki po drugiej stronie drogi; - kanalizacja - przebiega w drodze wzdłuż działek. Dojazd: drogą brukowaną; Powierzchnie i ceny działek: - pow. ok. 1532 m2, cena 49 000 zł; - pow. ok. 1535 m2, cena 49 000 zł; - pow. ok. 1550 m2, cena 49 000 zł; - pow. ok. 1391 m2, cena 49 000 zł; - pow. ok. 1326 m2, cena 49 000 zł; - pow. ok. 1326 m2, cena 49 000 zł; Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Staszica

185 000 | 2506 m2
nr oferty: 0504802

DZIAŁKA Z ŁADNYM WIDOKIEM NA OKOLICĘ, POŁOŻONA W SĄSIEDZTWIE NOWYCH DOMÓW. SZCZECINEK, ŚWIĄTKI UL. STASZICA. Działka budowlana o pow. 2506 m2, bardzo ładnie położona, w sąsiedztwie nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, lasu oraz jezior Trzesiecko i Wilczkowo. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 27.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W planie ustalono (m. in.): - formy zabudowy - budynki mieszkalne wolnostojące (maksymalnie jeden budynek na jednej działce budowlanej), dla budynków gospodarczych i garażowych wprowadza się ograniczenie powierzchni zabudowy - maks. 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; - wysokość zabudowy do 9 m, budynki gospodarcze do 4,5 m; - geometria dachów - dachy o nachyleniu połaci 25-45 stopni (kierunek kalenicy równoległy lub prostopadły do granicy działki z działką drogi publicznej lub wewnętrznej, z tolerancją do 5 stopni), dopuszcza się dachy płaskie i tarasy na części budynku (do 20% powierzchni zabudowy całego budynku), a ponadto dachy płaskie dopuszcza się dla budynków gospodarczych i garaży; - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - do 15%; - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 75%. Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu quot;Pojezierze Drawskiequot;. Klasy gruntów: RV grunty rolne. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd, gaz - w drodze dojazdowej; - woda i kanaliza - w działce (przy granicy). Wymiary działki: ok. 47m x 54m. Dojazd do działki drogą asfaltową, ostatni odcinek ok. 120 m drogą gruntową wewnętrzną (droga prywatna - udział w działce). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Spore,
,

32 000 | 1534 m2
nr oferty: 0504801

DZIAŁKA BUDOWLANA BLISKO RZEKI I JEZIORA. SPORE - OK. 12 KM OD SZCZECINKA. Działka nr 184/11 o pow. 1534 m2 bardzo ładnie położona ok. 200 m od rzeki Gwda, ok. 1 km od Jeziora Spore, w sąsiedztwie nowych zabudowań mieszkalnych. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem RP - tereny produkcji rolnej z zabudową mieszkaniową: - zabudowa mieszkaniowa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, - zabudowa związana z agroturystyką wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, - zabudowa związana z produkcją rolną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, - maksymalna wysokość zabudowy - do 9 m, - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2. Działka znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu quot;Jeziora Szczecineckiequot;. Klasy gruntów: RVI grunty rolne. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Wymiary działki: ok. 34 m x 45 m. Media: - prąd - w drodze dojazdowej, - woda - wodociąg w drodze gminnej, możliwość wykonania studni we własnym zakresie, - kanaliza - zbiornik bezodpływowy do wykonania we własnym zakresie. Dojazd do działki drogą gruntową (częściowo gminną, częściowo wewnętrzną prywatną - udział), ok. 500 m od drogi asfaltowej. Wraz z działką sprzedawany jest (ujęty w cenie) udział w działce nr 184/4 stanowiącej drogę wewnętrzną oraz udział w działce nr 184/2 posiadającej bezpośredni dostęp do rzeki Gwda. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia zinstytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Nobliny,
działka

159 000 | 1829 m2
nr oferty: 0504800

DZIAŁKA ZABUDOWNA BUDYNKIEM REKREACJI INDYWIDUALNEJ LETNISKOWEJ Działka rolna położona w kompleksie działek wykorzystywanych rekreacyjnie. Obiekt parterowy z dachem dwuspadowym - zadaszenie domku holenderskiego wraz z tarasem pokryte goldem bitumicznym: Duży dom holenderski o pow. całkowitej 40 m2: - pokój dzienny - otwarty salonik z kuchnią i jadalnią z kominkiem gazowym; - 2 sypialnie dwuosobowe; - toaleta z umywalką; - łazienka z prysznicem; - pomieszczenie gospodarcze. Sprzedaż z wyposażeniem w tym między innymi: umeblowanie, lodówka, kuchenka gazowa, zlewozmywak. - ogrzewanie elektryczne, - elektryczny podgrzewacz wody. Domek ma wymienione szyby podwójne oraz jest ocieplony od podłogi styropianem. Taras - drewniany duży taras o pow. ok. 60 m2 wybudowany w krztałcie statku: dach pokryty goldem bitumicznym.Z tyłu domku dobudowane jest pomieszczenie gospodarcze na narzędzia. Media: - woda - własne ujęcie (studnia + pompa głębinowa), - szambo - zbiornik, - energia o zwiększonej mocy. Działka nr 117/18 o pow. 1829 m2 pięknie zagospodarowana z systemem nawadniającym działkę: - otoczona żywopłotem świerkowym,- miejsce na ognisko, Dojazd: drogą polną ok. 500 m - zjazd z asfaltu we wsi Nobliny; działka znajduje się przy lesie. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Stare Wierzchowo,
,

12 500 | 735 m2
nr oferty: 0504799

DZIAŁKA REKREACYJNA (BUDOWLANA) POŁOŻONA W SĄSIEDZTWIE JEZIORA WIERZCHOWO. OK. 60 KM OD BAŁTYKU. Działka nr 17/3 o pow. 735 m2 (wymiary ok. 22m x 33m), przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę letniskową (symbol ML) oraz w niewielkiej części pod drogi wewnętrzne (symbol KW), znajdująca się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu quot;Jeziora Szczecineckiequot;. Teren działki stanowią łąki. Wraz z działką nabywany jest udział w działce nr 17/4 (droga wewnętrzna). Na działce (skraj) ustanowiona zostanie bezpłatna służebność przejazdu i przechodu do innych działek. Klasy gruntów: W-ŁIV rowy - 0,0100 ha; ŁIV łąki trwałe - 0,0635 ha. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Dojazd do działki drogą wewnętrzną ok. 75 m od drogi asfaltowej (droga prywatna - udział). W okolicy działki znajdują się m.in. jeziora: Wierzchowo, Drężno, Drężno Małe, Damskie oraz duże kompleksy leśne. Odległości: - trasa Szczecinek-Koszalin (droga nr 11) ok. 4 km od działek; - Szczecinek ok. 20 km; - Koszalin ok. 50 km. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Radomyśl,
,

55 000 | 3026 m2
nr oferty: 0504798

DZIAŁKA Z WYDANĄ DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWYRADOMYŚL, GM. GRZMIĄCA Działka gruntu nr 124/9 o pow. 3026 m2 o równym ukształtowaniu terenu, w całości porośnięta trawą. Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako grunty orne. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i garażem wbudowanym lub wolnostojącym, budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Media: - prąd przy sąsiednich zabudowaniach; - wodociąg w drodze asfaltowej; - kanalizacja w drodze asfaltowej. Klasy gruntów: RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Wymiary działki: długość ok. 80m., szerokość ok. 38m. Wraz z nieruchomością sprzedawany jest także udziział w działce gruntu stanowiącej drogę dojazdową do działek. Dojazd drogą asfaltową. Ostratni odcinek wewnętrzną drogą gruntową. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Ostropole,
,

39 900 | 5100 m2
nr oferty: 0504792

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 598,50 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. Oferujemy do sprzedaży działkę nr 50/4 o pow. 5100 m2 położoną w miejscowości Ostropole gm. Barwice. Działka kształtem zbliżona do prostokąta, o równym ukształtowaniu terenu, w całości porośnięta trawą. Aktualnie gmina Barwice nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako tereny upraw polowych, w części lasy. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych. W decyzji ustalono warunki zabudowy (m. in.): - wielkość powierzchni nowej zabudowy nie przekroczy 200 m2; - wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 70 % powierzchni terenu; - liczba kondygnacji nadziemnych - maksymalnie 2, w tym poddasze użytkowe; - szerokość elewacji frontowej nie może przekroczyć 15 m; - wysokość elewacji frontowej budynku liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 5,0m; - dach budynku należy projektować jako dwuspadowy lub wielospadowy o kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 20 stopni do 45 stopni; - wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku nie może przekroczyć 9,0m; - zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. W decyzji ustalono zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej (m .in.): - zaopatrzenie w energię elektryczną - przyłączem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci; - zaopatrzenie w wodę - przyłączem do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci; alternatywnie z własnego ujęcia - studni; - odprowadzenie ścieków bytowych - przyłączem do sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci; alternatywnie do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków; - zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła opartych na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej; alternatywnie - zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.; dopuszcza się stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów. Klasy gruntów: grunty rolne RIVa, grunty rolne RIVb, pastwiska trwałe PsIV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary działki: długość ok. 150m; szerokość ok. 34m. Dojazd drogą gruntową. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.