94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Działka - Mielno
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Mielno,
Ogrodowa

140 000 | 1000 m2
nr oferty: 1904587

Kompleks sześciu działek w miejscowości Mielno w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą : "Koszaliński Pas Nadmorski".Działki posiadają pośredni dostęp do drogi gminnej poprzez dz. nr 893/2 Cena 140 zł/m2 wraz z udziałem w drodze.Do sprzedaży:Dz. nr 893/16 - pow. 1145.10 m2 Dz. nr 893/17 - pow. 1140.11 m2 Dz. nr 893/18 - pow. 1137.91 m2Dz. nr 893/19 - pow. 997.22 m2Dz. nr 893/20 - pow. 1114.39 m2Dz. nr 893/21 - pow. 1126.07 m2Działki maja okreslone warunki zabudowy - wolnostojace domki jednorodzinne.Wielkość zabudowy w stosunku do pow. działki - do 10%Szerokość elewacji frontowej - do 12,0 mWysokość zabudowy ( do najwyższej połozonej: części kalenicy) do 9,0 mZakaz lokalizowania ścian"ślepych" w elewacjach od strony przyległych drógDach dwu- lub wielospadowy od 20 do 45 stopniPow. biologicznie czynna - min. 40% pow. terenuOferta idealnie sprawdzi się zarówno dla osób szukających spokojnego miejsca do zamieszkania oraz dla tych, którzy rozglądają się za działką pod domek letniskowy niedaleko morza. Mielno to popularna miejscowość turystyczna ciesząca się dużym zainteresowaniem zwłaszcza w okresie letnim. Nasza oferta stanowi idealną ucieczkę od miejskiego tłoku i pozwala na spokojny wypoczynek w turystycznym Mielnie.W drodze przy granicy działki znajduje się energia.Na działki są wydane warunki zabudowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla funkcji usług turystyki , dla funkcji usługowej.Dojazd do działek poprzez drogi wewnętrzne.Zapraszam do kontaktu

Działki budowlane położone pod lasem.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Biskupice,
,

39 900 | 785 m2
nr oferty: 0506103

PIĘKNIE POŁOŻONE DZIAŁKI BUDOWLANE POD LASEM, BISKUPICE GM. BIAŁY BÓR. Oferujemy do sprzedaży działki budowlane położone pod lasem, w sąsiedztwie zabudowań. Teren działek równy, porośnięty trawą. Na terenie działek nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkalno - usługową. Dla każdej z działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym wraz z infrastrukturą techniczną i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, budynek dwu kondygnacyjny z poddaszem użytkowym o dachach pochyłych dwu- lub wielospadowych, z dopuszczeniem podpiwniczenia. W decyzjach ustalono (m. in.): - powierzchnia zabudowy - dla budynku mieszkalnego do 200 m2; - powierzchnia biologicznie czynna - do min. 50% powierzchni działki; - szerokość elewacji frontowej dla działek nr 72/14, 72/13, 72/16 - dla budynku mieszkalnego do 12 m;- szerokość elewacji frontowej dla działek nr 72/11, 72/15 - dla budynku mieszkalnego do 10 m;- szerokość elewacji frontowej dla działki nr 72/12 - dla budynku mieszkalnego do 8 m;- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu lub attyki) - do 6 m;- rodzaj dachu, ukształtowanie połaci dachowych - pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe; - kąt nachylenia dachu - do 55 stopni; - wysokość kalenicy dla działek nr 72/14, 72/13, 72/16 - do 10 m;- wysokość kalenicy dla działek nr 72/11, 72/15 - do 8 m; - wysokość kalenicy dla działki nr 72/12 - do 7 m; - dostawa wody - z ujęcia własnego, docelowo z sieci wodociągowej publicznej; - odprowadzenie ścieków należy realizować poprzez - do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne lub docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej. Media: - prąd - na terenie działki nr 72/15 znajduje się trafostacja; - woda - z ujęcia własnego studni, do wykonania we własnym zakresie; - odprowadzenie ścieków - do zbiornika bezodpływowego, do wykonania we własnym zakresie. Dojazd do działek gminną drogą polną ok. 900 m od asfaltu, ostatni odcinek drogą prywatną wewnętrzną (droga do wykonania, nabywany udział). Klasy gruntów: grunty rolne RVI. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Powierzchnie, orientacyjne wymiary i ceny działek: - działka nr 72/11, pow. 1614 m2, kształt nieregularny, wymiary boków ok. 19m, 48m, 45m, 61m, przez działkę przechodzi napowietrzna linia energetyczna, cena 56 500 zł; - działka nr 72/12, pow. 1420 m2, kształt zbliżony do prostokąta, wymiary ok. 35m x 41m , przez działkę przechodzą dwie napowietrzne linie energetyczne i stoi jeden słup energetyczny, cena 49 700 zł; - działka nr 72/13, pow. 768 m2, kształt zbliżony do prostokąta, wymiary ok. 21m x 36m - SPRZEDANE; - działka nr 72/14, pow. 785 m2, kształt zbliżony do prostokąta, wymiary ok. 21m x 36m, cena 39 900 zł; - działki nr 72/15 i 72/16, pow. łączna 2159 m2, kształt nieregularny, wymiary boków ok. 45m, 40m, 67m, 46m, przez działkę nr 72/15 przechodzą dwie napowietrzne linie energetyczne, na działce nr 72/15 znajduje się trafostacja nasłupowa, cena 69 500 zł. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana na kolonii wsi.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Godzisław,
,

84 000 | 8000 m2
nr oferty: 0506091

DZIAŁKA NA KOLONII WSI. GODZISŁAW GM. GRZMIĄCA. Działka nr 199 o pow. 8000 m2 (ok. 71m x 97m), położona na kolonii wsi Godzisław gm. Grzmiąca, przy drodze gminnej, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Teren działki równy. Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jako grunty orne. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym. Ustalenia (m. in.): Dla budynku mieszkalnego: - wielkość pow. zabudowy: nie więcej niż 237m2; - szerokość elewacji frontowej: 20m z tolerancją do 20%; - liczba kondygnacji: do dwóch kondygnacji nadziemnych; - całkowita wysokość budynku liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem: nie wyżej niż 10m; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, spodu gzymsu, attyki, okapu głównego dachu liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem: nie wyżej niż 4 m; - geometria dachu: stromy dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 10 st. do 45 st. Dla budynku garażowego: - wielkość pow. zabudowy: nie więcej niż 59,1m2; - szerokość elewacji frontowej: 8,1m z tolerancją do 20%; - liczba kondygnacji: jedna kondygnacja nadziemna; - całkowita wysokość budynku liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem: nie wyżej niż 6m; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, spodu gzymsu, attyki, okapu głównego dachu liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem: nie wyżej niż 4 m; - geometria dachu: stromy dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 10 st. do 45 st. lub dach płaski o kącie nachylenia do 12st. Pozostałe: - powierzchnia terenu biologicznie czynnego: min. 40%; - zaopatrzenie w wodę; zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK; - odprowadzanie ścieków: przydomowa oczyszczalnia ścieków lub zbiornik bezodpływowy; - zaopatrzenie w energię elektryczną: zgodnie z warunkami Energa-Operator SA; - zaopatrzenie w energię cieplną: stosowanie indywidualnych systemów grzewczych zasilanych paliwami charakteryzującymi się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Działka znajduje się na obszarze Natura 2000 - obszary ptasie "Ostoja Drawska". Klasy gruntów: grunty orne RIVb (0,78ha), łąki (0,02ha). Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: woda, kanalizacja i prąd na granicach działki. Przez skraj działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Dojazd do działki drogą gruntową ok. 500 m od asfaltu. Orientacyjne wymiary działki: ok. 71m x 97m. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka pod bud. 1-rodz. - Rosnowo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Rosnowo, Rosnowo
Rosnowo

722 548 | 11654 m2
nr oferty: 1001333

Na sprzedaż kompleks działek budowlanych położonych w Rosnowie, gmina Manowo. Łączna powierzchnia działek to 1,2886 ha, po sprzedaży dz. nr 200/5 powierzchnia wynosi 1,1654 ha Cena za metr 2 pojedynczej działki w kompleksie to 62 zł. Cena kompleksu to 722.548 zł. Można zakupić jedną, bądź kilka wybranych działek z kompleksu. Nr oferowanych działek i ich powierzchnie:200/5 - 0,1232 ha- sprzedana 200/6 - 0,0880 ha 200/7 - 0,0880 ha 200/8 - 0,0880 ha 200/9 - 0,0854 ha 200/10 - 0,0959 ha 200/11 - 0,0980 ha 200/12 - 0,0980 ha 200/13 - 0,0884 ha 200/17 - 0,1134 ha 200/18 - 0,0809 ha 200/19 - 0,0808 ha 200/20 - 0,0807 ha200/21 - 0,0799 ha Rosnowo to miejscowość leżąca na południowy wschód od Koszalina, na zachodnim brzegu malowniczego Jeziora Rosnowskiego. Ta spokojna okolica wypoczynkowa otoczona jest lasami. Odległość do Koszalina to około 20 kilometrów, dobry dojazd jest także od strony Poznania. Działki leżą w odległości około 450 metrów w linii prostej od Jeziora Rosnowskiego, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się domy wolnostojące a w niedalekiej okolicy sklepy spożywcze, m. in. Stokrotka. Na kilku z sąsiednich działek rozpoczęto już inwestycje budowlane. W dokumentacji dotyczącej nieruchomości znajdują się:- Decyzje o warunkach zabudowy, - Opinia geotechniczna, - Opinie instytucji branżowych tj. Energa Oddział w Koszalinie, - Opinia Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o. - uzbrojenie wodno - kanalizacyjne (szystkie dokumenty do wglądu lub udostępnienia drogą mailową). UZBROJENIE: Woda - w drodzeKanalizacja - zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi i ogólnymi przyłączenia do komunalnej sieci wodociągowej Elektrociepłowni w Rosnowie, Energia elektryczna - w drodze, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, jest zawarta umowa z Energa - Operator S.A. Oddział w Koszalinie, Dojazd drogą publiczną, gminną, utwardzoną. Warunki zabudowy dla działek o numerach: 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/10, 200/11, 200/17, 200/18, 200/19, 200/20 i 200/21 budowa 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 14 garaży wbudowanych linie zabudowy: nieprzekraczalne, zgodne z załącznikiem graficznym, odległość zabudowy od pozostałych granic działki - zgodnie z przepisami odrębnymi , ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedniej linii napowietrznej średniego napięcia, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki : do 25 %, szerokość elewacji frontowej : do 21 m. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej(do gzymsu, attyki lub okapu) do 6 m. wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki): do 9 m., układ połaci: dach płaski, dwu- lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych; kąt nachylenia połaci do 45 ° powierzchnia biologicznie czynna - min. 40 % działki dojazd na teren działki z drogi gminnej (przez działkę nr 200/3) liczba i sposób urządzenia miejsc postojowych - minimum jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie, w granicach działki, Warunki zabudowy dla działek o numerach: 200/9 i 200/12 - dwa budynki mieszkalne jednorodzinne linie zabudowy: nieprzekraczalne, zgodne z załącznikiem graficznym, odległość zabudowy od pozostałych granic działki - zgodnie z przepisami odrębnymi , ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedniej linii napowietrznej średniego napięcia, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki : do 20 %, szerokość elewacji frontowej : do 15 m. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do gzymsu, attyki lub okapu): do 6 m. wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki): do 9 m., układ połaci: dach płaski, dwu- lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych; kąt nachylenia połaci do 45 ° powierzchnia biologicznie czynna - min. 50 % działki dojazd na teren działki z drogi gminnej (działka nr 199 i 195/4 ) liczba i sposób urządzenia miejsc postojowych - minimum jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie, w granicach działki, Prezentacja po wcześniejszym umówieniu z pośrednikiem odpowiedzialnym za ofertę. Zapraszamy developerów oraz inwestorów indywidualnych do składania ofert.

Działka budowlana blisko jeziora Radacz.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Radacz,
,

79 900 | 1180 m2
nr oferty: 0506083

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA BLISKO JEZIORA RADACZ,OK. 8 KM OD SZCZECINKA. Działka nr 65/96 o pow. 1180 m2, bardzo ładnie położone nad jeziorem Radacz (pow. jeziora ok. 156 ha) oraz w pobliżu lasu. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 6.MN,UT - osiedle budownictwa jednorodzinnego z usługami i rzemiosłem, usługi turystyki i towarzyszące. Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Działka o równym terenie, ogrodzona z trzech stron. Dojazd drogą asfaltową, ostatni odcinek drogą wewnętrzną gruntową (drogi prywatne, ustanowiona służebność przejazdu). Media: - prąd - w drodze; - wodociąg - ok. 115 m od działki. Orientacyjne wymiary działki: ok. 29m x 40m. Klasy gruntów: grunty orne RIVb, RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Na terenie kompleksu została wykonana ogólnodostępna plaża. Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka pod bud. 1-rodz. - Sarbinowo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sarbinowo, Sarbinowo
Nad Rozlewiskiem

497 060 | 1714 m2
nr oferty: 1001332

Czy szukasz idealnego miejsca na dom nad morzem, lub na swój biznes? Sarbinowo może być miejscem gdzie spełnią się Twoje marzenia na własny dom, bądź działalność gospodarczą. Oferujemy na sprzedaż atrakcyjnie położoną działkę budowlaną w Sarbinowie przy ul. Nad Rozlewiskiem w odległości około 800 metrów od morza. Sarbinowo to nadmorska miejscowość wypoczynkowa oddalona około 7 km na zachód od Mielna i 17 km na północny zachód od Koszalina. Słynie ona z urokliwego klimatu i wyjątkowej promenady nad samym morzem. Wzdłuż promenady znajdują się liczne kawiarnie, bary i ogródki gastronomiczne, a także hotele i pensjonaty. Nr działki 24/23 pow. 1714 m 2. Działka ta powstała w wyniku podziału pierwotnej nieruchomości o numerze 24/7. Cena za 1 m 2 brutto wynosi 290,00 zł. Udział w drodze dojazdowej wewnętrznej nr 24/24 (pow. 501 m 2) w cenie działki Działka objęta MPZP - symbol IV.03.MU: tereny zabudowy mieszkalno- usługowej. UZBROJENIE: W sąsiedztwie tej działki jest realizowana inicjatywa uzbrajania tych i sąsiednich działek w sieć kanalizacyjną i wodną. Właściciel działki podjął również starania o zrealizowanie budowy sieci gazowej ze środków przyznanych na tel cel przez UE. Szczegóły tych przedsięwzięć dla konkretnie zainteresowanych udziela właściciel. Uwaga: W kompleksie obok tej działki są już prowadzone prace budowlane. Dojazd: Jadąc od asfaltowej ul. Południowej w Sarbinowie do działki jest ok. 350 m. Przedłużenie ulicy Nad Rozlewiskiem prowadzi bezpośrednio do Traktu Nadmorskiego Gąski i Mścicie do drogi S6. UWAGA: Na sprzedaż oferujemy także sąsiadujące z wyżej wymienioną działki w kompleksie. Istnieje możliwość zakupu jednej lub więcej działek. Działka 24/21 jest zarezerwowana. Zapraszamy na prezentacja nieruchomości po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Pośrednikami odpowiedzialnymi zawodowo za ofertę, nr lic. zaw. 45 lub 21167.

Działka budowlana blisko Okonka, w obr. Anielin
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Anielin,
,

324 000 | 14800 m2
nr oferty: 0506078

DZIAŁKA BUDOWLANA, W OBRĘBIE ANIELIN, GM. OKONEK Oferujemy sprzedaż nieruchomości o obszarze 1,4800ha, składającej się z działki nr 240/23 znajdującej się w obrębie Anielin, w gminie Okonek, przy Okonku. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: - 114MN, 115MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - 35U - tereny zabudowy usługowej, - 21ZP - tereny zieleni ogólnodostępnej, - 62KDW, 63KDW, 73KDW - tereny dróg wewnętrznych. Dla terenów oznaczonych symbolem MN ustala się w ogólnych warunkach zabudowy m.in.: 1.- budynki mieszkalne jednorodzinne z towarzyszącą zabudową gospodarczą, - możliwość wbudowania usług w budynek mieszkalny lub gospodarczy, - zabrania się lokalizowania nowych budynków o funkcji wyłącznie usługowej, chyba, że zapisy szczegółowe to umożliwiają, 2. Ustala się rzędną parteru na max 50 cm ponad poziomem terenu przy wejściu głównym do budynku, o ile zapis szczegółowy nie stanowi inaczej. 3. Ustala się możliwość podpiwniczania budynków mieszkalnych, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w p. 2. 4. W przypadku działek o powierzchni poniżej 400 m2 nie stosuje się zapisu dotyczącego dopuszczalnej powierzchni zabudowy. 5. Garaż z częścią gospodarczą - wolno stojący, wbudowany lub dobudowany do budynku mieszkalnego. 6. Budynki gospodarcze na działce budowlanej wyłącznie parterowe, z rzędną okapu na wysokości max 3.0 m ponad poziomem terenu, powierzchnia zabudowy do 60 m2. 7. Wszystkie budynki niemieszkalne usytuowane na działce MN przykryte dachami o nachyleniu połaci 0-15°. 8. Obowiązuje jednakowe nachylenie wszystkich połaci dachu projektowanego budynku mieszkalnego. 9. Obowiązująca linia zabudowy dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych.10. Budynki znajdujące się poza obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy pozostają w tym usytuowaniu do zużycia technicznego; wyjątek stanowią obiekty znajdujące się w ewidencji konserwatorskiej, które podlegają ochronie i rewaloryzacji. 11. Dopuszcza się miejscowe wysunięcie części budynku (ryzalit, weranda itp.) do 1.5 m przed linię obowiązującą przy łącznej szerokości wysuniętych elementów ściany frontowej nie przekraczającej 30% jej długości, nie dotyczy linii obowiązującej będącej jednocześnie linią rozgraniczającą terenu. 12. Budynkom mieszkalnym, które posiadają dachy o niesymetrycznym nachyleniu połaci, w przypadku przebudowy, rozbudowy lub remontu dachu należy przywrócić symetrię dachu. 13. Dla terenów MN poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dla terenów oznaczonych symbolem U ustala się w ogólnych warunkach zabudowy m.in.: 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej, w tym: oświaty i kultury, ochrony zdrowia, administracji, handlu i gastronomii, rzemiosła, obsługi ruchu turystycznego itp. 2. Wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych. 3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny U. Dla terenów oznaczonych symbolem ZP ustala się w ogólnych warunkach zabudowy m.in.: 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej ogólnodostępnej jak parki, zieleńce, skwery, pasy zieleni ochronnej itp. 2. Możliwość prowadzenia sieci i budowy urządzeń infrastruktury technicznej. 3. Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, chyba, że zapis szczegółowy to umożliwia. 4. Dopuszcza się prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych, budowę ścieżek rowerowych oraz lokalizację obiektów małej architektury. Dla terenów oznaczonych symbolem KDW ustala się w ogólnych warunkach zabudowy m.in.: 1. Przeznaczenie podstawowe: droga w liniach rozgraniczających z umieszczonymi w nich elementami drogi oraz urządzeniami z nią związanymi wynikającymi z funkcji drogi i uwarunkowań terenowych. 2. W liniach rozgraniczających ulic wojewódzkich i gminnych możliwość prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej. 3. Wzdłuż każdej ulicy, o ile pozwalają na to warunki terenowe, należy prowadzić ścieżki rowerowe, zarówno w liniach rozgraniczających ulic projektowanych jak i istniejących. 4. Nasadzenia zieleni w pasach drogowych należy prowadzić kierując się zasadą urozmaicenia gatunków drzew i krzewów. Dla terenów oznaczonych symbolami 114MN, 115MN dodatkowo ustalono w planie: a) zabudowa projektowana w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy, b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 5.0 i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego, c) wysokość budynków mieszkalnych - parter z poddaszem użytkowym w dachu o nachyleniu połaci 30-35°, z dopuszczeniem ścianki kolankowej o wysokości max 0.80 m, główna kalenica równoległa do obowiązującej linii zabudowy, d) możliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropodachem, e) szerokość elewacji frontowej 15.0 do 22.0 m, f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy może stanowić max. 35% powierzchni działki, g) ogrodzenie ażurowe o wysokości max 1.80 m; Dla terenów oznaczonych symbolem 35U dodatkowo ustalono w planie: a) teren projektowanej zabudowy usługowej z domami mieszkalnymi właścicieli inwestycji, b) zabudowa usługowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, - budynki do II kondygnacji nadziemnych ze stropodachem lub dachem o spadku połaci 15-30°, - dopuszczalna powierzchnia zabudowy może stanowić max. 40% powierzchni działki, c) dom mieszkalny w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy: - parterowy z poddaszem użytkowym w dachu o nachyleniu połaci 30-35°, z dopuszczeniem ścianki kolankowej o wysokości max 0.80 m, główna kalenica równoległa do obowiązującej linii zabudowy, możliwy II-kondygnacyjny ze stropodachem, - powierzchnia zabudowy do 500 m2, d) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% powierzchni terenu niezabudowanego, e) dojazd do usług wyłącznie od strony 62KDW, dojazd do budynków mieszkalnych możliwy od 63KDW poprzez teren 22ZP, f) ogrodzenie ażurowe o wysokości max 1.8 m; Dla terenów oznaczonych symbolem 35U dodatkowo ustalono w planie: A) teren projektowanej zieleni ogólnodostępnej, pełniącej funkcję izolacyjną terenów usługowych 35U od zabudowy mieszkalnej,b) nasadzenia zieleni wysokiej i średniej, c) możliwość sytuowania dojazdów do zabudowy mieszkalnej terenu 35U, d) zakaz grodzenia terenu;Dla terenów oznaczonych symbolami 62KDW dodatkowo ustalono w planie: a) projektowana droga klasy D, obsługująca tereny projektowanej zabudowy usługowej, b) szerokość w liniach rozgraniczających 15.0 m, c) możliwe miejsca postojowe wzdłuż drogi. Dla terenów oznaczonych symbolami 63KDW, 73KDW dodatkowo ustalono w planie: a) projektowana droga klasy D, obsługująca tereny projektowanej zabudowy mieszkalnej, b) szerokość w liniach rozgraniczających 15.0 m, c) obustronne nasadzenia szpalerów drzew; W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono także m.in, że: 1) Teren objęty planem leży w obszarze wysokiej ochrony wód podziemnych OWO. 2) Na terenie objętym planem miejscowym zabrania się lokalizacji ferm hodowlanych. 3) Ustala się obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i sieci elektrycznej oraz na terenach usługowych i przemysłowych do sieci kanalizacji deszczowej. 4) Ustala się obowiązek podłączenia do sieci gazowej lub budowę instalacji grzewczych na ekologiczne źródła energii. 5) Do czasu realizacji sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się: stosowanie indywidualnych urządzeń do gromadzenia nieczystości płynnych - szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki, z których będą one regularnie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków oraz budowę lokalnych ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi; zabrania się budowy przydomowychoczyszczalni ścieków. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. W odległości ok. 40m od działki przebiega linia kolejowa. Klasy gruntu: RV, RVI -grunty orne. Dojazd do działek drogą asfaltową. Wymiary działki: ok. 35mx440m Media: brak. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Szczecinek - działka budowlana nad jeziorem!
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Żeglarska

219 000 | 1200 m2
nr oferty: 0506074

MEGA OBNIŻKA CENOWA! PIĘKNA DZIAŁKA BUDOWLANA PRZY JEZIORZE TRZESIECKO! SZCZECINEK UL. ŻEGLARSKA. CENA DO NEGOCJACJI. Działka budowlana nr 371/2 o pow. 1200 m2 położona nad jeziorem Trzesiecko, w sąsiedztwie domów mieszkalnych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 34MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ustala się: 1. lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie: wolno stojącej lub bliźniaczej; 2. dopuszczenie lokalizacji: a. budynków usługowych, wyłącznie na działkach budowlanych z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolno stojącymi, b. budynków pomocniczych; 3. minimalną powierzchnię działki budowlanej: a. dla zabudowy wolno stojącej - 800 m2, b. dla zabudowy bliźniaczej - 450 m2; 4. maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej - 30%; 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 50%; 6. maksymalna wysokość zabudowy: a. budynków mieszkalnych i usługowych: 12,0 m, 3 kondygnacje nadziemne, b. budynków pomocniczych: 5,5 m, 1 kondygnacja; 7. maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych - 45°. Działka znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Media: prąd, woda, kanalizacja i gaz znajdują się w drodze - w ulicy Żeglarskiej. Dojazd drogą polbrukową (ul. Żeglarska), ostatni odcinek (ok. 65m) prowadzi przez drogę wewnętrzną prywatną (udział). Klasy gruntów: pastwiska trwałe PsV, PsVI. Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Dostęp do jeziora poprzez wąską gminną działkę. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości oraz wykonanie badań geologicznych gruntu.