94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk rosyjski facebookgoogle+

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lubnica,
,

29 000 | 3106 m2
nr oferty: 0504713

DZIAŁKA Z DOSTĘPEM DO RZEKI GWDA LUBNICA GM. OKONEK Przedmiotem oferty jest działka nr 3/13 z dostępem do rzeki Gwdy (RAJ DLA WĘDKARZY), płynącej z Jeziora Wielimie, w pobliżu niewielkiego zalewu małej elektrowni wodnej i w okolicy lasów.W sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkalne, a ok. 1 km od działki jest Park Owadów Owadogigant w Lubnicy.Aktualnie gmina Okonek dla obrębu Lubnica nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek działka oznaczona jest w części jako teren zabudowy rekreacji indywidualnej, w części na cele rolne, a w części, jako teren zieleni naturalnej.Przez działkę przebiega napowietrzna linia średniego napięcia i ustanowiona jest służebność przesyłu.Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu quot;Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdyquot;.Klasy gruntów: RV, RVI grunty orne.Dojazd do działek drogą asfaltową.Odległość:- ok. 20 km od Szczecinka,- ok. 7 km od Lotynia,- ok. 17 km od Okonka,- ok. 40 km od Złotowa,- ok. 165 km od Poznania.Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Świeszyno, Świeszyno
Świeszyno

48 220 | 1269 m2
nr oferty: 3402351

Kompleks działek w Świeszynie w okazyjnej cenie- TYLKO 38zł/m2! Powierzchnia działek od 902m2 do 1.674m2.Działka o pow. 1.269 m2 położona na cichym i spokojnym osiedlu w Świeszynie. Dookoła nowa zabudowa domków jednorodzinnych. Działka w kształcie prostokąta, płaska. Działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną oraz strefę pod rozwój centrum usługowego gminy Świeszyno. W 2016 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki jeszcze przed podziałem na trzy domy jednorodzinne wolnostojące z 3 garażami wolnostojącymi. Istnieje możliwość zmiany warunków zabudowy dla przedmiotowej działki. Media:- gaz: przy najbliższych zabudowaniach od 50m do 150m- energia: przy najbliższych zabudowaniach od 50m do 150m- woda: przy najbliższych zabudowaniach od 50m do 150m- kanalizacja: brakObecnie został złożony wniosek do gazowni i energetyki o uzbrojenie terenu w gaz i energię elektryczną.Działki sprzedawane są z udziałem w drodze. Dojazd drogą asfaltowa oraz gruntową.Działki położone w Świeszynie, ok 10km od Koszalina. Dobrze skomunikowane z Koszalinem, do Świeszyna dojeżdża miejski autobus nr 19. Oglądanie z pośrednikiem. (lic. Zaw. nr 11917) Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej w art.66 KC

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Świeszyno, Świeszyno
Świeszyno

42 860 | 1128 m2
nr oferty: 3402350

Kompleks działek w Świeszynie w okazyjnej cenie- TYLKO 38zł/m2! Powierzchnia działek od 902m2 do 1.674m2.Działka o pow. 1.128 m2 położona na cichym i spokojnym osiedlu w Świeszynie. Dookoła nowa zabudowa domków jednorodzinnych. Działka w kształcie prostokąta, płaska. Działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną oraz strefę pod rozwój centrum usługowego gminy Świeszyno. W 2016 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki jeszcze przed podziałem na trzy domy jednorodzinne wolnostojące z 3 garażami wolnostojącymi. Istnieje możliwość zmiany warunków zabudowy dla przedmiotowej działki. Media:- gaz: przy najbliższych zabudowaniach od 50m do 150m- energia: przy najbliższych zabudowaniach od 50m do 150m- woda: przy najbliższych zabudowaniach od 50m do 150m- kanalizacja: brakObecnie został złożony wniosek do gazowni i energetyki o uzbrojenie terenu w gaz i energię elektryczną.Działki sprzedawane są z udziałem w drodze. Dojazd drogą asfaltowa oraz gruntową.Działki położone w Świeszynie, ok 10km od Koszalina. Dobrze skomunikowane z Koszalinem, do Świeszyna dojeżdża miejski autobus nr 19. Oglądanie z pośrednikiem. (lic. Zaw. nr 11917) Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej w art.66 KC

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Świeszyno, Świeszyno
Świeszyno

41 610 | 1095 m2
nr oferty: 3402349

Kompleks działek w Świeszynie w okazyjnej cenie- TYLKO 38zł/m2! Powierzchnia działek od 902m2 do 1.674m2.Działka o pow. 1.095 m2 położona na cichym i spokojnym osiedlu w Świeszynie. Dookoła nowa zabudowa domków jednorodzinnych. Działka w kształcie prostokąta, płaska. Działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną oraz strefę pod rozwój centrum usługowego gminy Świeszyno. W 2016 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki jeszcze przed podziałem na trzy domy jednorodzinne wolnostojące z 3 garażami wolnostojącymi. Istnieje możliwość zmiany warunków zabudowy dla przedmiotowej działki.Media:- gaz: przy najbliższych zabudowaniach od 50m do 150m- energia: przy najbliższych zabudowaniach od 50m do 150m- woda: przy najbliższych zabudowaniach od 50m do 150m- kanalizacja: brakObecnie został złożony wniosek do gazowni i energetyki o uzbrojenie terenu w gaz i energię elektryczną.Działki sprzedawane są z udziałem w drodze. Dojazd drogą asfaltowa oraz gruntową.Działki położone w Świeszynie, ok 10km od Koszalina. Dobrze skomunikowane z Koszalinem, do Świeszyna dojeżdża miejski autobus nr 19. Oglądanie z pośrednikiem. (lic. Zaw. nr 11917) Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej w art.66 KC

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Orzechowa

80 000 | 313 m2
nr oferty: 0504710

DZIAŁKA BUDOWLANA Z ROZPOCZĘTĄ BUDOWĄ DOMU. SZCZECINEK, UL. ORZECHOWA. Działka gruntu nr 418 o pow. 313 m2 z rozpoczętą budową domu mieszkalnego jednorodzinnego według projektu quot;Dom w Poziomkachquot;. Projekt budynku przewiduje następujące parametry: - powierzchnia zabudowy 62,35 m2; - powierzchnia tarasów i schodów 15,8 m2; - powierzchnia użytkowa 79,1 m2; - powierzchnia netto (powierzchnia podłóg) 94,1 m2; - wysokość budynku 7,83 m. Media: wodociąg, kanalizacja, prąd i gaz znajdują się w drodze. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinka działka oznaczona jest symbolem 66MN2 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa i bliźniacza. Ustalenia dla terenu 66MN2: 1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa i bliźniacza; 2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dopuszcza się łączenie do dwóch sąsiednich działek w celu zabudowy ich jednym budynkiem (segmentem budynku); 3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) wysokość zabudowy - 2 kondygnacje, w tym poddasze, nie więcej niż 8,5 m, b) geometria dachów - dwuspadowe, nachylenie połaci dachowych 30°-45°, c) powierzchnia zabudowy - max 60% powierzchni działki budowlanej, d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 25% powierzchni działki budowlanej, e) wymaga się zapewnienia jednakowych parametrów zabudowy i rozwiązań materiałowych dla nowo realizowanej zabudowy szeregowej; 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: a) dojazd - z ulic dojazdowych 180KDd (Orzechowa), b) woda - z sieci miejskiej, c) energia elektryczna - z sieci kablowej, d) gaz - z sieci n/c lub s/c, e) ścieki sanitarne - do kolektora sanitarnego, f) wody opadowe - do kolektora. Klasy gruntów - RIVb - grunty orne. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Wymiary działki ok.: długość 42m x szerokość 7m. Dojazd ul. Orzechową - droga polbrukowa. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Zielona

169 000 | 1248 m2
nr oferty: 0504709

NOWA CENA! ATRAKCYJNA DZIAŁKA BUDOWLANA Z ROZPOCZĘTĄ BUDOWĄ DOMU, POŁOŻONA W CENTRUM MIASTA - SZCZECINEK UL. ZIELONA. Działka budowlana o pow. 1248 m2, w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 23 x 53 m, z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego wolno stojącego, położona w centrum miasta wśród nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. Obecnie zostały wykonane fundamenty wraz ze ścianami parteru budynku mieszkalnego. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek działka oznaczona jest symbolem 1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN ustala się: - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; - dopuszczenie lokalizacji garaży. Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: - lokalizację budynków mieszkalnych wyłącznie jako wolno stojących; - lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego i jednego garażu na działce budowlanej; - powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej; - udział powierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej; - wysokość zabudowy: dla budynków mieszkalnych do 10 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi dachu stromego lub górnej krawędzi attyki, a do kalenicy 12,5 m; dla garaży do 3,5 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi dachu albo do 5 m do kalenicy; - kąt nachylenia połaci dachowych: dla budynków mieszkalnych od 30 do 50 stopni, dla garaży do 50 stopni. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej obiektów i zespołów zabudowy o cechach zabytkowych oraz w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Według projektu na działce miał powstać budynek mieszkalny o pow. zabudowy 139,23 m2 składający się z parteru oraz poddasza. Na parterze zaprojektowano: salon, pokój, gabinet, kuchnię, 2 wc, hall, przedsionek, wiatrołap oraz kotłownię. Na poddaszu zaprojektowano: salon z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienkę z wc oraz hall. Poddasze według projektu miało funkcjonować jako osobny lokal, posiadało niezależne od parteru wejście, ponieważ na parterze planowano prowadzenie usług. Działka z bramą wjazdową ogrodzona z trzech stron siatką. Klasa gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane, lub w trakcie zabudowy.Uzbrojenie terenu w drodze dojazdowej (ulica Zielona). Dojazd do działki drogą asfaltową. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Niekłonice,
Nieklonice

850 000 | 14200 m2
nr oferty: 4402037

Atrakcyjna działka budowlana w Niekłonicach. Powierzchnia 14200 mkw w kształcie zbliżonym do prostokąta.. Objęta aktualnymi warunkami zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 20% szerokość elewacji frontowej do 18m wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej ( do gzymsu, attyki lub okapu) do 4m wysokość zabudowy ( do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki) do 9m układ połaci: dwu - lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych kąt nachylenia połaci od 20 stopni do 45 stopni powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% pow. działki Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: energia elektryczna - na warunkach podanych przez ENERGA OPERATOR zaopatrzenie w gaz - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci woda - z indywidualnych ujęć wody, docelowo z sieci wodociągowej odprowadzenie ścieków - do zbiorników bezodpływowych, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo w obrębie terenu działki zaopatrzenie w ciepło - indywidualnie - zgodnie z przepisami odrębnymi dojazd na teren działki z drogi powiatowej - dz. nr 33 liczba i sposób urządzenia miejsc postojowych - minimalne jedno miejsce postojowe na jedną jednostkę mieszkalną w granicach działki Warunki podziału geodezyjnego: minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej 1000mkw dojazd - poprzez jeden zjazd z drogi powiatowej - dz. nr 33 minimalna szerokość frontu wydzielanych działek budowlanych - 20m minimalna szerokość projektowanych drów wewnętrznych - 6m Działka posiada dostęp do sieci energetycznej i gazowej Powyższy opis został sporządzony w oparciu o dokumentację przedstawioną przez Sprzedającego. Więcej informacji u nas w biurze, serdecznie zapraszamy. Oglądanie nieruchomości tylko z Pośrednikiem nr lic. 14825.