94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
DZIAŁKA W OKOLICY JEZIORA KOMORZE.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sikory,
działka

59 000 | 1250 m2
nr oferty: 0506178

SIKORY - BARDZO ŁADNIE POŁOŻONA DZIAŁKA W OKOLICY JEZIORA KOMORZE. Działka nr 76/36 położona w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, z bardzo ładnym widokiem na okolicę oraz Jezioro Żerdno, w okolicy licznych jezior. Powierzchnie działek:1. działka 76/36 o pow. 1250 m2; 2. działka 76/37 o pow. 1177 m2; 3. działka 76/38 o pow. 1175 m2; 4. działka 76/39 o pow. 1535 m2; 5. działka 76/40 o pow. 1038 m2; 6. działka 76/41 o pow. 1034 m2; 7. działka 76/42 o pow. 1010 m2; 8. działka 76/43 o pow. 1010 m2; 9. działka 76/44 o pow. 1553 m2; 10. działka 76/45 o pow. 1010 m2; 11. działka 76/46 o pow. 1011 m2; 12. działka 76/47 o pow. 1554 m2. Gmina Czaplinek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy, polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Klasy gruntów: RIVb PsIV. V. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Działka sprzedawana jest wraz Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE (NR 131/6 O POW. 3969 M2) - JEST TO DOSTĘP DO JEZIORA KOMORZE - TZW. WSPÓLNEJ PLAŻYOdległości do jezior: - ok. 1 km od Jeziora Komorze, - ok. 2 km od Jeziora Żerdno, - ok. 5 km od Jeziora Drawsko Media: - wodociąg znajduje się przy drodze asfaltowej. - dojazd drogą polną ok. 150 m od drogi asfaltowej. - przez działkę przebiega linia niskiego napięcia. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działki pięknie położone nad jeziorem Dołgie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

45 600 | 912 m2
nr oferty: 0506177

DOŁGIE - DZIAŁKI BLISKO JEZIORA, IDEALNE NA REKREACJĘ I WYPOCZYNEK, OK. 17 KM OD SZCZECINKA. Kupujący nie płaci 2% PCC. Ceny zawierają podatek VAT. Oferujemy do sprzedaży kompleks działek rekreacyjnych, bardzo ładnie położonych, blisko jeziora Dołgie i gminnej plaży, w pobliżu sąsiednich zabudowań - nowe domy mieszkalne oraz działek wykorzystywanych rekreacyjnie. Działki o terenie równym. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.):- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); - geometria dachów: dwu lub wielospadowe; - nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni; - powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.): - zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; - zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych; - odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; - w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Działki znajdują się na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie. Media: - prąd, kanalizacja tłoczna - w drodze gminnej; - wodociąg ok. 150 m od działki nr 1. Dojazd: drogą z płyt betonowych, asfaltem oraz ostatni odcinek ok. 200 m (do działki nr 1) drogą polną. Drogi prowadzące do poszczególnych działek - drogi prywatne wewnętrzne do wykonania - nabywany udział we współwłasności wliczony w cenę działek. Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Powierzchnie i ceny działek: - nr 1 (nr ewidencyjny 198/429), pow. 805 m2 - SPRZEDANA; - nr 2 (nr ewidencyjny 198/428), pow. 807 m2 - SPRZEDANA; - nr 3 (nr ewidencyjny 198/427), pow. 808 m2 - SPRZEDANA; - nr 4 (nr ewidencyjny 198/426), pow. 804 m2 - SPRZEDANA; - nr 5 (nr ewidencyjny 198/425), pow. 810 m2 - SPRZEDANA; - nr 6 (nr ewidencyjny 198/424), pow. 803 m2 - SPRZEDANA; - nr 7 (nr ewidencyjny 198/423), pow. 808 m2 - SPRZEDANA; - nr 8 (nr ewidencyjny 198/422), pow. 806 m2 - SPRZEDANA; - nr 9 (nr ewidencyjny 198/421), pow. 802 m2 - SPRZEDANA; - nr 10 (nr ewidencyjny 198/420), pow. 942 m2, cena 47 100 zł; - nr 11 (nr ewidencyjny 198/411), pow. 907 m2, działka znajduje się w strefie archeologiczno-konserwatorskiej WIII - SPRZEDANA; - nr 12 (nr ewidencyjny 198/412), pow. 912 m2, część działki znajduje się w strefie archeologiczno-konserwatorskiej WIII, cena 45 600 zł; - nr 13 (nr ewidencyjny 198/413), pow. 912 m2 - SPRZEDANA; - nr 14 (nr ewidencyjny 198/414), pow. 911 m2 - SPRZEDANA; - nr 15 (nr ewidencyjny 198/415), pow. 913 m2 - SPRZEDANA; - nr 16 (nr ewidencyjny 198/416), pow. 911 m2 - SPRZEDANA; - nr 17 (nr ewidencyjny 198/417), pow. 912 m2 - SPRZEDANA; - nr 18 (nr ewidencyjny 198/418), pow. 911 m2 - SPRZEDANA; - nr 19 (nr ewidencyjny 198/419), pow. 907 m2, cena 45 350 zł; - nr 20 (nr ewidencyjny 198/409), pow. 906 m2, część działki znajduje się w strefie archeologiczno-konserwatorskiej WIII - SPRZEDANA; - nr 21 (nr ewidencyjny 198/408), pow. 911 m2 - SPRZEDANA; - nr 22 (nr ewidencyjny 198/407), pow. 910 m2 - SPRZEDANA; - nr 23 (nr ewidencyjny 198/406), pow. 912 m2 - SPRZEDANA; - nr 24 (nr ewidencyjny 198/405), pow. 903 m2 - SPRZEDANA; - nr 25 (nr ewidencyjny 198/404), pow. 907 m2 - SPRZEDANA; - nr 26 (nr ewidencyjny 198/403), pow. 916 m2, cena 45 800 zł; - nr 27 (nr ewidencyjny 198/402), pow. 911 m2, cena 45 550 zł; - nr 28 (nr ewidencyjny 198/401), pow. 899 m2, cena 44 950 zł; - nr 29 (nr ewidencyjny 198/392), pow. 814 m2, cena 40 700 zł; - nr 30 (nr ewidencyjny 198/393), pow. 814 m2 - SPRZEDANA; - nr 31 (nr ewidencyjny 198/394), pow. 814 m2 - SPRZEDANA; - nr 32 (nr ewidencyjny 198/395), pow. 816 m2 - SPRZEDANA; - nr 33 (nr ewidencyjny 198/396), pow. 815 m2, cena 40 750 zł; - nr 34 (nr ewidencyjny 198/397), pow. 815 m2, cena 40 750 zł; - nr 35 (nr ewidencyjny 198/398), pow. 946 m2, cena 47 300 zł; - nr 36 (nr ewidencyjny 198/399), pow. 946 m2, cena 47 300 zł; - nr 37 (nr ewidencyjny 198/400), pow. 945 m2, cena 47 250 zł. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana - Szczecinek os. Raciborki.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Czwartaków

199 000 | 1772 m2
nr oferty: 0506164

TERAZ TANIEJ! DZIAŁKA BUDOWLANA NA OBRZEŻACH MIASTA, OS. RACIBORKI. SZCZECINEK UL. CZWARTAKÓW. Działka budowlana nr 46/2 o pow. 1 772 m2 położona na os. Raciborki w Szczecinku. Działka jest ogrodzona płotem betonowym. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 12,MN,U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług.Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:a) budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalno-usługowe,b) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a, budynki usługowe, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze, pod warunkiem zlokalizowania dowolnego z budynków wymienionych w lit. a,c) wysokość budynków:- do 11 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a i budynków usługowych, - do 5 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b, z wyłączeniem budynków usługowych, d) liczba kondygnacji nadziemnych: - do dwóch - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a i budynków usługowych, - jedna - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b, z wyłączeniem budynków usługowych, e) geometria dachów - dowolne, f) powierzchnia zabudowy - do 60% powierzchni działki budowlanej,g) maksymalna intensywność zabudowy - 1,80,h) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej,i) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu,j) zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno-usługowego na działce budowlanej,k) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków: garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m, l) dopuszcza się lokalizację budynków, o których mowa w lit. a, w formie zabudowy bliźniaczej lub szeregowej. Dojazd drogą utwardzoną - ul. Czwartaków, ok. 140 m od drogi asfaltowej. Klasy gruntów: grunty orne RIVb (0,1479ha), RV (0,293ha). Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: prąd, gaz, wodociąg i kanalizacja w drodze dojazdowej - ul. Czwartaków. Kupujący bez prowizji! Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Kompleks działek pomiędzy dwoma jeziorami.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Stepień,
,

76 020 | 1267 m2
nr oferty: 0506160

KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH UZBROJONYCH W PRĄD I WODĘ, POŁOŻONYCH POMIĘDZY DWOMA JEZIORAMI. Oferujemy do sprzedaży kompleks działek budowlanych, pięknie położonych pomiędzy dwoma jeziorami Stepieńskie oraz Kacko, na skraju wsi Stepień. Działki częściowo o terenie równym, częściowo o terenie pochyłym, porośnięte pojedynczymi drzewami. Na terenie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki opisane są jako grunty rolne. Dla każdej z działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym, podpiwniczonego lub bez podpiwniczenia o dachu dwu lub wielospadowym; budowa budynku gospodarczo-garażowego jednokondygnacyjnego o dachu dwu lub wielospadowym; dopuszcza się budowę garażu i budynku gospodarczego jako segment lub wolnostojące; dopuszcza się również wbudowanie garażu w budynek mieszkalny i wybudowanie budynku gospodarczego wolnostojącego; media przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości płynne, docelowo do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, instalacji zasilania w gaz płynny lub olej opałowy, ogrzewanie z indywidualnej kotłowni opalanej paliwem stałym, olejem opałowym lub gazem; dopuszcza się ogrzewanie kominkowe, elektryczne i inne odnawialne źródła energii; w ramach zabudowy dopuszcza się zabudowę małej architektury. W decyzji podano ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - powierzchnia zabudowy: dla budynku mieszkalnego do 250 m2, dla budynku gospodarczo-garażowego do 100 m2, dla odrębnych budynków do 50 m2, budynek gospodarczy do 50 m2;- szerokość elewacji frontowej - dla budynku mieszkalnego do 25 m, dla budynku gospodarczo-garażowego do 12 m, dla odrębnych budynków garażu i gospodarczego do 5 m każdy;- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu lub attyki) - dla wszystkich budynków do 4,5 m; - rodzja dachu, ukształtowanie połaci dachowych - dachy pochyłe dwu lub wielospadowe; - kąt nachylenia dachu - dla wszystkich budynków od 20 do 55 stopni;- wysokość kalenicy - dla budynku mieszkalnego do 8 m, dla pozostałych budynków do 5 m; - zabudowa min. 100 m od jeziora Stępieńskiego; - dostawa wody - z sieci wodociągu komunalnego; - zasilenie w energię cieplną - ogrzewanie z indywidualnej kotłowni opalanej paliwem stałym, olejem opałowym lub gazem; dopuszcza się ogrzewanie kominkowe, elektryczne i inne odnawialne źródła energii; - odprowadzenie ścieków należy zrealizować poprzez - wybudowanie szczelnego zbiornika na nieczystości płynne, docelowo do komunalnej kanalizacji ściekowej.Działki leżą w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - skrzynki energetyczne na granicy działek; - wodociąg - rozprowadzony po terenie kompleksu - znajduje się na terenie dróg wewnętrznych oraz działek nr 11/34, 11/36, 11/48, 11/49, 11/56, 11/57; - kanalizacja - zbiornik bezodpływowany do wykonania we własnym zakresie. Dojazd: - do kompleksu gminną drogą gruntową, ok. 400 m od drogi asfaltowej; - na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi - droga prywatna - udział. Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów i ceny działek: - nr 11/6 - SPRZEDANA; - nr 11/7 - SPRZEDANA; - nr 11/8 - SPRZEDANA; - nr 11/9 - SPRZEDANA; - nr 11/10, pow. 3257m2, trójkąt, boki ok. 68m, 96m, 120m, RVI, cena 195 420 zł;- nr 11/11, pow. 1941m2, ok. 27m x 60m, RVI, cena 116 460 zł;- nr 11/12, pow. 1704m2, ok. 26m x 57m, RVI, cena 102 240 zł;- nr 11/13, pow. 1698m2, ok. 31m x 52m, RVI, cena 101 880 zł;- nr 11/14, pow. 1427m2, ok. 27m x 52m, RVI, cena 85 620 zł; - nr 11/15, pow. 1456m2, ok. 27m x 52m, RVI, cena 87 360 zł;- nr 11/16, pow. 1445m2, ok. 26m x 52m, RVI, cena 86 700 zł;- nr 11/17, pow. 1844m2, kształt nieregularny, ok. 34m x 55m, RVI, cena 110 640 zł;- nr 11/19, pow. 1919m2, kształt nieregularny, ok. 37m x 55m, RVI, cena 115 140 zł;- nr 11/20, pow. 1988m2, ok. 36m x 53m, RVI, cena 119 280 zł;- nr 11/21, pow. 2525m2, kształt nieregularny, ok. 43m x 56m, RVI, cena 151 500 zł;- nr 11/22, pow. 1481m2, trójkąt, boki ok. 57m, 58m, 58m, RVI, cena 88 860 zł;- nr 11/23, pow. 2321m2, ok. 37m x 69m, RVI, cena 139 260 zł;- nr 11/24 - SPRZEDANA; - nr 11/25, pow. 1720m2, ok. 35m x 54m, RVI, cena 103 200 zł;- nr 11/26, pow. 2028m2, ok. 28m x 68m, RVI, cena 121 680 zł;- nr 11/27, pow. 2663m2, ok. 30m x 84m, RVI, cena 159 780 zł;- nr 11/29, pow. 2101m2, kształt nieregularny, ok. 40m x 54m, RVI, cena 126 060 zł;- nr 11/30, pow. 1537m2, ok. 27m x 56m, RVI, cena 92 220 zł;- nr 11/31, pow. 1568m2, ok. 27m x 57m, RVI, cena 94 080 zł;- nr 11/32, pow. 1597m2, ok. 27m x 57m, RVI, cena 95 820 zł;- nr 11/33, pow. 1628m2, ok. 27m x 59m, RVI, cena 97 680 zł;- nr 11/34, pow. 1499m2, ok. 25m x 60m, RVI, przebiega wodociąg, cena 89 940 zł;- nr 11/36, pow. 1564m2, ok. 35m x 46m, RVI, przebiega wodociąg, cena 93 840 zł;- nr 11/37, pow. 1695m2, ok. 36m x 46m, RVI, cena 101 700 zł;- nr 11/38, pow. 1658m2, ok. 35m x 47m, RVI, cena 99 480 zł; - nr 11/39, pow. 1698m2, ok. 36m x 47m, RVI, cena 101 880 zł;- nr 11/40, pow. 1267m2, kształt nieregularny, ok. 35m x 50m, RVI, cena 76 020 zł;- nr 11/41, pow. 1964m2, kształt nieregularny, ok. 41m x 45m, RVI, cena 117 840 zł; - nr 11/42, pow. 1506m2, ok. 33m x 45m, RVI, cena 90 360 zł;- nr 11/43, pow. 1523m2, ok. 33m x 45m, RVI, cena 91 380 zł;- nr 11/44, pow. 1496m2, ok. 32m x 46m, RVI, cena 89 760 zł; - nr 11/45, pow. 1596m2, ok. 30m x 51m, RVI, cena 95 760 zł; - nr 11/46, pow. 1505m2, ok. 30m x 50m, RVI, cena 90 300 zł - REZERWACJA; - nr 11/47, pow. 1504m2, ok. 30m x 50m, RV, RVI, cena 90 240 zł; - nr 11/48, pow. 1554m2, ok. 32m x 50m, RV, RVI, przebiega wodociąg, cena 93 240 zł; - nr 11/49, pow. 1573m2, kształt nieregularny, ok. 38m x 42m, RV, przebiega wodociąg, cena 94 380 zł; - nr 11/50, pow. 1597m2, ok. 37m x 44m, RV, RVI, cena 95 820 zł; - nr 11/51, pow. 1651m2, ok. 36m x 48m, RV, RVI, cena 99 060 zł; - nr 11/52, pow. 1643m2, ok. 40m x 43m, RV, RVI, cena 98 580 zł; - nr 11/54, pow. 1508m2, ok. 28m x 51m, RV, RVI, cena 90 480 zł; - nr 11/55, pow. 1505m2, ok. 26m x 56m, RV, RVI, cena 90 300 zł; - nr 11/56, pow. 1522m2, ok. 35m x 45m, RV, RVI, przebiega wodociąg, cena 91 320 zł; - nr 11/57, pow. 1521m2, ok. 28m x 53m, RVI, przebiega wodociąg, cena 91 260 zł. Działki nr 11/34, 11/36, 11/48, 11/49, 11/56, 11/57 oraz działki drogowe (po których przeprowadzony jest wodociąg) obciążone są służebnoscią przesyłu. Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Ładnie położona działka na uboczu, pod lasem.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Przeradz,
działki

360 000 | 43278 m2
nr oferty: 0506155

BARDZO ŁADNIE POŁOŻONA DZIAŁKA O POW. 4,3278 HA,NA UBOCZU, POD LASEM. Nieruchomość składająca się z trzech połączonych ze sobą działek geodezyjnych (nr 57/4, 57/6, 57/7) o łącznej pow. 4,3278 ha, położone pod lasem, w terenie pagórkowatym, częściowo porośnięte własnym lasem (samosieja), z fundamentami po siedlisku.Na działkach znajdują się trzy nieużytki z wodą, które można zagospodarować na stawy. Dojazd drogą polną, ok. 2 km od drogi asfaltowej.Po drugiej stronie drogi dojazdowej przebiega linia niskiego napięcia. Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.Po spełnienia kilku warunków (m.in. posiadanie większej ilości ziemi) można wystąpić do Urzędu Gminy z wnioskiem o wyadanie decyzji o warunkach zabudowy na siedlisko rolne. Klasy gruntów:- działka nr 57/6 - RIVa, ŁIV, Lz-RIVa, N;- działka nr 57/7 - RIVa, RIVb, ŁIV, PsIV, PsV, W=PsIV i N;- działka nr 57/4 - RIVa, RIVb, ŁIV, N. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Tanie działki budowlane blisko Białogardu
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dargikowo,
działka

59 000 | 1541 m2
nr oferty: 0506153

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 885 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKI BUDOWLANE OK. 45 KM OD MORZA Działki budowlane w obr. Dargikowo gm. Białogard, powiat białogardzki, położone na kolonii wsi w sąsiedztwie działek zabudowanych. Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Na działkę nr 373/3 (przed podziałem) została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i podziale działki rolnej na działki budowlane pod planowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Klasy gruntów: grunty rolne RV i RIVb Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - linia napowietrzna w pasie drogowym; - woda - wodociąg (wo90) przebiega przez działki 373/7 i 373/8 wzdłuż drogi; - kanalizacja - przebiega w drodze tuż przy działce nr 373/7 (ks160). Powierzchnie i ceny działek: - działka nr 373/5 o pow. 1278 m2 - 59.000 zł; - działka nr 373/6 o pow. 1541 m2 - 59.000 zł;- działka nr 373/7 o pow. 1145 m2 - 59.000 zł; - działka nr 373/8 o pow. 1292 m2 - 59.000 zł; Dojazd: - drogą gruntową utwardzoną do działki nr 373/7 i 373/8; - drogą gruntowa do działki nr 373/5 i 373/6. Odległość: - Białogard ok. 7 km; - Kołobrzeg ok. 45 km; Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Tanie działki budowlane blisko Białogardu
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dargikowo,
działka

59 000 | 1541 m2
nr oferty: 0506154

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 885 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKI BUDOWLANE OK. 45 KM OD MORZA Działka budowlana nr 373/6 o pow.1541 m2 w obr. Dargikowo gm. Białogard, powiat białogardzki, położona na kolonii wsi w sąsiedztwiedziałek zabudowanych. Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Na działkę nr 373/3 (przed podziałem) została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i podziale działki rolnej na działki budowlane pod planowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Klasy gruntów: grunty rolne RV i RIVb Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - linia napowietrzna w pasie drogowym; - woda - wodociąg (wo90) przebiega przez działki 373/7 i 373/8 wzdłuż drogi; - kanalizacja - przebiega w drodze tuż przy działce nr 373/7 (ks160). NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE O RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH. Dojazd: - drogą gruntową utwardzoną do działki nr 373/7 i 373/8; - drogą gruntowa do działki nr 373/5 i 373/6. Odległość: - Białogard ok. 7 km; - Kołobrzeg ok. 45 km; Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka pod bud. 1-rodz. - Koszalin
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin,
Grunwaldzka

2 500 000 | 744 m2
nr oferty: 0207193

Na sprzedaż nieruchomość komercyjna o pow. 744 m2, położona w ścisłym centrum Koszalina przy ul. Grunwaldzkiej - Zwycięstwa. Obecnie nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym. Niepodważalną atrakcyjnością jest fakt, iż jest to działka inwestycyjna pod zbudowę mieszkalno - usługową do pięciu kondygnacji nadziemnych. W planie zagospodarowania przestrzennego działka położona na terenie oznaczonym symbolem: A10 MS.Parametry zabudowy i zagospodarowania terenu: - śródmiejska zabudowa mieszkalno - usługowa; - zabudowa pierzejowa dla nowych obiektów; - powierzchnia zabudowy do 80 % pow. działki; - wysokość zabudowy od 3 do 5 kondygnacji, max. do 16,5 m; - dachy symetryczne. Nieruchomość zabudowana obiektem handlowo - usługowym o pow. użyt. 656 m2 i kubaturze 2671 m3. Budynek murowany, stropodach płaski, dwukondygnacyjny, częściowo od ulicy - parterowy. Na parterze obiektu znajdują się trzy samodzielne lokale handlowo - usługowe. Parter: łączna pow. użytk. 414 m2; lokal I - pow. 242 m2; hala sprzedaży, hol, sanitariat, pom. socjalne; lokal II - pow. 130 m2; sala sprzedaży, 3 - pom. socjalno - magazynowe;lokal III - pow. 42 m2; sala sprzedaży, zaplecze. Piętro: pow. użytk. 242 m2; hala sprzedaży, pomieszczenie socjalne, sanitariat, magazynek. Okna i witryny wystawowe PCV, posadzki - terakota, oświetlenie sufitowe. Ogrzewanie własne gazowe, piec I- funkcyjny, ciepła woda - podgrzewacze elektryczne.Działka o pow. 744 m2 - grunt własność. Media : energia, gaz, woda, kanalizacja.

30 m od jeziora - działka letniskowa
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Machliny,
działka

220 000 | 1888 m2
nr oferty: 0506150

DZIAŁKA LETNISKOWA NAD JEZIOREM MACHLINY MAŁE Działka nr 202/19 obręb Machliny położona jest w kompleksie działek letniskowych, Zalety położenia działki: - w pierwszej lini od jeziora Machliny Małe ok. 30 m od jeziora; - w sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego; - w sąsiedztwie działek już zabudowanych; Działka posiada wydaną decyzję o warunkach zabudowy: zabudowa letniskowa - budynek parterowy, powierzchnia zabudowy 60 -120 m. Media: - przy działce znajduje się skrzynka energetyczna; - dostawa wody - sieć z wodociągu wiejskiego przebiegający w drodze obok działki; - odprowadzenie ścieków (według decyzji o warunkach zabudowy) do zbiorników bezodpływowych - docelowo do kanalizacji gminnej; Dojazd: drogą polną, gminną ok. 300 m od asfaltu. Klasy gruntów: grunty orne RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Obecnie działka częściowo porośnięta jest samosieją sosny i brzozy. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.