94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Działka budowlana blisko jeziora i plaży.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Radacz,
,

99 000 | 1196 m2
nr oferty: 0506274

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA BLISKO JEZIORA RADACZ, OK. 8 KM OD SZCZECINKA. Oferujemy do sprzedaży działkę nr 65/53 o pow. 1196 m2, położoną w kompleksie działek budowlanych nad jeziorem Radacz (pow. jeziora ok. 156 ha), w pobliżu lasu. Działka o równym terenie, częściowo ogrodzona. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 6.MN,UT - osiedle budownictwa jednorodzinnego z usługami i rzemiosłem, usługi turystyki i towarzyszące. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Na terenie kompleksu została wykonana ogólnodostępna plaża. Dojazd drogą asfaltową, ostatni odcinek drogą wewnętrzną gruntową (drogi prywatne, ustanowiona służebność przejazdu). Media: - prąd - w drodze; - woda i kanalizacja do wykonania we własnym zakresie. Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana w pobliżu jeziora Dołgie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

57 760 | 722 m2
nr oferty: 0506258

NOWA CENA 57 760 ZŁ! DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. Działka budowlana nr 198/374 położona w kompleksie działek, w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie. Wraz z działką sprzedawany jest udział w prywatnym dostępie do jeziora Dołgie oraz prowadzących do niego prywatnych drogach wewnętrznych. Publiczny dostęp do jeziora znajduje się ok. 800 m od działki. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.Teren działki znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działka oznaczona jest symbolem MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.): - wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); - geometria dachów: dwu lub wielospadowe; - nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni; - powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.): - zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; - zaopatrzenie w wodę: z sieci; - odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków. Orientacyjne wymiary działki: ok. 20m x 35m. Klasy gruntów: grunty orne RV. Media: - wodociąg - w drodze, ok. 300 m od działki; - kanalizacja - w drodze przy działce kanalizacja tłoczna; - energia elektryczna - w drodze. Dojazd do działki drogą gminną gruntową, ok. 600 m od drogi asfaltowej. DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KUPNA DZIAŁKI Z ROZŁOŻENIEM CENY NA RATY: wpłata 50% ceny z zawarciem umowy przedwstępnej i z możliwością korzystania z działki, pozostała część płatna w ciągu roku. Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana w pobliżu jeziora Dołgie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

67 120 | 839 m2
nr oferty: 0506259

NOWA CENA 67 120 ZŁ! DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. Działka budowlana nr 198/376 położona w kompleksie działek, w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie. Wraz z działką sprzedawany jest udział w prywatnym dostępie do jeziora Dołgie oraz prowadzących do niego prywatnych drogach wewnętrznych. Publiczny dostęp do jeziora znajduje się ok. 800 m od działki. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.Teren działki znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działka oznaczona jest symbolem MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.): - wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); - geometria dachów: dwu lub wielospadowe; - nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni; - powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.): - zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; - zaopatrzenie w wodę: z sieci; - odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków. Działka znajduje się w strefie WII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Orientacyjne wymiary działki: ok. 20m x 40m. Klasy gruntów: grunty orne RV. Media: - wodociąg - w drodze, ok. 300 m od działki; - kanalizacja - w drodze przy działce kanalizacja tłoczna; - energia elektryczna - w drodze. Dojazd do działki drogą gminną gruntową, ok. 600 m od drogi asfaltowej. Po terenie kompleksu drogą wewnętrzną prywatną (droga do wykonania - udział). DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KUPNA DZIAŁKI Z ROZŁOŻENIEM CENY NA RATY: wpłata 50% ceny z zawarciem umowy przedwstępnej i z możliwością korzystania z działki, pozostała część płatna w ciągu roku. Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

działka nad Jeziorem Dołgie + udział w plaży
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
działka

86 000 | 700 m2
nr oferty: 0506254

DZIAŁKA NAD JEZIOREM DOŁGIE Cena brutto - Kupujący ne płaci 2% PCC Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór. Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". DZIAŁKI DO ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ LUB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI USŁUG TURYSTYKI - Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku lub prowadzenie działalności usługowej. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem MN,Ut - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki; Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe,c) nachylenie połaci dachowych - 30o - 50o,d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki,e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; Działka:- 201/185 pow. 709 m2, cena 87.080 zł; - 201/187 pow. 702 m2, cena 86.240 zł; - 201/189 pow. 762 m2, cena 93.440 zł; - 201/191 pow. 859 m2, cena, 105.080 zł; - 201/186 pow. 709 m2, cena 79.990 zł; - 201/188 pow. 703 m2, cena 79.330 zł; - 201/190 pow. 671 m2, cena 75.810 zł; - 201/203 pow. 600 m2, cena 68.000 zł; - 201/202 pow. 528 m2, cena 60.080 zł; - 201/201 pow. 528 m2, cena 70.640 zł; - 201/200 pow. 528 m2, cena 81.200 zł; - 201/208 pow. 556 m2, cena 85.400 zł; - 201/207 pow. 705 m2, cena 93.650 zł; - 201/206 pow. 515 m2, cena 58.650 zł; - 201/60 pow. 570 m2, cena 70.000 zł; - 201/62 pow. 557 m2, cena 68.840 zł; - 443/1 pow. 443 m2, cena 55.160 zł; - 443/2 pow. 424 m2, cena 52.880 zł; - 443/3 pow. 705 m2, cena 86.600 zł; - 443/4 pow. 701 m2, cena 86.120 zł; - 443/5 pow. 700 m2, cena 86.000 zł; - 443/6 pow. 700 m2, cena 86.000 zł; - 443/7 pow. 700 m2, cena 86.000 zł; - 443/8 pow. 700 m2, cena 86.000 zł; - 443/9 pow. 700 m2, cena 107.000 zł; klasy gruntu: RIVb, RV. Sprzedaż wraz z udziałem w działkach nr 445 i 201/183 (droga wewnętrzna) o łącznej powierzchni 1,1289 ha i z udziałem w działce nr 201/259 (plaża) o pow. 0,3100 ha. Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych i częściowo z płyt ażurowych. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

działka nad Jeziorem Dołgie + udział w plaży
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
działka

61 130 | 657 m2
nr oferty: 0506255

DZIAŁKA NAD JEZIOREM DOŁGIE Cena brutto - Kupujący ne płaci 2% PCC Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór. Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". DZIAŁKI REKREACYJNE - Idealne miejsce do rekreacji i odpoczynku ! W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działka oznaczone jest symbolem ML - teren zabudowy rekreacji indywidualnej Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe,c) nachylenie połaci dachowych - 30o - 50o, d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni działki,e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki; Działka: - 201/239 pow. 553 m2, cena 140.250 zł; - 201/240 pow. 560 m2, działka częściowo znajduje się: Granica strefy WIII ochrony stanowisk archeologicznych (7%), cena 142.000 zł; - 201/241 pow. 526 m2, działka częściowo znajduje się: Granica strefy WIII ochrony stanowisk archeologicznych (28%), cena 133.500 zł; - 201/242 pow. 495 m2, działka częściowo znajduje się: Granica strefy WIII ochrony stanowisk archeologicznych (12%), cena 125.750 zł; - 201/244 pow. 482 m2, działka częściowo znajduje się: Granica strefy WIII ochrony stanowisk archeologicznych (5%), cena 122.500 zł; - 201/246 pow. 470 m2, działka znajduje się: Granica strefy WIII ochrony stanowisk archeologicznych (97%), cena 119.500 zł;- 201/252 pow. 604 m2, cena 92.600 zł; - 201/229 pow. 642 m2, cena 85.460 zł; - 201/230 pow. 638 m2, cena SPRZEDANE- 201/231 pow. 527 m2, cena 70.510 zł; - 201/232 pow. 526 m2, cena 70.380 zł; - 201/233 pow. 503 m2, cena SPRZEDANE- 201/235 pow. 552 m2, cena 73.760 zł; - 201/236 pow. 556 m2, cena 74.280 zł; - 201/237 i 201/193 pow. 577 m2, cena 77.010 zł;- 201/121 i 201/274 pow. 923 m2, cena 121.990 zł; - 201/123 i 201/272 pow. 862 m2, cena 114.060 zł; - 201/153 i 201/271 pow. 819 m2, cena 108.470 zł; - 201/210 pow. 674 m2, cena 62.660 zł; - 201/211 pow. 658 m2, cena 61.220 zł; - 201/212 pow. 658 m2, cena 61.220 zł; - 201/213 pow. 657 m2, cena 61.130 zł; - 201/214 pow. 657 m2, cena 61.130 zł; - 201/215 pow. 631 m2, cena 65.100 zł; - 201/216 pow. 653 m2, cena 67.300 zł; - 201/217 pow. 658 m2, cena 61.220 zł; - 201/218 pow. 658 m2, cena 61.220 zł; - 201/219 pow. 658 m2, cena 61.220 zł; - 201/220 pow. 658 m2, cena 61.220 zł; - 201/221 pow. 656 m2, cena 61.040 zł; - 201/223 pow. 613 m2, cena 57.170 zł; - 201/224 pow. 655 m2, cena 60.950 zł; - 201/225 pow. 645 m2, cena 60.050 zł; - 201/226 pow. 635 m2, cena 59.150 zł; - 201/227 pow. 624 m2, cena 58.160 zł; - 201/228 pow. 605 m2, cena 62.500 zł; - 201/147 pow. 789 m2, cena 80.900 zł; - 201/113 pow. 801 m2, cena 74.090 zł; - 201/112 pow. 801 m2, cena 74.090 zł; - 201/111 pow. 801 m2, cena 74.090 zł; - 201/110 pow. 801 m2, cena 74.090 zł; - 201/146 pow. 789 m2, cena 73.010 zł; - 201/149 pow. 789 m2, cena 104.570 zł; - 201/158 pow. 789 m2, cena 73.010 zł; - 201/129 pow. 801 m2, cena 74.090 zł; - 201/128 pow. 801 m2, cena 74.090 zł; - 201/127 pow. 801 m2, cena 74.090 zł; - 201/126 pow. 801 m2, cena 74.090 zł; - 201/155 pow. 789 m2, cena 80.900 zł; klasy gruntu: PsV, RV, RIVb. Sprzedaż wraz z udziałem w działkach nr 445 i 201/183 (droga wewnętrzna) o łącznej powierzchni 1,1289 ha i z udziałem w działce nr 201/259 (plaża) o pow. 0,3100 ha. Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana blisko jeziora Dołgie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

86 000 | 700 m2
nr oferty: 0506251

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA BLISKO JEZIORA DOŁGIE WRAZ Z UDZIAŁEM W PRYWATNYM DOSTĘPIE DO JEZIORA. Cena brutto z podatkiem VAT - Kupujący nie płaci 2% pcc. ok. 170 m od jeziora udział w prywatnym dostępie do jeziora budowlana foremny kształt prąd za opłatą przyłączeniową pozostałe media w pobliżu Działka budowlana nr 443/8 o pow. 700 m2, położona ok. 170 m od jeziora Dołgie, w kompleksie działek w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka. Teren działki równy. Wraz z działką sprzedawany jest udział w działkach nr 445 i 201/183 (droga wewnętrzna) o łącznej powierzchni 1,1289 ha oraz w działce nr 201/259 (prywatny dostęp do jeziora) o pow. 0,3100 ha. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.):- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;- nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni;- powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;- zaopatrzenie w wodę: z sieci;- odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków. Kształt działki: prostokąt. Orientacyjne wymiary działki: ok. 20m x 34m. Klasy gruntów: grunty rolne RIVb. Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, po terenie kompleksu wewnętrzną utwardzoną drogą gruntową. DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana przy jeziorze Dołgie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

149 000 | 2524 m2
nr oferty: 0506250

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. Działka budowlana nr 205/125 o pow. 2524 m2, położona w kompleksie działek w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie, w pobliżu dużego kompleksu leśnego. Teren działki równy. Wraz z działką sprzedawany jest udział w dwóch wspólnych dostępach do jeziora, z których jeden zaadaptowany jest na plażę, udział w drodze wewnętrznej oraz w terenach zieleni parkowej. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.):- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;- nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni;- powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;- zaopatrzenie w wodę: z sieci;- odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków.Istnieje możliwość podziału działki na mniejsze. Kształt działki: przybliżony do prostokąta. Orientacyjne wymiary działki: ok. 47m x 55m. Klasy gruntów: grunty rolne RVI. Media: - wodociąg - w drodze przy działce;- kanalizacja - ok. 50 m od działki; - energia elektryczna - w drodze. Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, a po terenie kompleksu drogami gruntowymi (drogi prywatne - udział). GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.