94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
70 km od Szczecina działka budow. - 2 km od Jeziora Woświn
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Tucze,
działka

49 000 | 1181 m2
nr oferty: 0506245

DZIAŁKA BUDOWLANA- 2 km od Jeziora Woświn Działka budowlana w miejscowości Tucze (miejscowość rolniczo - turystyczna), powiat łobeski, bardzo ładnie położone, na skraju miejscowości w bliskiej odległości od Jeziora Woświn i plaży nad jeziorem. Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Działka zlokalizowana jest na terenie chronionym otulina Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz Natura 2000 Ostoja Ińska. Na działkę nr 311/2 i 311/3 (przed podziałem) została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie (4) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Media według decyzji zabudowy: - sposób zaopatrzenia w wodę: ujęcie własne, w przypadku gdy pobór wód przekracza 5 m3 poboru/dobę oraz w przypadku gdy głębokość studni wynosi ponad 30m, przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; - sposób zaopatrzenia w energię elektryczną: na warunkach gestora sieci;- sposób zaopatrzenia w energię cieplną: z własnego źródła; - sposób odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu, w zależności od rozwiązań projektowych inwestycja może wymagać pozwolenia wodnoprawnego; Klasy gruntów: grunty rolne RIVa Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Powierzchnie i ceny działek:- działka nr 376 o pow. 1181 m2;- działka nr 377 o pow. 1030 m2;- działka nr 378 o pow. 1016 m2; - działka nr 379 o pow. 1068 m2;Każda działka w cenie 49.000 zł. Przez skrawek działki nr 379 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia.Sprzedaż wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 380 o pow. 681 m2 w drodze wewnętrznej (gruntowej). Dojazd do działki poprzez działkę nr 321 stanowiąca gminną drogę wyłożoną płytami (ok. 140m od asfaltu) i poprzez drogę wewnętrzną dz. nr 380. Odległość:- plaża miejska nad jeziorem ok. 2 km; - Dobra ok. 5 km; - Szczecin ok. 70 km; GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana w Silnowie-atrakcyjne położenie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Silnowo,
,

123 615 | 1005 m2
nr oferty: 0506240

ATRAKCYJNA DZIAŁKA BUDOWLANA, POŁOŻONA W SILNOWIE, W POBLIŻU JEZIORA PILE. OFERTA CENOWA OGRANICZONA CZASOWO! Cena brutto z VAT, Kupujący nie płaci 2% pcc. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 417/5 (nr 2 na mapie) o powierzchni 1005m2, położoną w Silnowie w gminie Borne Sulinowo, w odległości ok. 1,2 km od Jeziora Pile. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 19 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 19MN ustala się: - lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących; - dopuszczenie: a) zachowania, przebudowy lub rozbudowy istniejących budynków w zabudowie bliźniaczej, b) lokalizacji budynków pomocniczych, c) lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej, - lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy czym dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych; - powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2; - powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej, przy czym nie większą niż 250 m2, w tym powierzchnię zabudowy budynków pomocniczych na jednej działce budowlanej nie większą niż 60 m2; - teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej; - wysokość zabudowy: a) dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, przy czym nie więcej niż 9 m, b) dla budynków pomocniczych - 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 5 m; - kąt nachylenia połaci dachowych: a) dla budynków mieszkalnych od 30 do 45, b) dla budynków pomocniczych do 12 lub od 30 do 45; - lokalizację budynków mieszkalnych w układzie kalenicowym; - dostęp terenu 19MN do przyległych dróg wewnętrznych, z dopuszczeniem istniejących zjazdów na teren 4KD-Z. Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Dojazd do działki drogą prywatną wewnętrzną (udział). Media: - prąd, kanalizacja - w drodze, - wodociąg przy drodze. Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary: ok. 18m x 55m. NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE (OZNACZONE NA MAPIE). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana w Silnowie-atrakcyjne położenie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Silnowo,
,

123 492 | 1004 m2
nr oferty: 0506243

ATRAKCYJNA DZIAŁKA BUDOWLANA, POŁOŻONA W SILNOWIE, W POBLIŻU JEZIORA PILE. OFERTA CENOWA OGRANICZONA CZASOWO! Cena brutto z VAT, Kupujący nie płaci 2% pcc. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 417/17 (nr 6 na mapie) o powierzchni 1004m2, położoną w Silnowie w gminie Borne Sulinowo, w odległości ok. 1,2 km od Jeziora Pile. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 19 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 19MN ustala się: - lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących; - dopuszczenie: a) zachowania, przebudowy lub rozbudowy istniejących budynków w zabudowie bliźniaczej, b) lokalizacji budynków pomocniczych, c) lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej, - lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy czym dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych; - powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2; - powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej, przy czym nie większą niż 250 m2, w tym powierzchnię zabudowy budynków pomocniczych na jednej działce budowlanej nie większą niż 60 m2; - teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej; - wysokość zabudowy: a) dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, przy czym nie więcej niż 9 m, b) dla budynków pomocniczych - 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 5 m; - kąt nachylenia połaci dachowych: a) dla budynków mieszkalnych od 30 do 45, b) dla budynków pomocniczych do 12 lub od 30 do 45; - lokalizację budynków mieszkalnych w układzie kalenicowym; - dostęp terenu 19MN do przyległych dróg wewnętrznych, z dopuszczeniem istniejących zjazdów na teren 4KD-Z. Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Dojazd do działki drogą prywatną wewnętrzną (udział). Media: - prąd, kanalizacja - w drodze, - wodociąg przy drodze. Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary: ok. 18m x 55m. NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE (OZNACZONE NA MAPIE). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana w Silnowie-atrakcyjne położenie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Silnowo,
,

123 492 | 1004 m2
nr oferty: 0506242

ATRAKCYJNA DZIAŁKA BUDOWLANA, POŁOŻONA W SILNOWIE, W POBLIŻU JEZIORA PILE. OFERTA CENOWA OGRANICZONA CZASOWO! Cena brutto z VAT, Kupujący nie płaci 2% pcc. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 417/1 (nr 1 na mapie) o powierzchni 1004m2, położoną w Silnowie w gminie Borne Sulinowo, w odległości ok. 1,2 km od Jeziora Pile. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 19 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 19MN ustala się: - lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących; - dopuszczenie: a) zachowania, przebudowy lub rozbudowy istniejących budynków w zabudowie bliźniaczej, b) lokalizacji budynków pomocniczych, c) lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej, - lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy czym dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych; - powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2; - powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej, przy czym nie większą niż 250 m2, w tym powierzchnię zabudowy budynków pomocniczych na jednej działce budowlanej nie większą niż 60 m2; - teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej; - wysokość zabudowy: a) dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, przy czym nie więcej niż 9 m, b) dla budynków pomocniczych - 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 5 m; - kąt nachylenia połaci dachowych: a) dla budynków mieszkalnych od 30 do 45, b) dla budynków pomocniczych do 12 lub od 30 do 45; - lokalizację budynków mieszkalnych w układzie kalenicowym; - dostęp terenu 19MN do przyległych dróg wewnętrznych, z dopuszczeniem istniejących zjazdów na teren 4KD-Z. Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Dojazd do działki drogą prywatną wewnętrzną (udział). Działka położona jest także przy drodze powiatowej. Media: - prąd, kanalizacja - w drodze, - wodociąg przy drodze. Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary: ok. 24m x 40m. NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE (OZNACZONE NA MAPIE). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana w Silnowie-atrakcyjne położenie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Silnowo,
,

123 369 | 1003 m2
nr oferty: 0506241

ATRAKCYJNA DZIAŁKA BUDOWLANA, POŁOŻONA W SILNOWIE, W POBLIŻU JEZIORA PILE. OFERTA CENOWA OGRANICZONA CZASOWO! Cena brutto z VAT, Kupujący nie płaci 2% pcc. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 417/20 (nr 9 na mapie) o powierzchni 1003m2, położoną w Silnowie w gminie Borne Sulinowo, w odległości ok. 1,2 km od Jeziora Pile. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 19 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 19MN ustala się: - lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących; - dopuszczenie: a) zachowania, przebudowy lub rozbudowy istniejących budynków w zabudowie bliźniaczej, b) lokalizacji budynków pomocniczych, c) lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej, - lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy czym dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych; - powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2; - powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej, przy czym nie większą niż 250 m2, w tym powierzchnię zabudowy budynków pomocniczych na jednej działce budowlanej nie większą niż 60 m2; - teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej; - wysokość zabudowy: a) dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, przy czym nie więcej niż 9 m, b) dla budynków pomocniczych - 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 5 m; - kąt nachylenia połaci dachowych: a) dla budynków mieszkalnych od 30 do 45, b) dla budynków pomocniczych do 12 lub od 30 do 45; - lokalizację budynków mieszkalnych w układzie kalenicowym; - dostęp terenu 19MN do przyległych dróg wewnętrznych, z dopuszczeniem istniejących zjazdów na teren 4KD-Z. Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Dojazd do działki drogą prywatną wewnętrzną (udział). Media: - prąd, kanalizacja - w drodze, - wodociąg przy drodze. Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary: ok. 18m x 56m. NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE (OZNACZONE NA MAPIE). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka rekreacyna nad Jeziorem Pile + udział w dostępie do jeziora
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Silnowo,
,

118 000 | 1194 m2
nr oferty: 0506237

DZIAŁKA REKREACYJNA OK. 100 M OD JEZIORA PILE, wraz z udziałem w działce z dostępem do jeziora SILNOWO, GMINA BORNE SULINOWO. Działka nr 139/3 o pow. 1194 m2; Położenie: -sąsiedztwo nowych zabudowań zabudowy rekreacyjnej oraz ośrodka wypoczynkowego "Dom nad jeziorem; - w pobliżu jeziora Pile (pow. jeziora ok. 1002 ha); - obecnie działka porośnięta jest gęstą samosieją (drzewa i krzewy liściaste) i obsadzona z trzech stron świerkami. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 3RL - teren zabudowy rekreacyjnej: Powierzchnia zabudowy - nie większa niż 12 % działki budowlanej, przy czym nie większa niż 120 m2. Powierzchnia zabudowy budynku pomocniczego nie większa niż 30 m2. Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Klasa gruntu: RV, RIVb. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Dojazd: droga gruntowa. Media: - energia - w drodze dojazdowej przy działce; - wodociąg - jest w drodze asfaltowej ok 100 od drogi asfaltowej i jedna nitka woD80 przebiega przez dziakę;- kanalizacja - jest w drodze asfaltowej ok 100 od drogi asfaltowej; Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Sprzedaż wraz z udziałem 20/80 części w działce nr 141/23 o pow. 1033 m2 przeznaczenie: 5RL - teren zabudowy rekreacyjnej: Odległości: - droga krajowa nr 20 - ok. 1,2 km; - Borne Sulinowo - ok. 12 km; - Szczecinek - ok. 22 km; - Czaplinek - ok. 20 km. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowanena podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić sięod stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty wrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanemnieruchomości.

Działka usługowa na rzeką 1432 m2, Karlino.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Karlino, Centrum
Śródmieście

299 000 | 1432 m2
nr oferty: 4402678

Działka inwestycyjna 1432 m2 w centrum Karlina. Grunt inwestycyjny położony w samym centrum miejscowości bezpośrednio przy wejściu do nowootwartego parku. Idealne miejsce na do prowadzenia działalności rozrywkowej, gastronomicznej czy szkoleniowej. W 2021 roku tuż przed nieruchomością został wybudowany mostek, który łączy centrum miasta z parkiem. Setki ludzi w dzień i wieczorami przemierza tą trasę. Dawny Park Dworski w Karlinie został zrewitalizowany w 2021 roku. Nadano mu przytulny, nowoczesny charakter. Ze względu na swoje walory oraz sposób jego rewitalizacji został nominowany do ogólnopolskiego konkursu: "Modernizacja roku i budowa XXI w."Karlino to urocze, historyczne miasto. Ważna osada położona w rozwidleniu Parsęty i Radwi, na szlaku solnym z Kołobrzegu do Wielkopolski. Następnie przez stulecia siedzibia biskupów kamieńskich i wówczas jedno z najważniejszych miast w regionie. Bardzo głośno o mieście zrobiło się w roku 1980 po odkryciu sporych złóż gazu i ropy w okolicy Karlina. Złoża okazały się jednak nie tak wielkie jak zapowiadano.Karlino leży w ciągu drogi krajowej DK6 i od kiedy mamy drogę S6 ruch tranzytowy został wyrzucony z miasta a miejscowość pięknieje. Położenie w rozwidleniu rzek daje duże możliwości rozwoju turystyki - obecnie to prężny ośrodek turystyki kajakowej i rowerowej. Okolice to raj dla wędkarzy i miłośników przyrody. To tylko pół godziny sachochodem do bałtyckiej plaży w Kołobrzegu cz w Ustroniu Morskim.Bezpośrednio przy naszej działce przepływa Młynówka, rzeka łącząca Parsętę i Radew. Miejsce to idealna lokalizacja na pensjonat lub hotel z wypożyczalnią kajaków lub łódek, z restauracją lub kawiarnią.Obecnie działka zabudowana budynkami usługowymi po byłej stolarni. W skład nieruchomości wchodzi również część mieszkalna. Odległości:- Kołobrzeg: 30 km- Ustronie Morskie: 29 km- Koszalin: 27 km- Szczecin: 130 kmZlecenie prowadzone pod nadzorem Pośrednika, nr licencji: 14825

NA RATY działka budowlana 35 km od Koszalina
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Głodowa,
działka

79 000 | 1514 m2
nr oferty: 0506233

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1185 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA POD BUDOWĘ MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ Działka w obr. Głodowa gm. Bobolice, powiat koszaliński. Zalety położenia: - na uboczu;- dogodny dojazd przy drodze bocznej dojazdowej do DK11; - w pobliżu nowo powstającej S11 (szybki dojazd do Koszalina czy Poznania) Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Na teren działki nr 8/37 (przed podziałem) została wydana decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz warunkami podziału geodezyjnego.Klasy gruntów: grunty rolne RIVb.Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media według decyzji zabudowy: - energia elektryczna - zgodnie w warunkami przyłączenia do sieci; - woda - z indywidualnego ujęcia wody, docelowo z sieci wodociągowej; - odprowadzenie ścieków - do zbiorników bezodpływowych, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej; - zaopatrzenie w ciepło - według indywidualnego rozwiązania projektowego, zgodnie z przepisami odrębnymi. Powierzchnie działek : - działka nr 8/49 o pow. 1514 m2 - działka nr 8/50 o pow. 1507 m2;- działka nr 8/51 o pow. 1519 m2;- działka nr 8/52 o pow. 1513 m2;Każda z działek w cenie 79.000 zł. Wzdłuż granicy z drogą asfaltową przez działkę nr 8/49 przebiega linia telefoniczna. Przez część działki nr 8/50, 8/51, 8/52 przebiega linia średniego napięcia.Dojazd na teren działki z drogi powiatowej (dz. nr 75/2) poprzez dz. nr 8/36; Odległość: - Bobolice ok. 4,5 km; - Koszalin ok. 35 km; - Mielno ok. 48 km; - Szczecinek ok. 35 km; Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka pod dom,ośrodek,pensjonat z MPZP i mediami
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Bobolin,
Darłowska, Nadmorska

499 000 | 937 m2
nr oferty: 5001221

Prezentujemy atrakcyjną nieruchomość gruntową położoną w nadmorskiej miejscowości - Bobolin !Bobolin to spokojna miejscowość, położona nad morzem, pomiędzy miejscowościami Dąbki i Darłowo. Bliskość morza, okoliczne sosnowe lasy i czyste środowisko sprawiają, iż tutejszy mikroklimat dobrze wpływa na zdrowie człowieka. Bobolin objęty jest strefą ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Dąbki, a plaża w Bobolinie należy do najczystszych i najpiękniejszych plaż nad polskim morzem. Szeroka i piaszczysta, nawet w szczycie sezonu nie jest zatłoczona. To sprawia, że doceniają ją turyści spragnieni prawdziwego wypoczynku, ciszy i spokoju. Unikalnego klimatu dodają pozostałości po bunkrach z II Wojny Światowej. Około 5 km od Bobolina znajduje się Darłowo - zabytkowe miasto nadmorskie, położone u ujścia rzeki Wieprzy do morza, ze średniowiecznym zamkiem oraz portem w Darłówku. Działka usytuowana przy głównej, asfaltowej drodze (ul. Darłowska) z wjazdem od ul. Nadmorskiej, usytuowana ok. 600 m od morza. Powierzchni działki to 937 m2, a wymiary ok. 20 m x 46 m. Teren idealny pod inwestycję ! Ośrodek wypoczynkowy, pensjonat, dom ... pomysłów na biznes w nadmorskiej miejscowości nie brakuje !Działka objęta MPZP o symbolu MNU - 1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej szeregowej i atrialnej, zabudowę związaną z produkcją rolną, zabudowę usług nieuciążliwych z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażowej większej, niż 300 m2, drogi wewnętrzne, obiekty celu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem. Wymienione przeznaczenia mogą występować na działkach budowlanych łącznie.Na terenach oznaczonych symbolem MNU ustala się ponadto : zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, lub dla których obowiązek sporządzenia może być wymagany za wyjątkiem obiektów celu publicznego, zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy, dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca powierzchni użytkowej, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny.- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowań 0,75 - maksymalna wysokość zabudowy 12m - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2 dopuszcza się 3, jeśli ostatnia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 25° - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 40 % - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 800 m2 - maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 50 %Działka z dostępnością do wszystkich mediów ! Woda i kanalizacja w drodze przy granicy działki od ul. Nadmorskiej, gaz w drodze od ul. Darłowskiej, a energia na działce. Warunki wykonania przyłączy do ustalenia z instytucjami branżowymi.Działka ogrodzona z 3-ech stron (bez bramy wjazdowej). Obecnie na działce stoi przyczepa kempingowa, która nie jest w cenie sprzedaży. Szukasz terenu pod inwestycję ? Zapraszamy !Oferta na wyłączność.

Duża działka budowlana przy jeziorze i lesie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

135 000 | 1232 m2
nr oferty: 0506234

DZIAŁKA BUDOWLANAPOŁOŻONA NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. DOŁGIE GM. BIAŁY BÓR Działka budowlana (do wydzielenia z działki gruntu nr 205/126) o pow. ok. 1'232 m2, położona w kompleksie działek w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie, w pobliżu dużego kompleksu leśnego. Wraz z działką sprzedawany jest udział w dwóch wspólnych dostępach do jeziora, z których jeden zaadaptowany jest na plażę, udział w drodze wewnętrznej oraz w terenach zieleni parkowej. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Ustka.Teren działki znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działka oznaczona jest symbolem 32MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;- nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni;- powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:- dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;- ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;- nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;- ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;- na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;- w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;- zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;- ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;- zaopatrzenie w wodę: z sieci;- odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.Media: - wodociąg - w drodze; - kanalizacja - w drodze; - energia elektryczna - w drodze.Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, a po terenie kompleksu drogami gruntowymi (drogi prywatne - udział). ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CAŁEJ DZIAŁKI O POWIERZCHNI 2'463m2 ZA CENĘ 220 000 ZŁ! Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka - Niekłonice
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Niekłonice, Niekłonice
Niekłonice

1 590 000 | 1260 m2
nr oferty: 3402987

Działka o pow. 3.500m2 z aktualnym pozwoleniem na budowę hali magazynowej z częścią socjalno-biurową. Nieruchomość zlokalizowana w północnej części miejscowości Niekłonice przy granicy z terenem miasta Koszalina. W pobliżu zlokalizowane są zakłady produkcyjno-usługowe, magazyny, hurtownie oraz stacje paliw.Dane liczbowe budynku:Powierzchnia zabudowy: 917,20 m2Powierzchnia użytkowa: 1.259,99 m2Powierzchnia socjalno-biurowa: 597,53m2Powierzchnia hali: 662,46m2 Wysokość budynku: 9,5mWysokość hali: 7,5mNa działce obecnie postawiona jest część biurowa z elementów stalowych ( z wykorzystaniem kontenerów transportowych typu morskiego) w stanie surowym zamkniętym z wykonaną elewacją. W środku częściowo wykonane ścianki działowe wraz z tynkami. Posadzka-podkład cementowy 4cm. Dla doświetlenia pomieszczeń zastosowana okna stałe i otwierane, aluminiowe. Stolarka drzwiowa- aluminiowa i drewniana. Dach płaski z pokryciem z membrany termozgrzewalnej na warstwie wełny mineralnej laminowanej gr. Min. 20cm. Część biurowo-socjalna to trzy kondygnacje, bez podpiwniczenia, która składa się z zespołu szatniowego, pomieszczenia sanitarnego i technicznego.Pod halę są wykonane obecnie stopy i ławy żelbetowe. Obiekt przewidziano jako jednokondygnacyjną halę w konstrukcji stalowej ramowej z dachem płaskim, dwuspadowym krytym płytami warstwowymi z rdzeniem z wełny mineralnej.Instalacje w budynku:- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna- instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych- instalacja wodociągowa- kanalizacja sanitarna: szambo- ogrzewanie gazoweDziałka w całości ogrodzona. Sąsiadująca z drogą asfaltową. Wokół budynku wyprowadzono kable pod oświetlenie budynki. Teren posesji został już częściowo zagospodarowany pod miejsca postojowe (polbruk). Lokalizacja: działka położona w części usługowej miasta. Znajduję się 280 m od ulicy Szczecińskiej (skrót do Niekłonic), do drogi ekspresowej S11 - 1,7km. Od strony zachodniej działki przylega pas techniczny drogi publicznej (ulica Złota).Zapraszamy na prezentację. Oglądanie z pośrednikiem. (lic. Zaw. nr 11917) Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej w art.66 KC

Działka - Koszalin
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Niekłonice
Niekłonice

1 590 000 | 1260 m2
nr oferty: 3402986

Działka o pow. 3.500m2 z aktualnym pozwoleniem na budowę hali magazynowej z częścią socjalno-biurową. Nieruchomość zlokalizowana w północnej części miejscowości Niekłonice przy granicy z terenem miasta Koszalina. W pobliżu zlokalizowane są zakłady produkcyjno-usługowe, magazyny, hurtownie oraz stacje paliw.Dane liczbowe budynku:Powierzchnia zabudowy: 917,20 m2Powierzchnia użytkowa: 1.259,99 m2Powierzchnia socjalno-biurowa: 597,53m2Powierzchnia hali: 662,46m2 Wysokość budynku: 9,5mWysokość hali: 7,5mNa działce obecnie postawiona jest część biurowa z elementów stalowych ( z wykorzystaniem kontenerów transportowych typu morskiego) w stanie surowym zamkniętym z wykonaną elewacją. W środku częściowo wykonane ścianki działowe wraz z tynkami. Posadzka-podkład cementowy 4cm. Dla doświetlenia pomieszczeń zastosowana okna stałe i otwierane, aluminiowe. Stolarka drzwiowa- aluminiowa i drewniana. Dach płaski z pokryciem z membrany termozgrzewalnej na warstwie wełny mineralnej laminowanej gr. Min. 20cm. Część biurowo-socjalna to trzy kondygnacje, bez podpiwniczenia, która składa się z zespołu szatniowego, pomieszczenia sanitarnego i technicznego.Pod halę są wykonane obecnie stopy i ławy żelbetowe. Obiekt przewidziano jako jednokondygnacyjną halę w konstrukcji stalowej ramowej z dachem płaskim, dwuspadowym krytym płytami warstwowymi z rdzeniem z wełny mineralnej.Instalacje w budynku:- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna- instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych- instalacja wodociągowa- kanalizacja sanitarna: szambo- ogrzewanie gazoweDziałka w całości ogrodzona. Sąsiadująca z drogą asfaltową. Wokół budynku wyprowadzono kable pod oświetlenie budynki. Teren posesji został już częściowo zagospodarowany pod miejsca postojowe (polbruk). Lokalizacja: działka położona w części usługowej miasta. Znajduję się 280 m od ulicy Szczecińskiej (skrót do Niekłonic), do drogi ekspresowej S11 - 1,7km. Od strony zachodniej działki przylega pas techniczny drogi publicznej (ulica Złota).Zapraszamy na prezentację. Oglądanie z pośrednikiem. (lic. Zaw. nr 11917) Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej w art.66 KC

NA RATY działka budowlana - okolica Legnicy - na uboczu
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Witków,
działka

59 000 | 972 m2
nr oferty: 0506231

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 885 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA POD ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ Działka w obr. Witków gmina Chojnów, powiat legnicki, na uboczu w sąsiedztwie nowo powstających budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Na teren działki nr 540/2 (przed podziałem) została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy 3 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na wydzielonych częściach działki nr 540/2. Klasy gruntów: grunty rolne RIVb. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media według decyzji zabudowy: - prąd - zgodnie w warunkami technicznymi określonymi przez zarządcę sieci, dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (o mocy do 100kW) z wyłączeniem urządzeń wykorzystujących siłę wiatru; - woda - z wodociągu gminnego, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez zarządcę sieci; - ciepło - zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła; - kanalizacja sanitarna - do czasu realizacji i podłączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się użytkowanie i lokalizowanie jednego szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, na jeden lokal mieszkalny, sytuowanego w obrębie własności zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Powierzchnie i wymiary działek: - działka nr 540/5 o pow. 972 m2; wymiary ok. 40,5m x 23,5m; - działka nr 540/6 o pow. 946 m2; wymiary ok. 40m x 23,5m;- działka nr 540/7 o pow. 812 m2; wymiary ok. 34,5m x 23,5mKażda z działek w cenie 59.000 zł. Wzdłuż granicy działki miedzy działką nr 540/6 i 540/7 przebiega linia średniego napięcia. Dojazd: wjazd na działkę drogą gminną (gruntową) - ok. 120m od asfaltu; Odległość: - Chojnów ok. 7 km; - Legnica ok. 24 km; Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana blisko Kołobrzegu
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Świecie Kołobrzeskie,
działka

69 000 | 1632 m2
nr oferty: 0506229

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1035 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA BUDOWLANA OKOŁO 22 KM OD KOŁOBRZEGU Działka w miejscowości Świecie Kołobrzeskie gm. Siemyśl powiat kołobrzeski. Zalety działki:- wodociąg i kanalizacja jest w granicach działki przy drodze, - położona ok. 22 km od Kołobrzegu, - w niewielkiej wsi o zabudowie rozproszonej, - decyzja o warunkach zabudowy (wydana na działkę nr 165/6 - przed podziałem) pozwalająca na budowę 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W decyzji o warunkach zabudowy określono m.in.: - układ zabudowy - zabudowa wolnostojąca, - szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego - max do 15 m, - forma dachu budynku mieszkalnego - dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 25o - 45o, - wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji naziemnych i max do Hz=9,00 m.n.p.t. w kalenicy głównej, kalenica gówna - najdłuższa krawędź przecięcia połaci dachowych,- kalenica główna równoległa lub prostopadła do granicy z działką drogową nr 245/4,- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - max 3,8 m.n.p.t.,- wskaźnik powierzchni zabudowy - max do 10 % dla pojedynczego budynku mieszkalnego w stosunku do działki nr 165/6, - wskaźnik pow. biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki wydzielonej pod budynek mieszkalny jednorodzinny, - zabrania się stosowania kolorystyki dachu w odcieniach koloru zielonego, niebieskiego, żółtego, - zabrania się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płyt betonowych, pokrycia dachu blachą falistą i trapezową, - kolorystyka elewacji - jasne odcienie kolorów z dopuszczeniem wszelkiego rodzaju materiałów typu: cegła, drewno, kamień elewacyjny. - należy zapewnić miejsca parkingowe do obsługi funkcji mieszkalnej na terenie własnej działki,- warunki w zakresie infrastruktury technicznej: - odprowadzanie nieczystości płynnych - do sieci ogólnej,- zaopatrzenie w wodę - z ujęć indywidualnych - docelowo z sieci ogólnej, - zaopatrzenie w energię - z sieci energetycznej, Działki numery i powierzchnie:- nr 165/8 - pow. 1608 m2 - cena 69.000 zł - nr 165/9 - pow. 1632 m2 - cena 69.000 zł - nr 165/10 - pow. 1608 m2 REZERWACJA Klasy gruntów: grunty rolne RVI. Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. W otoczeniu działki znajduje się teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Spokój życia na wsi z dala od wielkomiejskiego hałasu stwarza idealne warunki do zamieszkania i wypoczynku. Odległość: - ok. 22 km od Kołobrzegu, - ok. 6 km od Siemyśla. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - umowa przedwstępna - minimalny wkład własny - 10%; - umowa sprzedaży w 2025r.; - min. 10% wpłaty przy umowie przedwstępnej; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka - Chłopska Kępa
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Chłopska Kępa,
Chłopska Kępa

155 000 | 1059 m2
nr oferty: 1904636

Chłopska Kępa dz. Nr 482/15 o pow. 1059 m2W studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno nieruchomość przeznaczona jest do zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość zlokalizowana jest na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych. Dojazd do działki utwardzoną drogą. Przy granicy działki : sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, energetyczna oraz telekomunikacyjna.Lokalizacja:Nieruchomość położona jest w Chłopskiej Kępie, 11 km od Koszalina. Lokalizacja gwarantuje absolutny spokój i ciszę oraz bliską odległość do miasta. Nieruchomość położona w ścisłym sąsiedztwie lasów, licznych terenów zielonych i co najważniejsze, bliskie sąsiedztwo Jeziora Czarnego (kilka minut pieszo), obfitującego w borowinę. Udogodnienia:W pobliżu nie ma żadnej uciążliwej działalności , tylko domy jednorodzinne.W parę minut dojedziesz do sklepów spożywczych , do przychodni lekarskiej. Załatwisz wszystkie sprawy w Urzędzie Gminy.Chłopska Kępa obfituje w liczne urokliwe trasy rowerowe i piesze. Czyste powietrze, bogactwo runa leśnego - raj dla grzybiarzy. Bliskość jezior o czystych wodach zapewnia wędkarzom radość z wędkowania .Komunikacja:Do nowo wybudowanego węzła S11 około 7 km.Link do Geoportaluhttps://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&&gui=new&&sessionID=6882683Potrzebujesz więcej informacji - zadzwoń!Nie szukaj dalej - oferta na wyłączność.