94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk rosyjski facebookgoogle+

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Tarnina,
,

49 000 | 2773 m2
nr oferty: 0504603

KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH quot;TARNINAquot;. SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. Oferujemy do sprzedaży kompleks działek budowlanych (w trakcie podziału geodezyjnego, przewidywany termin zakończenia podziału maj/czerwiec 2018 r), położony tuż za granicą administracyjną Szczecinka, w m. Tarnina, obręb Parsęcko, gm. Szczecinek. Działki o pow. od 700 m2 do 2773 m2, każda w cenie 49 000 zł.Teren lekko pagórkowaty. Dojazd do kompleksu drogą gruntową gminną, na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi (do wykonania). Klasy gruntów: grunty orne RIVb, RV, RVI; łąki trwałe ŁIV, ŁV.Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek, działki oznaczone są symbolami 44MN,U; 45MN,U; 46MN,U; 47MN,U i 49MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej. Dla wyżej wymienionych terenów ustala się (m .in.): 1. przeznaczenie podstawowe terenów - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; 2. przeznaczenie uzupełniające - tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolnostojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe; 3. zagospodarowanie terenów i kształtowanie zabudowy: a. wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), nie wyżej niż 10,5m; b. geometria dachów - pochyłe, płaskie; c. nachylenie połaci dachowych pochyłych - od 25 do 45 stopni; d. powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej; e. powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej; f. wskaźnik intensywności zabudowy - 0,05 do 0,9.Ustala się pokrycie dachów pochyłych dachówką ceramiczną, betonową, innym materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, brązu, antracytu i czerni, lub szlachetną blachą płaską (miedzianą lub cynkowo-tytanową).W zakresie sieci wodociągowej - z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych.W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej - z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych. W przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni.Dokładne powierzchnie działek dostępne w zdjęciach. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka.GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Stawno,
działka

60 000 | 1200 m2
nr oferty: 0504596

DZIAŁKA BUDOWLANA W MALOWNICZEJ MIEJSCOWOŚCI STAWNO Działka nr 61/7 położona jest w malowniczej miejscowości Stawno (wieś leży ok. 6,5 km na południe od Złocieńca, nad jeziorem Stawno, między Złocieńcem a Lubieszewem). Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy:- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego podpiwniczonego, jednokondygnacyjnego wraz z poddaszem użytkowym oraz budynek gospodarczy jednokondygnacyjny;budynki o dachach pochyłych dwuspadowych;przyłącza wodociągowe, energetyczne; ścieki do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne; instalacje zasilania w gaz płynny lub olej opałowy, instalacja do kolektora słonecznego.- ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowaniu ładu przestrzennego:powierzchnia zabudowy - do 100 m2 dla domu mieszkalnego, do 45 m2 dla budynku gospodarczego;szerokość elewacji frontowej - od 8 m do 11 m;wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu i attyki) - do 4,5 m;rodzaj dachu, ukształtowanie połaci dachowych - pochyłe dwuspadowe;kąt nachylenia dachu - od 35 do 60 stopni;wysokość kalenicy - do 6,0m.Media:- energia - skrzynka energetyczna przy działce;- woda - wodociąg w drodze;- kanalizacja - w drodze;Wymiary działki : ok. 23mx65m. Kasy gruntu: grunty orne RIVb.Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.Działka znajduje się na lekkim wniesieniu. Obecnie porośnięta jest samosiejką. Pięknym walorem jest rosnące na niej drzewo lipa.Usytuowanie działki sprawia, iż jest ona idealnym miejscem na wypoczynek i do całorocznego zamieszkania (7 min. dojazd do Złocieńca, 12 min. do Drawska Pomorskiego).Dobre miejsce wypadowe na okoliczne jeziora. Piękna okolica do spacerów.Do dużego, pięknego Jeziora Lubie ok. 3 km.Do Jeziora Kańsko ok. 3 km.Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Nosibądy,
,

24 900 | 1100 m2
nr oferty: 0504593

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 373,50 ZŁ MIESIĘCZNIE!SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA GRUNTU POŁOŻONA PRZY DRODZE MIESZAŁKI - KROSINO NOSIBĄDY, GM. GRZMIĄCA Działka gruntu nr 155/1 o pow. 1100 m2 o równym ukształtowaniu terenu, położona wśród zabudowań mieszkalnych.Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka oznaczona jest jako grunty orne - podstawowe przeznaczenie terenu pod uprawy polowe i ogrodnictwo; dopuszcza się lokalizację siedlisk rolnych, urządzeń infrastruktury technicznej oraz zalesienia. Właściciel aktualnie oczekuje na wydanie decyzji o warunkach zabudowy.Klasy gruntów: RIVb - grunty orne. Wymiary działki: 54m X 20m. Dojazd drogą asfaltową. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Krosino,
,

14 100 | 2016 m2
nr oferty: 0504592

NOWA CENA 14 100 ZŁ! DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W POBLIŻU LASU, W OKOLICY RZEKI PARSĘTA. Działka nr 503/15 o pow. 2016 m2 położona w kompleksie działek budowlanych, w pobliżu lasu, w okolicy rzeki Parsęta, teren równy, dojazd drogą asfaltową (droga powiatowa), częściowo drogą wewnętrzną. Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, składającej się z budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym, z garażem wbudowanym lub wolnostojącym. W decyzji ustalono (m.in.): - budynek mieszkalny może być realizowany maksymalnie jako parterowy z użytkowym poddaszem; - szerokość elewacji frontowej od 10 mb do 18 mb; - kąt nachylenia połaci dachowej od 35 do 50 st.; - dach symetryczny, dwuspadowy, kryty dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, z kalenicą równoległą do drogi; - wolnostojący budynek garażowy i gospodarczy mogą być realizowane maksymalnie jako parterowy bez użytkowego poddasza w położeniu równoległym lub prostopadłym do budynku mieszkalnego; - wielkość łącznej powierzchni zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni działki - max 0,20.Klasy gruntów: grunty orne RIVb, RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - energia - transformator przy drodze w pobliżu działki; - woda - wodociąg w drodze asfaltowej; - kanalizacja - kanalizacja tłoczna w drodze asfaltowej. Dojazd do działki drogą asfaltową oraz drogą wewnętrzną (droga prywatna - udział). Do sprzedaży przeznaczone są także działki sąsiednie oznaczone na mapie. Kupujący bez prowizji!Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Szczecińska

54 000 | 605 m2
nr oferty: 0504589

DZIAŁKA USŁUGOWAPOŁOŻONA W SZCZECINKU PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ Działka usługowa o pow. 605 m2 niedaleko DK nr 20, ok. 120 m od jeziora Trzesiecko, w pobliżu domów jednorodzinnych, warsztatów i garaży. Działka w użytkowaniu wieczystym do 2088 r. Działka przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi - symbol 60U.Dla terenów oznaczonych symbolem 60U ustala się następujące warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) dopuszczalne obiekty towarzyszące - garaże, b) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji, nie wyżej ni: 9 m, c) geometria dachów - dachy płaskie lub dachy dwuspadowe lub wielospadowe, nachylenie połaci dachowych głównej bryły budynku do 45o, d) powierzchnia zabudowy - maks. 50 % powierzchni działki budowlanej, e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20 % powierzchni działki budowlanej. Dojazd drogą gruntową (częściowo zarośniętą) ok. 110 m od drogi asfaltowej). Klasy gruntów: Bp; Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:a) dopuszczalne obiekty towarzyszące - garaże,b) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji, nie wyżej ni: 9 m,c) geometria dachów - dachy płaskie lub dachy dwuspadowe lub wielospadowe, nachylenie połacidachowych głównej bryły budynku do 45o,d) powierzchnia zabudowy - maks. 50 % powierzchni działki budowlanej,e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20 % powierzchni działki budowlanej,Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.y bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

330 000 | 6013 m2
nr oferty: 0504588

DZIAŁKA W KOMPLEKSIE DZIAŁEK BUDOWLANYCH Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO PIĘKNEGO JEZIORA DOŁGIE. Działka o pow. 6013 m2 z bezpośrednim dostępem do pięknego jeziora Dołgie, w kompleksie działek budowlanych, w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, częściowo graniczącym z kompleksem leśnym. Wraz z działką sprzedawany jest udział w dwóch wspólnych dostępach do jeziora, z których jeden zaadaptowany jest na plażę, udział w drodze wewnętrznej oraz w terenach zieleni parkowej. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu quot;Jeziora Szczecineckiequot;.Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;- nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni;- powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: - ustala się maksymalne wysokości zabudowy: dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m; dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;- ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;- na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;- w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;- zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;- ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;- zaopatrzenie w wodę: z sieci;- odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Skrawek działki objęty jest strefą WIII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Media: - wodociąg, kanalizacja i energia - w drodze. Klasy gruntów: grunty orne RVI, w niewielkiej części przy jeziorze grunty zadrzewione na gruntach ornych LzRVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Wymiary działki: szerokość przy drodze ok. 54 m, szerokość przy jeziorze (długość linii brzegowej) ok. 51 m, długość ok. 116 m. Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, a po terenie kompleksu drogami wewnętrznymi gruntowymi (drogi prywatne - udział). Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki położone na terenie kompleksu o różnych powierzchniach i cenach. Kupujacy bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

285 000 | 5683 m2
nr oferty: 0504587

DZIAŁKA W KOMPLEKSIE DZIAŁEK BUDOWLANYCH Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO PIĘKNEGO JEZIORA DOŁGIE. Działka o pow. 5683 m2 z bezpośrednim dostępem do pięknego jeziora Dołgie, w kompleksie działek budowlanych, w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, częściowo graniczącym z kompleksem leśnym. Wraz z działką sprzedawany jest udział w dwóch wspólnych dostępach do jeziora, z których jeden zaadaptowany jest na plażę, udział w drodze wewnętrznej oraz w terenach zieleni parkowej. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu quot;Jeziora Szczecineckiequot;.Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;- nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni;- powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: - ustala się maksymalne wysokości zabudowy: dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m; dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;- ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;- na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;- w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;- zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;- ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;- zaopatrzenie w wodę: z sieci;- odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Część działki objęta jest strefą WIII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Media: - wodociąg, kanalizacja i energia - w drodze. Klasy gruntów: grunty orne RVI, w niewielkiej części przy jeziorze grunty zadrzewione na gruntach ornych LzRVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Wymiary działki: szerokość przy drodze ok. 53 m, szerokość przy jeziorze (długość linii brzegowej) ok. 41 m, długość ok. 121 m. Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, a po terenie kompleksu drogami wewnętrznymi gruntowymi (drogi prywatne - udział). Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki położone na terenie kompleksu o różnych powierzchniach i cenach. Kupujacy bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka deweloperska Koszalin. Budownictwo jednorodzinne 2 ha, Koszalin.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Śródmieście
Gnieźnieńska

2 100 000 | 21388 m2
nr oferty: 4401906

Działka inwestycyjna pod budowę osiedla domów jednorodzinnych o pow. 2,13 ha w pobliżu wjazdu do Koszalina od strony Poznania. Lokalizacja: Nieruchomość położona przy wjeździe do Koszalina na terenie dynamicznie zabudowywanym i cieszącym się dużą popularnością ze względu na bliskość centrum miasta. W pobliżu działki zabudowane budynkami wielorodzinnymi. Od naszej działki oddziela ten teren jeszcze jedna działka przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne. Odległości:- Castorama - 500 m- CH Atrium - 650 m- Katedra koszalińska - 2 kmWedług MPZP:Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług w wydzielonym w budynku mieszkalnym lokalu użytkowym w wymiarze do 30% powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku mieszkalnego.Zagospodarowanie terenu: Budynki mieszkalne - do 3 kondygnacji nadziemnych, trzecia kondygnacja nadziemna w poddaszu.Powierzchnia zabudowy do 45% powierzchni działki.Zasady podziału nieruchomości: Minimalna powierzchnia działki mieszkaniowej:- 350 m2 dla budynku mieszkalnego wolno stojącego,- 220 m2 dla budynku mieszkalnego bliźniaczego,- 130 m2 dla budynku mieszkalnego szeregowego.Media: - woda, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa: w sąsiadującej z działką drodze- przyłącze elektryczne, w pasie drogowym ul. Gnieźnieńskiej, ok. 100 metrów od działki- gaz, w pasie drogowym ul. Gnieźnieńskiej, ok. 100 metrów od działkiNa przyległej działce, która jest drogą gminną, jest woda i kanalizacja sanitarna oraz deszczowa.Działka z dobrą strukturą inwestycyjną - tylko ok. 400 m2 przeznaczone jest w MPZP pod drogi. Zlecenie realizowane pod nadzorem Pośrednika, licencja nr 14825.