94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
Duża działka ok. 33 km od morza i 24 km od Koszalina
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Żeleźno,
,

95 000 | 3610 m2
nr oferty: 0506359

DUŻA DZIAŁKA Z POTENCIAŁEM BUDOWLANYM Tereny miejscowości Żeleźno około 33 km od morza - do zagospodarowania według własnego projektu. Walory działki: - duża działka; - w pobliżu zabudowań mieszkalnych, - dojazd drogą gminną; - uzbrojenie w drodze; - działka graniczy z rzeką Żelazna; - działka częściowo zadrzewiona i zakrzaczona co daje możliwość utrzymania własnego terenu zieleni. Działka: nr 232/4 o pow. 0,3610 ha - cena 95.000 zł; nr 232/3 o pow. 0,4752 ha - REZERWACJA Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego co daje możliwość wystąpienia do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka 323/3 i 323/4 to : postulowane tereny potencjalnego rozwoju jednostek osadniczych (zabudowa wielofunkcyjne, uzbrojenie terenu systemowe). Media: - prąd - przy najbliższych zabudowaniach, - wodociąg - w drodze przy działce, - kanalizacja - w drodze przy działce, - linia telefoniczna - w drodze; Klasy gruntu: grunty orne RV łąki ŁVI pastwiska PsIV Odległości:- Białogard - ok. 9 km; - Koszalin - ok. 24 km - Sarbinowo - ok. 33 km. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka tuż pod miastem z rozpoczętą budową domu.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Marcelin,
,

350 000 | 1528 m2
nr oferty: 0506347

DZIAŁKA Z ROZPOCZĘTĄ BUDOWĄ DOMU W PORZĄDANEJ LOKALIZACJI POD MIASTEM. MARCELIN GM. SZCZECINEK. Oferujemy działkę z rozpoczętą budową domu mieszkalnego wg projektu "Dom przy Bukowej 41" z własnymi szczegółowo przemyślanymi zmianami. Powierzchnia użytkowa parteru ok. 136,98m2. Rozpoczęta budowa budynku parterowego z poddaszem nieużytkowym, murowanego z betonu komórkowego. Działka nr 64/6 ma powierzchnię 1528 m2 (ok. 30m x 50m). Media: - woda i kanalizacja z sieci w budynku; - prąd w drodze dojazdowej przy asfalcie, - gazociąg w drodze dojazdowej przy asfalcie Wraz z działką nabywany jest udział w działkach stanowiących drogę dojazdową wewnętrzną. Dojazd: drogą asfaltową, ostatni odcinek drogą wewnętrzną - udział do wykonania we własnym zakresie (ok. 52m). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MNU-1 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych. Klasy gruntów: RVI. MOŻLIWOŚĆ ROZLICZENIA CZĘŚCI CENY SPRZEDAŻY W RATACH LUB MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY Z DOPŁATĄ NA MIESZKANIE. Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

1485 zł miesięcznie - kup na raty bez banku!
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Tarnina,
,

99 000 | 736 m2
nr oferty: 0506349

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1485 ZŁ MIESIĘCZNIE ! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 51 (nr ewidencyjny 288/17) o pow. 736 m2, położoną tuż za granicą administracyjną Szczecinka, w m. Tarnina, obręb Parsęcko, gm. Szczecinek. Teren pochyły. Dojazd do kompleksu, w którym znajduje się działka, drogą asfaltową gminną, na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi (drogi prywatne do wykonania, nabywany udział). Klasy gruntów: grunty orne RIVb i RV. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek działka posiada przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej. Dla wyżej wymienionych terenów ustala się (m .in.): 1. przeznaczenie podstawowe terenów - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; 2. przeznaczenie uzupełniające - tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolnostojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe; 3. zagospodarowanie terenów i kształtowanie zabudowy: a. wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), nie wyżej niż 10,5m; b. geometria dachów - pochyłe, płaskie; c. nachylenie połaci dachowych pochyłych - od 25 do 45 stopni; d. powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej; e. powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej; f. wskaźnik intensywności zabudowy - 0,05 do 0,9.Ustala się pokrycie dachów pochyłych dachówką ceramiczną, betonową, innym materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, brązu, antracytu i czerni, lub szlachetną blachą płaską (miedzianą lub cynkowo-tytanową).W zakresie sieci wodociągowej - z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych.W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej - z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych. W przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni.W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków z indywidualnych kotłowni lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą; dopuszcza się stosowanie alternatywnych źródeł energii, w tym w szczególności: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, kominków i pieców kominkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki, oznaczone na mapie. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka nad samym Jeziorem Pile
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Krągi,
działka

180 000 | 1006 m2
nr oferty: 0506336

"LETNISKO - KRĄGI" działka nad Jeziorem Pile Tereny w pobliżu Jeziora Pile są bardzo atrakcyjne dla poszukujących spokoju i ciszy. Doskonałe miejsce do wypoczynku: - lokalizacja nad samym dużym Jeziorem Pile - pow. jeziora 1002 ha, - możliwość uprawiania sportów wodnych m.in. żeglarstwo, kajakarstwo, wędkowanie; - dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej;- z daleka od miejskiego ruchu, - w pobliżu dużych kompleksów leśnych,- łatwy dojazd z głębi kraju nowo tworzonymi drogami S11 i S10 poprzez DK 20. Przeznaczenie terenu: - dz. nr 160/2, 160/5, 160/23, 160/25, 160/30 - w części: 8ML - pow. ok. 2,66ha (maks. 0,99 ha RIV). Proj. budownictwo letniskowe, linia zabudowy 100m od brzegu jeziora. Realizacja pod warunkiem odprowadzenia ścieków do oczyszczalni. Dodatkowe warunki patrz Ustalenia ogólne w planie zagospodarowania przestrzennego; w części: grunt rolny (brak symbolu); - dz. nr 160/3, 160/4, 160/9, 160/10, 160/11, 160/12, 160/13, 160/14, 160/15, 160/16, 160/17, 160/18, 160/19, 160/20, 160/21, 160/22, 160/26, 160/27, 160/28, 160/29 - 8ML - pow. ok. 2,66ha (maks. 0,99 ha RIV). Proj. budownictwo letniskowe, linia zabudowy 100m od brzegu jeziora. Realizacja pod warunkiem odprowadzenia ścieków do oczyszczalni. Dodatkowe warunki patrz Ustalenia ogólne w planie zagospodarowania przestrzennego; - dz. nr 160/6, 160/7, 160/8 - w części: 8ML - pow. ok. 2,66ha (maks. 0,99 ha RIV). Proj. budownictwo letniskowe, linia zabudowy 100m od brzegu jeziora. Realizacja pod warunkiem odprowadzenia ścieków do oczyszczalni. Dodatkowe warunki patrz Ustalenia ogólne w planie zagospodarowania przestrzennego; w części: grunt leśny (brak symbolu); - dz. nr 160/24 - grunt rolny (brak symbolu) Zagospodarowanie terenu:- teren pod zabudowę letniskową oraz urządzeń obsługi turystyki wodnej;- teren rekreacyjno - sportowy (działka nr 160/24);- komunikacja wewnętrzna (ciąg pieszo-jezdny oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Warunki zawarte w ustaleniach ogólnych planu dot. zabudowy letniskowej: - minimalna powierzchnia działki 1000 m2;- maksymalna powierzchnia całkowita obiektu 110 m2;- maksymalna wysokość 1,5 kondygnacji i nie wyżej aniżeli 7,0m n.p.t. do najwyższego punktu kalenicy; - zakaz prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności lub użytkowania aniżeli letniskowa. Pozostałe ustalenia planu dotyczące zagospodarowania: - w przypadku dróg gminnych linia zabudowy przebiega w odległości 7,5 m od linii rozgraniczenia;- zainwestowanie (za wyjątkiem urządzeń obsługi turystyki wodnej) należy lokalizować poza 100-metrowym pasem od brzegu jeziora;- nie dopuszcza się wznoszenia obiektów turystycznych i zespołów budownictwa letniskowego bez uprzedniej realizacji kompleksowego uzbrojenia terenu w tym rozwiązywania gospodarki ściekowej poprzez odpowiednią formę oczyszczania ścieków. Powierzchnia działki: 1. działka 160/2 o pow. 1146 m2 cena 170.000,00 zł; 2. działka 160/3 o pow. 1001 m2 cena 170.000,00 zł; 3. działka 160/4 o pow. 1001 m2 cena 170.000,00 zł;4. działka 160/5 o pow. 1021 m2 cena 170.000,00 zł;5. działka 160/6 o pow. 2885 m2 cena 346.000,00 zł;6. działka 160/7 o pow. 2324 m2 cena 279.000,00 zł;7. działka 160/8 o pow. 2724 m2 cena 327.000,00 zł; 8. działka 160/9 o pow. 1002 m2 cena 200.000,00 zł;9. działka 160/10 o pow. 1002 m2 cena 200.000,00 zł;10. działka 160/11 o pow. 1001 m2 cena 200.000,00 zł; 11. działka 160/12 o pow. 1001 m2 cena 200.000,00 zł; 12. działka 160/13 o pow. 1001 m2 cena 200.000,00 zł; 13. działka 160/14 o pow. 1200 m2 cena 200.000,00 zł; 14. działka 160/15 o pow. 1000 m2 cena 200.000,00 zł; 15. działka 160/16 o pow. 1001 m2 cena 200.000,00 zł; 16. działka 160/17 o pow. 1001 m2 cena 200.000,00 zł; 17. działka 160/18 o pow. 1003 m2 cena 200.000,00 zł; 18. działka 160/19 o pow. 1003 m2 cena 200.000,00 zł; 19. działka 160/20 o pow. 1011 m2 cena 180.000,00 zł; 20. działka 160/21 o pow. 1047 m2 cena 180.000,00 zł; 21. działka 160/22 o pow. 1043 m2 cena 180.000,00 zł;22. działka 160/23 o pow. 1150 m2 cena 180.000,00 zł; 23. działka 160/25 o pow. 1046 m2 cena 180.000,00 zł; 24. działka 160/26 o pow. 1001 m2 cena 180.000,00 zł; 25. działka 160/27 o pow. 1019 m2 cena 180.000,00 zł; 26. działka 160/28 o pow. 1029 m2 cena 180.000,00 zł; 27. działka 160/29 o pow. 1006 m2 cena 180.000,00 zł; Sprzedaż każdej działki: wraz z udziałem w działce nr 160/30 o pow. 3015 m2 (droga wewnętrzna) i w działce nr 160/24 o pow. 3365 m2 (teren rekreacyjno-sportowy, część wspólna). Istnieje możliwośc zakupu całego terenu za cenę 3.920.000 zł. Media: - energia - przebiega w drodze, - wodociąg - przebiega w drodze, - kanalizacja - przebiega w drodze, - telekomunikacja - przebiega w drodze, Klasy gruntu: RIVa, RV, ŁV, LsV. Działki obecnie porośnięte są samosiejką krzewów; działki nr 160/8, 160/7, 160/6 w części mają własny las; działki nr 160/5, 160/4, 160/3, 160/2 są zadrzewione liściastymi i iglasymi drzewami. Dojazd drogą gruntową, ok. 700m od drogi asfaltowej. Odległości: - do Bornego Sulinowa ok. 4 km; - do Szczecinka ok. 18 km. Jezioro Pile - piękne i urokliwe jezioro o pow. ok. 1002 ha i głębokości do 44 m. Raj dla do uprawiani żeglarstwa, kajakarstwa. W okolicy dobre tereny do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Otaczające lasy bogate są w runo leśne. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.