94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Działka letniskowa w pobliżu jeziora, na raty.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Drężno,
,

57 000 | 2249 m2
nr oferty: 0506136

SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na raty ze spłatą rozłożoną do 3 lat. DZIAŁKA LETNISKOWA W DRĘŻNIE, OK. 400 M OD JEZIORA DRĘŻNO (STUDNICA), W POBLIŻU JEZIORA WIERZCHOWO, OK. 60 KM OD MORZA. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. Oferujemy do sprzedaży działkę letniskową nr 185/11, bardzo ładnie położoną w kompleksie działek, na skraju wsi Drężno, ok. 500 m od jeziora Drężno (Studnica), ok. 2,5 km od jeziora Wierzchowo (pow. jeziora ok. 700 ha) oraz ok. 60 km od morza. Teren działki delikatnie pochyły, porośnięty trawą. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem ML-2 - tereny zabudowy letniskowej. W planie ustalono (m. in.): - maksymalna wysokość zabudowy - do 9 m; - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 1, dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni; - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 70% powierzchni działki; - maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 20% powierzchnia działki; - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 2000 m2. Klasy gruntów: grunty rolne RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - w drodze asfaltowej; - woda - ze studni do wykonania we własnym zakresie, wodociąg w drodze asfaltowej, w pobliżu działki; - kanalizacja - zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków - do wykonania we własnym zakresie. Dojazd: - do kompleksu drogą asfaltową; - na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi (drogi prywatne do wykonania - udział). Działka o nieregularnym kształcie, wymiary boków: ok. 48m, 43m, 40m, 69m. Zakup na raty bez banku: - minimalny wkład własny - 40%; - po wpłacie 40% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 3 lat (36 miesięcy); - każdy rok rozłożenia na raty podwyższa cenę o 5%; - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki oznaczone na mapie. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka pod bud. 1-rodz. - Gąski
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Gąski, Paprotno
Nastrojowa

855 000 | 3000 m2
nr oferty: 1001340

Na sprzedaż malowniczo położona działka w niedalekim sąsiedztwie latarni morskiej w Gąskach, gmina Mielno.Działka jest położona niedaleko Gąsek, w rozwijającej się okolicy, która posiada wszystkie atuty niewielkiej miejscowości nadmorskiej a jednocześnie jest doskonała na spokojny wypoczynek.Jest to świetne miejsce na wybudowanie własnego domu, albo na stworzenie i poprowadzenie własnego biznesu nad morzem.Nr działki 93/1, powierzchnia działki 3000 m2,dł. ok. 81 m., szer. ok. 35 m., cena 885.000 zł., 295 zł. za metr 2.droga wewnętrzna: nr 93/5, pow. 1557 m2 , dł. ok. 398 m, w cenie działki.Klasyfikacja gruntu R IV a, b / grunty zrekultywowane, średniej jakości.UZBROJENIE:Woda od strony północnej wzdłuż ulicy Nastrojowej, od strony południowej w drodze wewnętrznej ( dochodzi do wysokości działki 93/3), kanalizacja jest projektowana.Energia elektryczna od strony północnej znajduje się około 50 od działki 93/1, od strony południowej projektowany jest w drodze gminnej.Gaz doprowadzony jest do działki sąsiadującej z działką 93/3.Odległość od morza w linii prostej od działki położonej najbliżej strony północnej: około 820 m.Odległość od morza drogą samochodową do zejścia na plaże w sąsiedztwie latarni to około 1,4 kmTeren pozbawiony krzewów i drzew, nie wymaga karczowania.Na terenie obwiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno przyjęte uchwałą Rady Gminy Mielno nr XLIV/459/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku. ZGodnie z nim działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolami:UM1-e - tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej ekstensywnejMU2-e - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej ekstensywnejUWAGA! Na sprzedaż sa także sąsiadujące z wyżej opisaną działki o numerach: 93/2 oraz 93/3.Dojazd:Jadąc od Śmiechowa w kierunku centrum Gąsek skręcamy w prawo w ulicę Kołobrzeską, a następnie w lewo za niebieskim przystankiem.Jadąc od strony centrum Gąsek w kierunku Śmiechowa ulica Kołobrzeską za niebieskim przystankiem skręcamy w prawo. Od północy działka nr 93/1 graniczy z ulicą Nastrojową.Prezentacja nieruchomości po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Pośrednikami odpowiedzialnymi zawodowo za ofertę, nr lic. zaw. 45 lub 21167.

Działki budowlane nad jeziorem. Db. dojazd i plaża
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

89 000 | 1001 m2
nr oferty: 0506115

DZIAŁKI BUDOWLANE BLISKO PLAŻY JEZIORA DOŁGIE, DOŁGIE GM. BIAŁY BÓR. Działki położone w spokojnej okolicy, ok. 300 m od rynnowego Jeziora Dołgie (pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów), graniczącego z dużymi kompleksami leśnymi. Miejscowość Dołgie położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od trasy Szczecinek - Biały Bór. Nr działki Powierzchnia Cena Uwagi 216/8 + 216/11 1001 m2 89 000 zł 216/9 801 m2 89 000 zł 216/10 811 m2 89 000 zł Dojazd do działek drogą utwardzoną z płyt betonowych oraz drogą z kostki brukowej. Klasy gruntów: grunty rolne RVI. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w drodze dojazdowej od południa (z kostki brukowej). Przez działki nr 216/9 i 216/10 przebiega linia telekomunikacyjna. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 79MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe,c) nachylenie połaci dachowych - 30° - 50°,d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki,e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki. Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: - dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy: a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m; b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m; - ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu; - nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu; - ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki; - na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni; - w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych; - zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych; - ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej: - zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; - zaopatrzenie w wodę: z sieci; - odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; - w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Działki znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". Działka 216/11 o pow. 12 m2, sprzedawana wraz z działką nr 216/8 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako 01KDW - teren dróg wewnętrznych. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka pod bud. 1-rodz. - Mielno
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Mielno,
Lechitów

738 480 | 3077 m2
nr oferty: 1001337

Na sprzedaż działka inwestycyjne w Mielnie nr 333/5.Teren przeznaczony pod inwestycje związane z obsługą, komunikacji samochodowej, parkingi z zabudową usługową.Powierzchnia działki wynosi 0,3077 ha, Cena ofertowa to 738.480 zł. (240 zł. za metr kwadratowy)LOKALIZACJA:Działka leży przy trasie wjazdowej do Mielna przy ulicy Lechitów.Mielno jest znanym miastem w województwie zachodniopomorskim, położonym nad Morzem Bałtyckim i jeziorem Jamno. Cieszy się wielką popularnością wśród turystów ceniących wypoczynek nad morzem. Jest połączone z drogą krajową nr 11 poprzez drogę wojewódzką nr 165.Odległość działki od morza - około 2.300 metrów, Odległość do jeziora Jamno - około 1150 metrów, Odległość od Koszalina - 11 km,Odległości do większych miast: Mielno - Poznań ok. 250 km Mielno - Wrocław ok. 430 km Mielno - Warszawa ok. 470 km Mielno - Berlin ok. 310 km.KOMUNIKACJAW pobliżu przystanek autobusowy /busów.UZBROJENIE:gaz: po drugiej stronie drogi woda: w działce kanalizacja: informacje w Ekoprzedsiębiorstwie sp. z o.o. w Mielnie energia elektryczna - uzgodnienie przyłącza z EnergaMOŻLIWOŚCI ZABUDOWY:Na powyższym obszarze obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Mielno nr XLIV/459/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku.Działki znajdują się w obszarze oznaczonym jako III.KS/U.Tereny strategicznych urządzeń komunikacji samochodowej (parkingi buforowe) z zabudowa usługową (KS/U).funkcja podstawowa : obsługa gminy w zakresie komunikacji samochodowej - miejsca postojowe dla samochodów osobowych (parkingi buforowe) oraz zabudowa usługowa (usługi komercyjne) ;funkcja uzupełniająca: zieleń urządzona oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacja;dopuszcza się realizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w garażu wielopoziomowym lub podziemnym;realizacje funkcji usługowych dopuszcza się jako zabudowę wolnostojącą lub wbudowaną w obiekt funkcji podstawowej ;w przypadku zabezpieczenia właściwej ilości miejsc postojowych w garażu podziemnym i/lub w poziomie terenu dopuszcza się realizację w kondygnacjach nadziemnych wyłącznie funkcji usługowych,w obrębie geodezyjnym Mielno dopuszcza się usługi realizowane w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.Zabudowa nie powinna stanowić więcej niż 50 % terenu funkcjonalnego (wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do terenu funkcjonalnego lub działki 0.5) Projektowane wyżej usługi nie są realizowane w Gminie Mielno, nie ma tam myjni samochodowej, warsztatów samochodowych ani stacji obsługi samochodów. Otwiera to drogę dla inwestorów, którzy chcieliby wypełnić tą lukę usług.UWAGA: Na sprzedaż jest także działka sąsiadujaca z oferowaną o numerze 333/6.PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI po kontakcie z pośrednikiem odpowiedzialnym za ofertę; nr licencji 45 oraz 21167.

Działka pod bud. 1-rodz. - Mielno
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Mielno,
Lechitów

2 405 280 | 10022 m2
nr oferty: 1001338

Na sprzedaż działka inwestycyjne w Mielnie nr 333/6.Teren przeznaczony pod inwestycje związane z obsługą, komunikacji samochodowej, parkingi z zabudową usługową.Powierzchnia działki wynosi 1,0022 ha, Cena ofertowa to 2.405.280 zł. (240 zł. za metr kwadratowy)Lokalizacja:Działka leży przy trasie wjazdowej do Mielna przy ulicy Lechitów.Mielno jest znanym miastem w województwie zachodniopomorskim, położonym nad Morzem Bałtyckim i jeziorem Jamno. Cieszy się wielką popularnością wśród turystów ceniących wypoczynek nad morzem. Jest połączone z drogą krajową nr 11 poprzez drogę wojewódzką nr 165.Odległość działki od morza - około 2.250 metrów, Odległość do jeziora Jamno - około 1150 metrów, Odległość od Koszalina - 11 km,Odległości do większych miast: Mielno - Poznań ok. 250 km Mielno - Wrocław ok. 430 km Mielno - Warszawa ok. 470 km Mielno - Berlin ok. 310 km.KOMUNIKACJAW pobliżu przystanek autobusowy /busów.UZBROJENIE:gaz: po drugiej stronie drogi woda: w działce kanalizacja: informacje w Ekoprzedsiębiorstwie sp. z o.o. w Mielnie energia elektryczna - uzgodnienie przyłącza z EnergaMOŻLIWOŚCI ZABUDOWY:Na powyższym obszarze obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Mielno nr XLIV/459/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku.Działki znajdują się w obszarze oznaczonym jako III.KS/U.Tereny strategicznych urządzeń komunikacji samochodowej (parkingi buforowe) z zabudowa usługową (KS/U).funkcja podstawowa : obsługa gminy w zakresie komunikacji samochodowej - miejsca postojowe dla samochodów osobowych (parkingi buforowe) oraz zabudowa usługowa (usługi komercyjne) ;funkcja uzupełniająca: zieleń urządzona oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacja;dopuszcza się realizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w garażu wielopoziomowym lub podziemnym;realizacje funkcji usługowych dopuszcza się jako zabudowę wolnostojącą lub wbudowaną w obiekt funkcji podstawowej ;w przypadku zabezpieczenia właściwej ilości miejsc postojowych w garażu podziemnym i/lub w poziomie terenu dopuszcza się realizację w kondygnacjach nadziemnych wyłącznie funkcji usługowych,w obrębie geodezyjnym Mielno dopuszcza się usługi realizowane w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.Zabudowa nie powinna stanowić więcej niż 50 % terenu funkcjonalnego (wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do terenu funkcjonalnego lub działki 0.5)Projektowane wyżej usługi nie są realizowane w Gminie Mielno, nie ma tam myjni samochodowej, warsztatów samochodowych ani stacji obsługi samochodów. Otwiera to drogę dla inwestorów, którzy chcieliby wypełnić tą lukę usług.UWAGA: Na sprzedaż jest także działka sąsiadujaca z oferowaną o numerze 333/5.PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI po kontakcie z pośrednikiem odpowiedzialnym za ofertę; nr licencji 45 oraz 21167.

Działki budowlane pod Szczecinkiem!
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Marcelin,
,

89 000 | 1015 m2
nr oferty: 0506109

DZIAŁKI BUDOWLANE POD SZCZECINKIEM. MARCELIN GM. SZCZECINEK. Kompleks działek budowlanych położonych pod miastem Szczecinek. Nr działkipowierzchniacenauwagi54/61 001 m289 000 zł 54/71 015 m289 000 zł 54/81 015m299 000 zł 54/91 014m299 000 zł 54/101 018 m299 000 zł W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem 11MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej: przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce; przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce, dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolno stojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe; kształtowanie zabudowy: - wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6m; - geometria dachów - pochyłe; - nachylenie połaci dachowych - 25st. do 45st.; - powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 25% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 55% powierzchni działki. Niewielki fragment (część przy drodze gminnej) działki nr 54/10 oznaczony jest jako 02KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej. Klasy gruntów: 54/6: grunty orne RIVb; 54/7: grunty orne RIVb; 54/8: grunty orne RIVb, RV; 54/9: grunty orne RIVb, RV; 54/10: grunty orne RIVb, RV. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Dojazd: drogą gminną gruntową ok. 265 m od drogi asfaltowej. Na terenie kompleksu drogą wewnętrzną (nabywane udziały) do wykonania we własnym zakresie. Media: - wodociąg w drodze gminnej ok. 235 m od kompleksu; - kanalizacja w drodze gminnej ok. 170 m od kompleksu; - prąd w drodze gminnej ok. 35 m od kompleksu. Przez działkę nr 54/7 przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia, słup. Przez działkę 54/6 przebiega gazociąg oraz kabel telekomunikacyjny. Kupujący bez prowizji!Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana pod Szczecinkiem!
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Marcelin,
,

89 000 | 1001 m2
nr oferty: 0506110

DZIAŁKA BUDOWLANA POD SZCZECINKIEM. MARCELIN GM. SZCZECINEK. Działka budowlana nr 54/6 o pow. 1 001 m2, położona w Marcelinie, pod miastem Szczecinek, w kompleksie działek budowlanych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 11MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej: przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce; przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce, dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolno stojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe; kształtowanie zabudowy: - wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6m; - geometria dachów - pochyłe; - nachylenie połaci dachowych - 25st. do 45st.; - powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 25% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 55% powierzchni działki. Klasy gruntów: grunty orne RIVb. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Dojazd: drogą gminną gruntową ok. 265 m od drogi asfaltowej. Na terenie kompleksu drogą wewnętrzną (nabywane udziały) do wykonania we własnym zakresie. Media: - wodociąg w drodze gminnej ok. 235 m od kompleksu działek; - kanalizacja w drodze gminnej ok. 170 m od kompleksu działek; - prąd w drodze gminnej ok. 35 m od kompleksu działek. Przez działkę przebiega gazociąg oraz kabel telekomunikacyjny. DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ SĄSIEDNIE DZIAŁKI OZNACZONE NUMERAMI NA MAPIE. Kupujący bez prowizji!Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.