94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Stepień,
,

39 900 | 1111 m2
nr oferty: 0505235

DZIAŁKA LETNISKOWA POŁOŻONA BLISKO JEZIORA W MIEJSCOWOŚCI STEPIEŃ, W GMINIE BIAŁY BÓR Oferujemy do sprzedaży działkę nr 116/88 o pow. 1111 m2 położoną blisko jeziora Stepieńskiego, w kompleksie działek. Działka porośnięta samosieją sosny i brzozy. Na terenie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zespołu turystycznego z zabudową letniskową wraz z siecią wodociągową, energetyczną i zbiornikami, na gromadzenie ścieków sanitarnych oraz terenem rekreacyjnym. Działka leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu quot;Jeziora Szczecineckiequot;. Klasy gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Wymiary działki: ok. 27 m x 42 m. Media: - prąd - skrzynka energetyczna na granicy działek; - wodociąg - studnia do wykonania we własnym zakresie; - kanalizacja - zbiornik bezodpływowy do wykonania we własnym zakresie. Dojazd: - do kompleksu gminną drogą gruntową, ok. 1km od drogi asfaltowej; - na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi - droga prywatna - z działką nabywany jest także udział w tej drodze wewnętrznej. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Żelisławie,
,

448 000 | 18189 m2
nr oferty: 0505234

CENTRUM POJEZIERZA DRAWSKIEGO! ŻELISŁAWIE - DZIAŁKA SIEDLISKOWA, POŁOŻONA PRZY JEZIORZE KALEŃSKIE i OKOŁO 200 m OD JEZIORA KRZEMNO. Działka nr 189 o pow. 1,8189 ha z możliwością zabudowy siedliskowej (wydana decyzja o warunkach zabudowy siedliskowej), położona przy Jeziorze Kaleńskie (powierzchnia jeziora - ok. 114 ha; długość jeziora - ok. 3,3 km; szerokość jeziora - ok. 0,5 km; głębokość jeziora - ok. 24 m), poprzez otoczkę lasu bukowego oraz ok. 200 m od Jeziora Krzemno i ok. 1 km od Jeziora Ciemniak. Jeziora Kaleńskie oraz Krzemno należą do najczystszych jezior na Pojezierzu Drawskim oraz objęte są strefą ciszy. W odległości ok. 4 km znajduje się miasto Czaplinek oraz jezioro Drawsko. Działka położona jest na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu quot;Pojezierze Drawskiequot; oraz obszaru Natura 2000 Ostaja Drawska i Jeziora Czaplineckie. Dojazd do działki drogą asfaltową, ostatni odcinek drogą polną wewnętrzną. Media: - prąd - w drodze. Klasy gruntów: - rola RIIIb - 0,9089 ha; - rola RIVa - 0,2042 ha; - rola RIVb - 0,5473 ha; - rola RV - 0,1585 ha. Wraz z działką sprzedawany jest udział w drogach wewnętrznych. Do sprzedaży przeznaczone są także działki sąsiednie (oznaczone na mapie). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Żelisławie,
,

599 000 | 21077 m2
nr oferty: 0505233

CENTRUM POJEZIERZA DRAWSKIEGO! ŻELISŁAWIE - DZIAŁKA SIEDLISKOWA, POŁOŻONA PRZY JEZIORZE KALEŃSKIE i OKOŁO 200 m OD JEZIORA KRZEMNO. Działka nr 1/28 o pow. 2,1077 ha z możliwością zabudowy siedliskowej (wydana decyzja o warunkach zabudowy siedliskowej), położona przy Jeziorze Kaleńskie (powierzchnia jeziora - ok. 114 ha; długość jeziora - ok. 3,3 km; szerokość jeziora - ok. 0,5 km; głębokość jeziora - ok. 24 m), poprzez otoczkę lasu bukowego oraz ok. 200 m od Jeziora Krzemno i ok. 1 km od Jeziora Ciemniak. Jeziora Kaleńskie oraz Krzemno należą do najczystszych jezior na Pojezierzu Drawskim oraz objęte są strefą ciszy. W odległości ok. 4 km znajduje się miasto Czaplinek oraz jezioro Drawsko. Działka położona jest na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu quot;Pojezierze Drawskiequot; oraz obszaru Natura 2000 Ostaja Drawska i Jeziora Czaplineckie. Dojazd do działki drogą asfaltową, ostatni odcinek drogą polną wewnętrzną. Media: - prąd - w drodze. Klasy gruntów: - rola RIIIb - 0,7838 ha; - rola RIVa - 0,6163 ha; - rola RIVb - 0,7076 ha. Wraz z działką sprzedawany jest udział w drogach wewnętrznych. Do sprzedaży przeznaczone są także działki sąsiednie (oznaczone na mapie). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Żelisławie,
,

399 000 | 13691 m2
nr oferty: 0505232

CENTRUM POJEZIERZA DRAWSKIEGO! ŻELISŁAWIE - DZIAŁKA SIEDLISKOWA, POŁOŻONA PRZY JEZIORZE KALEŃSKIE i OKOŁO 200 m OD JEZIORA KRZEMNO. Działka nr 191 o pow. 1,3691 ha z możliwością zabudowy siedliskowej (wydana decyzja o warunkach zabudowy siedliskowej), położona przy Jeziorze Kaleńskie (powierzchnia jeziora - ok. 114 ha; długość jeziora - ok. 3,3 km; szerokość jeziora - ok. 0,5 km; głębokość jeziora - ok. 24 m), poprzez otoczkę lasu bukowego oraz ok. 200 m od Jeziora Krzemno i ok. 1 km od Jeziora Ciemniak. Jeziora Kaleńskie oraz Krzemno należą do najczystszych jezior na Pojezierzu Drawskim oraz objęte są strefą ciszy. W odległości ok. 4 km znajduje się miasto Czaplinek oraz jezioro Drawsko. Działka położona jest na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu quot;Pojezierze Drawskiequot; oraz obszaru Natura 2000 Ostaja Drawska i Jeziora Czaplineckie. Dojazd do działki drogą asfaltową. Media: - prąd - w drodze. Klasy gruntów: - rola RV - 0,0198 ha; - rola RIVb - 1,3493 ha. Wraz z działką sprzedawany jest udział w drogach wewnętrznych. Do sprzedaży przeznaczone są także działki sąsiednie (oznaczone na mapie). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Silnowo,
,

45 000 | 1777 m2
nr oferty: 0505230

DZIAŁKA POD ZABUDOWE REKREACYJNĄ - OK. 300 M OD JEZIORA PILE, WYJĄTKOWE MIEJSCE NA WYPOCZYNEK. Działka nr 381 o pow. 1777 m2, położona niedaleko nowo wybudowanych domów, ok. 300 m od pięknego Jeziora Pile (Jezioro Pile o pow. 1000 ha jest największym jeziorem w gminie Borne Sulinowo o długości 8,5 km i głębokości do 44 m) i ok. 200 m od lasu. Obecnie grunt - użytki rolne klasy V i VI. Przeznaczenie działki - 9RL - teren zabudowy rekreacyjnej: W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: ... 9RL, ... ustala się: 1) lokalizację budynków rekreacji indywidualnej; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynków pomocniczych, b) sieci lub obiektów infrastruktury technicznej, ... 3) lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku rekreacji indywidualnej i jednego budynku pomocniczego; 4) lokalizację budynków wyłącznie jako wolno stojących; ... 7) powierzchnię zabudowy: a) na terenach: ... 9RL, ... nie większą niż 12 % powierzchni działki budowlanej, przy czym nie większa niż 120 m2, ...c) powierzchnię zabudowy budynku pomocniczego nie większą niż 30 m2; 8) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 60% powierzchni działki budowlanej; 9) wysokość zabudowy: a) dla budynków rekreacji indywidualnej do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, przy czym nie więcej niż 7m, ...b) dla budynków pomocniczych nie więcej niż 3,5 m, ... 10) kąt nachylenia połaci dachowych: a) dla budynków rekreacji indywidualnej nie mniej niż 30 stopni, ...b) dla budynków pomocniczych do 12 stopni; ... Media - ok. 50 m od trafostacji. Wymiary działki - ok. 38 x 47 m. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

499 000 | 9486 m2
nr oferty: 0505227

DUŻA DZIAŁKA BUDOWLANA Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO JEZIORA DOŁGIE (OK. 50 M LINII BRZEGOWEJ) ORAZ WŁASNYM LASEM. Działka o pow. 9486 m2, przepięknie położona, z linią brzegową czystego jeziora Dołgie oraz własnym lasem (pow. lasu ok. 5000 m2), w sąsiedztwie nowych domów jednorodzinnych. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór. Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 129 MN,Ut - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usług turystyki oraz symbolem 128 ZL - teren lasów. Określono następujące zasady zagospodarowania przestrzennego i kształtowania zabudowy: - wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); - geometria dachów: dwu lub wielospadowe; - nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni; - powierzchnia zabudowy: maks. 25% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna: min. 55% powierzchni działki. Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: - dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy: a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m; b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m; - ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu; - nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu; - ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki; - na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni; - w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych; - zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych; - ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej: - zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; - zaopatrzenie w wodę: z sieci; - odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; - w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Działka znajduje się w granicach strefy WIII ochrony stanowisk archeologicznych oraz na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie. Dojazd do działki drogą gruntową (częściowo droga gminna, częściowo prywatna wewnętrzna - udział). Media: - prąd - w drodze przy działce, - wodociąg - przebiega przez działkę, - kanaliza - w drodze. Klasy gruntów: grunty orne RV, grunty zadrzewione na gruntach ornych LzRV, lasy i grunty leśne LsV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Wymiary działki: ok. 50m x 190m. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.