94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Parsęcko,
,

150 000 | 8611 m2
nr oferty: 0505106

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W PARSĘCKU, W GMINIE SZCZECINEK Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną numer 309 o obszarze 8611 m2 położoną przy drodze asfaltowej, w odległości ok. 500 m. od drogi wojewódzkiej nr 172 (kierunek Szczecinek - Barwice). W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MNU-1: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych o maksymalnym w.i.z. 0.5, na działkach nie mniejszych niż 1500m2. W planie ustalono (m.in.): - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej szeregowej i atrialnej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem; - zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2; - maksymalna wysokość zabudowy - 12m; - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2 (dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni); - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 50% powierzchni działki; - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1500m2; - maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 20% powierzchni działki. Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary działki: ok. 49m x 175m. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Wierzchowo,
,

29 682 | 873 m2
nr oferty: 0505105

DZIAŁKA BUDOWLANAMALOWNICZO POŁOŻONA NAD JEZIOREM WIERZCHOWO. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT Działka budowlana numer 655/9 (na mapie poglądowej oznaczona nr 9) o obszarze 873m2 położona w miejscowości Wierzchowo, w gminie Szczecinek, ok. 20 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Wierzchowo, granicząca od wschodu z kompleksem leśnym. Jezioro Wierzchowo ma pow. ok. 731 ha, długość ok. 5,2 km, szerokość ok. 2,2 km, głębokość do ok. 26 metrów, z którego wypływa rzeka Gwda. Wraz z działką (wliczone w cenę) sprzedawany jest udział w dostępie do jeziora, oraz udział w drodze wewnętrznej. Działka położona jest około 2 km od drogi krajowej nr 11 (trasa Szczecinek - Koszalin). Działka zlokalizowana jest w kompleksie działek znajdujących się przy drodze gruntowej (dojazd od drogi krajowej nr 11 drogą asfaltową ok. 700 m, dalej drogą z quot;kocich łbówquot; i gruntową na długości ok. 1,2 km). Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu i Natura 2000 - quot;Jeziora Szczecineckiequot;. Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek działka oznaczona jest symbolem MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych o maksymalnych w.i..z 0,75. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej szeregowej i atrialnej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, - zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2. Na terenach oznaczonych symbolem MNU ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane: - maksymalna wysokość zabudowy - 12m, - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2 (dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni), - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 30% powierzchni działki, - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 800 m2, - maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 50%. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary działki: 25mx35m Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest jako: grunty orne RV NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE (OZNACZONE NA MAPIE). GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Wierzchowo,
,

46 200 | 840 m2
nr oferty: 0505104

DZIAŁKA BUDOWLANAMALOWNICZO POŁOŻONA NAD JEZIOREM WIERZCHOWO. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT Działka budowlana numer 655/32 (na mapie poglądowej oznaczona nr 32) o obszarze 840m2 położona w miejscowości Wierzchowo, w gminie Szczecinek, ok. 20 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Wierzchowo, granicząca od wschodu z kompleksem leśnym. Jezioro Wierzchowo ma pow. ok. 731 ha, długość ok. 5,2 km, szerokość ok. 2,2 km, głębokość do ok. 26 metrów, z którego wypływa rzeka Gwda. Wraz z działką (wliczone w cenę) sprzedawany jest udział w dostępie do jeziora, oraz udział w drodze wewnętrznej. Działka położona jest około 2 km od drogi krajowej nr 11 (trasa Szczecinek - Koszalin). Działka zlokalizowana jest w kompleksie działek znajdujących się przy drodze gruntowej (dojazd od drogi krajowej nr 11 drogą asfaltową ok. 700 m, dalej drogą z quot;kocich łbówquot; i gruntową na długości ok. 1,2 km). Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu i Natura 2000 - quot;Jeziora Szczecineckiequot;. Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek działka oznaczona jest symbolem MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych o maksymalnych w.i..z 0,75. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej szeregowej i atrialnej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, - zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2. Na terenach oznaczonych symbolem MNU ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane: - maksymalna wysokość zabudowy - 12m, - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2 (dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni), - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 30% powierzchni działki, - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 800 m2, - maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 50%. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary działki: 24mx32m Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest jako: grunty orne RV NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE (OZNACZONE NA MAPIE). GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sarbinowo,
Nadmorska

190 980 | 1061 m2
nr oferty: 2103733

Opis nieruchomości. Działka zlokalizowana w miejscowości Sarbinowo Gm. Mielno o powierzchni 1.061m2 w odległości ok. 1 km od morza. Możliwości zabudowy: W ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem R V i R VI - grunty orne. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XXXIII/395/2017 Rady Miejskiej Mielna z dnia 3 marca 2017r. teren oznaczony jest w ewidencji planu symbolem III.35.MU. : Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 1) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej; 2) dopuszcza się funkcje usługowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej: a) turystyczne z wykluczeniem lokalizacji kempingów, pól biwakowych, sezonowej turystycznej bazy noclegowej i obiektów rekreacji indywidualnej oraz obiektów wczasowych w formie zespołów budynków letniskowych, b) usługi handlu i gastronomii, c) zabudowę usługową dopuszcza się w formie budynków wolno stojących lub lokali wbudowanych w budynkach o funkcji mieszkaniowej; 3) dopuszcza się wydzielenie dojazdów do działek. Dostępne uzbrojenie: - jest możliwość podłączenia; - gaz - jest możliwość podłączenia; - woda - uzgodnienia w trakcie; obecnie konieczność wykonania własnej studni, docelowo jest możliwość wody; - kanalizacja - brak Otoczenie: Działka bardzo ładnie położona na lekkim wyniesieniu/górce, po przeciwnej stronie drogi znajduje się zabudowa turystyczna - domki letniskowe. Urokliwe i spokojne miejsce. Lokalizacja: Wjeżdżając do Sarbinowa, działka znajduje się po lewej stronie, bezpośrednio przy drodze wjazdowej, na lekkiej górce. Możliwości: D sprzedaży 3 działki w bezpośrednim sąsiedztwie o powierzchniach: 1.031m2, 1.140m2, 1.1191m2 w cenie 180 zł/m2.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sarbinowo,
Nadmorska

214 380 | 1191 m2
nr oferty: 2103734

Opis nieruchomości. Działka zlokalizowana w miejscowości Sarbinowo Gm. Mielno o powierzchni 1.191m2 w odległości ok. 1 km od morza. Możliwości zabudowy: W ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem R VI - grunty orne. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XXXIII/395/2017 Rady Miejskiej Mielna z dnia 3 marca 2017r. teren oznaczony jest w ewidencji planu symbolem III.35.MU. : Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 1) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej; 2) dopuszcza się funkcje usługowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej: a) turystyczne z wykluczeniem lokalizacji kempingów, pól biwakowych, sezonowej turystycznej bazy noclegowej i obiektów rekreacji indywidualnej oraz obiektów wczasowych w formie zespołów budynków letniskowych, b) usługi handlu i gastronomii, c) zabudowę usługową dopuszcza się w formie budynków wolno stojących lub lokali wbudowanych w budynkach o funkcji mieszkaniowej; 3) dopuszcza się wydzielenie dojazdów do działek. Dostępne uzbrojenie: - jest możliwość podłączenia; - gaz - jest możliwość podłączenia; - woda - uzgodnienia w trakcie; obecnie konieczność wykonania własnej studni, docelowo jest możliwość wody; - kanalizacja - brak Otoczenie: Działka bardzo ładnie położona na lekkim wyniesieniu/górce, po przeciwnej stronie drogi znajduje się zabudowa turystyczna - domki letniskowe. Urokliwe i spokojne miejsce. Lokalizacja: Wjeżdżając do Sarbinowa, działka znajduje się po lewej stronie, bezpośrednio przy drodze wjazdowej, na lekkiej górce. Możliwości: D sprzedaży 3 działki w bezpośrednim sąsiedztwie o powierzchniach: 1.140m2, 1.031m2, 1.061m2 w cenie 180 zł/m2.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sarbinowo,
Nadmorska

185 580 | 1031 m2
nr oferty: 2103732

Opis nieruchomości. Działka zlokalizowana w miejscowości Sarbinowo Gm. Mielno o powierzchni 1.031m2 w odległości ok. 1 km od morza. Możliwości zabudowy: W ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem R VI - grunty orne. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XXXIII/395/2017 Rady Miejskiej Mielna z dnia 3 marca 2017r. teren oznaczony jest w ewidencji planu symbolem III.35.MU. : Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 1) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej; 2) dopuszcza się funkcje usługowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej: a) turystyczne z wykluczeniem lokalizacji kempingów, pól biwakowych, sezonowej turystycznej bazy noclegowej i obiektów rekreacji indywidualnej oraz obiektów wczasowych w formie zespołów budynków letniskowych, b) usługi handlu i gastronomii, c) zabudowę usługową dopuszcza się w formie budynków wolno stojących lub lokali wbudowanych w budynkach o funkcji mieszkaniowej; 3) dopuszcza się wydzielenie dojazdów do działek. Dostępne uzbrojenie: - jest możliwość podłączenia; - gaz - jest możliwość podłączenia; - woda - uzgodnienia w trakcie; obecnie konieczność wykonania własnej studni, docelowo jest możliwość wody; - kanalizacja - brak Otoczenie: Działka bardzo ładnie położona na lekkim wyniesieniu/górce, po przeciwnej stronie drogi znajduje się zabudowa turystyczna - domki letniskowe. Urokliwe i spokojne miejsce. Lokalizacja: Wjeżdżając do Sarbinowa, działka znajduje się po lewej stronie, bezpośrednio przy drodze wjazdowej, na lekkiej górce. Możliwości: D sprzedaży 3 działki w bezpośrednim sąsiedztwie o powierzchniach: 1.140m2, 1.061m2, 1.1191m2 w cenie 180 zł/m2.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sarbinowo,
Nadmorska

205 200 | 1140 m2
nr oferty: 2103731

Opis nieruchomości. Działka zlokalizowana w miejscowości Sarbinowo Gm. Mielno o powierzchni 1.140m2 w odległości ok. 1 km od morza. Możliwości zabudowy: W ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem R VI - grunty orne. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XXXIII/395/2017 Rady Miejskiej Mielna z dnia 3 marca 2017r. teren oznaczony jest w ewidencji planu symbolem III.35.MU. : Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 1) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej; 2) dopuszcza się funkcje usługowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej: a) turystyczne z wykluczeniem lokalizacji kempingów, pól biwakowych, sezonowej turystycznej bazy noclegowej i obiektów rekreacji indywidualnej oraz obiektów wczasowych w formie zespołów budynków letniskowych, b) usługi handlu i gastronomii, c) zabudowę usługową dopuszcza się w formie budynków wolno stojących lub lokali wbudowanych w budynkach o funkcji mieszkaniowej; 3) dopuszcza się wydzielenie dojazdów do działek. Dostępne uzbrojenie: - jest możliwość podłączenia; - gaz - jest możliwość podłączenia; - woda - uzgodnienia w trakcie; obecnie konieczność wykonania własnej studni, docelowo jest możliwość wody; - kanalizacja - brak Otoczenie: Działka bardzo ładnie położona na lekkim wyniesieniu/górce, po przeciwnej stronie drogi znajduje się zabudowa turystyczna - domki letniskowe. Urokliwe i spokojne miejsce. Lokalizacja: Wjeżdżając do Sarbinowa, działka znajduje się po lewej stronie, bezpośrednio przy drodze wjazdowej, na lekkiej górce. Możliwości: D sprzedaży 3 działki w bezpośrednim sąsiedztwie o powierzchniach: 1.031m2, 1.061m2, 1.1191m2 w cenie 180 zł/m2.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Szczecińska

270 000 | 1904 m2
nr oferty: 0505101

DZIAŁKA POD INWESTYCJĘ LUB ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ POŁOŻONA W SZCZECINKU PRZY ULICY SZCZECIŃSKIEJ Działka budowlana nr 99/13 o obszarze 1904 m2 usytuowana przy drodze krajowej numer 20. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 21U/MN - teren zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla wyżej opisanego terenu ustala się: 1) dopuszczenie lokalizacji budynków: a) mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, b) usługowych, c) mieszkalno - usługowych, d) pomocniczych; 2) lokalizację nie więcej niż dwóch budynków na działce budowlanej; 3) dowolne kształtowanie proporcji przeznaczenia lub wybór tylko jednego rodzaju przeznaczenia; 4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej; 5) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej; 6) wysokość zabudowy: a) dla budynku mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno-usługowego - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, przy czym nie więcej niż 10m, b) dla budynku pomocniczego nie więcej niż 3,5 m do gzymsu lub nie więcej niż 5 m do kalenicy; 7) intensywność zabudowy od 0,2 do 1,0; 8) kąt nachylenia połaci dachowych; a) dla budynku mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno - usługowego od 30 stopni do 45 stopni, b) dla budynku pomocniczego do 45 stopni; 9) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 750 m2; 10) dostęp istniejącymi zjazdami do ul. Szczecińskiej, zlokalizowanej poza planem. Działka położona jest w obszarze chronionego krajobrazu quot;Pojezierze Drawskiequot;. Media: przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i gazowa. Klasy gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane. Wymiary działki: ok. 70m z 28m. Dojazd drogą asfaltową. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lubogoszcz,
,

45 000 | 5000 m2
nr oferty: 0505098

NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA W LUBOGOSZCZY, POŁOŻONA WSRÓD ZABUDOWAŃ Działki numer 22/1 i 22/2 o łącznym obszarze 5000 m2, położone w Lubogoszczy, w gminie Grzmiąca. Aktualnie na danym terenie gmina Grzmiąca nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki opisane są jako: działka nr 22/1 - MU - tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej, działka nr 22/2 - grunty orne. Klasyfikacja gruntów: działka nr 22/ 1 - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp, działka nr 22/2 - grunty orne RIVa, RIVb, S-RIVb. Wymiary działek: działka nr 22/1 - ok. 25m x 56m działka nr 22/2 - ok. 28m x 124m Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Działki zakrzaczone i porośnięte drzewami, znajdują się na nich pozostałości po rozebranych budynkach. Działka nr 22/1 była zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, które zostały rozebrane w 2007 roku Media: wodociąg, prąd i kanalizacja znajdują się w drodze. Działka znajduje się w obszarze Natura 2000 ` Ostoja Drawska`. Odległości: - ok. 4 km do m. Grzmiąca, - ok. 13 km do m. Barwice, - ok. 25 km do m. Szczecinek. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Wierzchowo,
,

28 910 | 826 m2
nr oferty: 0505096

KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH MALOWNICZO POŁOŻONYCH NAD JEZIOREM WIERZCHOWO. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT Działki budowlane położone w miejscowości Wierzchowo, w gminie Szczecinek, ok. 20 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Wierzchowo, graniczące od wschodu z kompleksem leśnym. Jezioro Wierzchowo ma pow. ok. 731 ha, długość ok. 5,2 km, szerokość ok. 2,2 km, głębokość do ok. 26 metrów, z którego wypływa rzeka Gwda. Wraz z działkami (wliczone w cenę) sprzedawany jest udział w dostępie do jeziora, oraz udział w drodze wewnętrznej. Kompleks działek położony jest około 2 km od drogi krajowej nr 11 (trasa Szczecinek - Koszalin). Działki zlokalizowane są przy drodze gruntowej (dojazd od drogi krajowej nr 11 drogą asfaltową ok. 700 m, dalej drogą gruntową na długości ok. 1,2 km). Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu i Natura 2000 - quot;Jeziora Szczecineckiequot;. Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek działki oznaczone są symbolem MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych o maksymalnych w.i..z 0,75. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej szeregowej i atrialnej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, - zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2. Na terenach oznaczonych symbolem MNU ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane: - maksymalna wysokość zabudowy - 12m, - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2 (dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni), - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 30% powierzchni działki, - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 800 m2, - maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 50%. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Numer działki, obszar, cena, orientacyjne wymiary działek: NUMER DZIAŁKI OBSZAR W M2 CENA W PLN CENA 1M W PLN ORIENTACYJNE WYMIARY W M DOSTĘPNOŚĆ 1/58 864 29.376,00 34 24X34 DOSTĘPNA 1/59 863 29.342,00 34 24X34 DOSTĘPNA 1/60 864 29.376,00 34 24X34 DOSTĘPNA 1/61 851 28.934,00 34 30X27 DOSTĘPNA 1/62 939 45.072,00 48 35X28 DOSTĘPNA 1/63 890 42.720,00 48 40X21 DOSTĘPNA 1/64 841 40.368,00 48 34X25 DOSTĘPNA 655/8 969 32.946,00 34 29X35 DOSTĘPNA 655/9 873 29.682,00 34 25X35 DOSTĘPNA 655/10 873 29.682,00 34 25X35 DOSTĘPNA 655/11 874 29.716,00 34 25X35 DOSTĘPNA 655/12 875 29.750,00 34 25X35 DOSTĘPNA 655/13 873 29.682,00 34 25X35 DOSTĘPNA 655/14 873 29.682,00 34 25X35 DOSTĘPNA 655/15 862 29.308,00 34 26X35 DOSTĘPNA 655/16 861 29.274,00 34 28X32 DOSTĘPNA 655/17 805 28.175,00 35 23X32 DOSTĘPNA 655/18 805 28.175,00 35 23X35 DOSTĘPNA 655/19 805 28.175,00 35 23X35 DOSTĘPNA 655/20 804 34.572,00 43 23X35 DOSTĘPNA 655/21 804 34.572,00 43 23X35 DOSTĘPNA 655/22 805 34.615,00 43 23X35 DOSTĘPNA 655/23 826 28.910,00 35 25X31 DOSTĘPNA 655/24 869 41.712,00 48 30X25 DOSTĘPNA 655/25 807 44.385,00 55 30X28 DOSTĘPNA 655/26 806 48.360,00 60 28X30 DOSTĘPNA 655/27 805 54.740,00 68 25X33 DOSTĘPNA 655/29 840 42.000,00 50 24X35 DOSTĘPNA 655/30 840 42.000,00 50 24X35 DOSTĘPNA 655/31 840 46.200,00 55 24X35 DOSTĘPNA 655/32 840 46.200,00 55 24X35 DOSTĘPNA 655/33 900 61.200,00 68 24X37 DOSTĘPNA 655/34 900 61.200,00 68 24X37 DOSTĘPNA GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lubnica,
,

46 000 | 4735 m2
nr oferty: 0505086

DZIAŁKA Z DOSTĘPEM DO RZEKI GWDY POŁOŻONA W LUBNICY Z WARUNKAMI ZABUDOWY NOWA ATRAKCYJNA CENA! Przedmiotem oferty jest bardzo ładnie położona działka numer 3/24 o obszarze 4735m2 z dostępem do rzeki Gwdy, płynącej z Jeziora Wielimie, w pobliżu niewielkiego zalewu małej elektrowni wodnej i w okolicy lasów. W sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkalne, a ok. 1 km od kompleksu jest Park Owadów Owadogigant w Lubnicy. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest jako grunty orne RVI, łąki trwałe ŁV, nieużytki N. Działka o wymiarach ok. 204m x 22m Aktualnie gmina Okonek dla obrębu Lubnica nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu polegające na: - budowie budynków mieszkalnych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy; - dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 30 - 45 stopni, główna kalenica równoległa lub prostopadła do granic działki; - wysokość do kalenicy max.8 m; - pow. zabudowy budynku mieszkalnego max. 200 m2; - powierzchnia biologicznie czynna min. 90% niezabudowanej powierzchni działki; - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - powierzchniowo na teren własny; - obowiązujące ogrzewanie oparte o niskoemisyjne źródła ciepła; - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków; - zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej; - ogrzewanie - indywidualne. Dojazd do działki drogą asfaltową a następnie drogą wewnętrzną. Odległość: - ok. 20 km od Szczecinka, - ok. 7 km od Lotynia, - ok. 17 km od Okonka, - ok. 40 km od Złotowa, - ok. 165 km od Poznania. Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki (oznaczone na mapie). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lubnica,
,

24 000 | 3131 m2
nr oferty: 0505085

DZIAŁKA Z DOSTĘPEM DO RZEKI GWDY POŁOŻONA W LUBNICY NOWA ATRAKCYJNA CENA! Przedmiotem oferty jest bardzo ładnie położona działka numer 3/12 o obszarze 3131m2 z dostępem do rzeki Gwdy, płynącej z Jeziora Wielimie, w pobliżu niewielkiego zalewu małej elektrowni wodnej i w okolicy lasów. W sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkalne, a ok. 1 km od kompleksu jest Park Owadów Owadogigant w Lubnicy. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest jako grunty orne RV, RVI. Działka o wymiarach ok. 182m x 18m Aktualnie gmina Okonek dla obrębu Lubnica nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek działka przeznaczona jest w części jako teren zabuodwy rekreacji indywidualnej, w części na cele rolne a w części jako teren zieleni naturalnej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia średniego napięcia i ustanowiona jest służebność przesyłu. Dojazd do działki drogą asfaltową. Odległość: - ok. 20 km od Szczecinka, - ok. 7 km od Lotynia, - ok. 17 km od Okonka, - ok. 40 km od Złotowa, - ok. 165 km od Poznania. Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki (oznaczone na mapie). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.