94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
Działka siedliskowa z dostępem do jeziora Lipno.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sitno,
,

115 000 | 10574 m2
nr oferty: 0505672

DZIAŁKA SIEDLISKOWA Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO JEZIORA LIPNO, SITNO - OK. 3 KM SZCZECINKA. Działka o pow. ok. 1,0574 ha, z bezpośrednim dostępem do jeziora Lipno, pięknie położona przy drodze krajowej nr 20, o lekko pagórkowatym terenie. Działka przed podziałem geodezyjnym. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem RO - tereny produkcji rolnej. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek na terenach oznaczonych symbolem RO na działkach o pow. powyżej 1 ha pozwala na realizację zabudowy siedliskowej. Klasy gruntów: PsV, RIVb, RV, RVI, ŁIV, ŁV, N. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej - droga krajowa nr 20 - poprzez drogi wewnętrzne (działki nr 125/12 oraz 125/6). Wraz z działką zbywane są udziały w działkach stanowiących drogi wewnętrzne: w działce 125/12 do 1/3 części oraz w działce nr 125/6 do 1/6. Przez działki nr 125/12 oraz 125/6, przebiegają kanalizacja tłoczna oraz kabel telekomunikacyjny. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Na działce znajdują się ciągi melioracyjne. NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI NR 125/9 ORAZ 125/10 WIDOCZNE NA MAPIE! Odległości: - Szczecinek: ok. 2 km; - Borne Sulinowo ok. 15 km; - Czaplinek ok. 35 km. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka na skraju wsi, pod lasem, na raty.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Polne,
,

69 000 | 5200 m2
nr oferty: 0505667

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1035 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA NA SKRAJU DUŻEGO KOMPLEKSU LEŚNEGO. Działka nr 93/9 o pow. 5200 m2, położona na skraju wsi Polne, przy drodze asfaltowej, w otoczeniu rozległego kompleksu leśnego, ok. 5km od jeziora Komorze, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako tereny upraw polowych, w części ok. 10% lasy. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W decyzji ustalono (m. in.): 1 . wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: - nie więcej niż 27% powierzchni terenu objętego wnioskiem dla projektowanej i istniejącej zabudowy łącznie; - min. 60% powierzchni terenu objętego wnioskiem należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną; 2. budynek mieszkalny jednorodzinny: - szerokość elewacji frontowej: 9,5 m - 14,5 m; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: max 7,5 m; - geometria dachu (nie dotyczy połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami, wejściami, werandami i ogrodami zimowymi): kąt nachylenia połaci dachowych: 25 - 45 stopni, wysokość kalenicy: max 9,0 m, układ połaci dachowych: dwuspadowy, kierunek kalenicy: równległy do nieprzekraczalnej frontowej linii zabudowy; 3. obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: - energia elektryczna - na warunkach gestora sieci; - woda - na warunkach gestora sieci; - ścieki bytowe - na warunkach gestora sieci, w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się lokalizację zbiornika bezodpływowego jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość znajduje się w obszarze chronionym NATURA 2000 "Ostoja Drawska" i "Jeziora czaplineckie" oraz w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego lub w jego otulinie. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren zabudowy zagrodowej i kompleksy leśne. Teren działki jest pofałdowany z obniżeniem w kierunku północnym, o częściowym regularnym kształcie. Na działce znajduje się niewielka część budynku gospodarczego (tylna południowo-wschodnia ściana) nie należącego do właściciela oraz mały ogródek ogrodzony starym drewnianym płotem nie użytkowany przez właściciela, a także występują zadrzewienia z nasadzeń i samosiewu (klon, jesion, sosna, świerk oraz drzewa owocowe). Klasy gruntów: - grunty rolne RVI (0,5100 ha); - grunty rolne zabudowane Br-RVI (0,0100 ha). Media: - prąd - w drodze obok najbliższych zabudowań; - wodociąg - w drodze, obok najbliższych zabudowań, ok. 80 m od działki; - kanalizacja tłoczna - w drodze. Dojazd: z drogi asfaltowej, zapewniona jest nieograniczona w czasie i bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 93/8 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki nr 93/9 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

działka budowlana - Jezioro Dołgie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
działka

70 500 | 709 m2
nr oferty: 0505666

DZIAŁKI BLISKO JEZIORA Cena brutto z Vat 23% - Kupujący ne płaci 2% PCC Bardzo dogodne położenie ok. 250 m od Jeziora Dołgie i ok. 500 m od dostępu do jeziora. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór. Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku lub prowadzenie działalności usługowej. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem 81MN,Ut - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki; Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe,c) nachylenie połaci dachowych - 30o - 50o,d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki,e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; powierzchnia:- działka nr 201/185 pow. 709 m2 - działka nr 201/187 pow. 702 m2 - działka nr 201/189 pow. 762 m2 - działka nr 201/191 pow. 859 m2 - działka nr 201/192 pow. 439 m2 klasy gruntu: RIVb Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - wodociąg - w działce wzdłuż drogi; - kanalizacja - z sieci, w drodze na wysokości działki nr 201/185; - energia elektryczna - w działce. Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, a po terenie kompleksu drogami gruntowymi (drogi prywatne - udział). NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE w cenie 99 zł m2 Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Unikatowa działka - usługi turystyczne z dostępem do Jeziora Dołgie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
działka

847 420 | 6053 m2
nr oferty: 0505661

Unikatowe położenie - takich już ne ma na rynku Ekskluzywna nieruchomość - doskonała inwestycja i lokata zgromadzonego kapitału pod pensjonat z mieszkaniem DOSTĘP DO JEZIORA DOŁGIE - OK.55 M LINII BRZEGOWEJ Teren sportu i rekreacji, teren zabudowy usług turystyki Cena brutto z Vat 23% - Kupujący ne płaci 2% PCC Działki nr 201/260, 201/261, 201/262, 201/263, 201/264 o łącznej powierzchni 6053 m2, z bezpośrednim dostępem do jeziora Dołgie. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór. Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku lub prowadzenie działalności usługowej. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem 87US,Ut -Teren sportu i rekreacji, teren zabudowy usług turystyki; a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji,b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe,c) nachylenie połaci dachowych - 15o - 50o,d) powierzchnia zabudowy - maks. 10% powierzchni terenu,e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni terenu; - Na wszystkich terenach usług turystycznych oznaczonych symbolem Ut należy lokalizować usługi turystyczne (zabudowa pensjonatowa, hotelowa) jeżeli, ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;w przypadku lokalizacji usług turystycznych wraz z zabudową mieszkaniową ustala się formę usług hotelowych - pensjonat;- Na wszystkich terenach usługowych (U), usług turystycznych (Ut) dopuszcza się lokalizację mieszkania dla właściciela obiektu lub mieszkania służbowego. powierzchnia i klasy gruntu:- działka nr 201/260 pow. 1173 m2 (ŁIV - 811 m2 , Ps - 362 m2) - działka nr 201/261 pow. 1077 m2 (ŁIV - 476 m2 , Ps - 601 m2) - działka nr 201/262 pow. 1486 m2 (ŁIV - 276 m2 , Ps - 1210 m2) - działka nr 201/191 pow. 1846 m2 (Ps - 1846 m2) - działka nr 201/192 droga wewnętrzna pow. 471 m2 (ŁIV - 77 m2 , Ps - 394 m2) Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - wodociąg - w drodze; - kanalizacja - w drodze; - energia elektryczna - w pobliżu. Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, a po terenie kompleksu drogami gruntowymi (drogi prywatne - udział). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

działka budowlana - Jezioro Dołgie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
działka

43 500 | 439 m2
nr oferty: 0505660

DZIAŁKI BLISKO JEZIORA Cena brutto z Vat 23% - Kupujący ne płaci 2% PCC Bardzo dogodne położenie ok. 250 m od Jeziora Dołgie i ok. 500 m od dostępu do jeziora. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór. Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku lub prowadzenie działalności usługowej. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem 81MN,Ut - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki; Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe,c) nachylenie połaci dachowych - 30o - 50o,d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki,e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; powierzchnia:- działka nr 201/185 pow. 709 m2 - działka nr 201/187 pow. 702 m2 - działka nr 201/189 pow. 762 m2 - działka nr 201/191 pow. 859 m2 - działka nr 201/192 pow. 439 m2 klasy gruntu: RIVb Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - wodociąg - w działce wzdłuż drogi; - kanalizacja - z sieci, w drodze na wysokości działki nr 201/185; - energia elektryczna - w działce. Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, a po terenie kompleksu drogami gruntowymi (drogi prywatne - udział). NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE w cenie 99 zł m2 Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka - okolice Jeziora Śmiadowo i Jeziora Pile
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Śmiadowo,
,

38 000 | 1015 m2
nr oferty: 0505654

ŚMIADOWO GM. BORNE SULINOWO, DZIAŁKA POŁOŻONA W POBLIŻU JEZIOR ŚMIADOWO ORAZ PILE. Działka rolna nr 40/26 o pow. 1015 m2, porośnięta samosiejką, położona na skraju wsi, ok. 400 m (w linii prostej) od pięknego jeziora Śmiadowo (I klasa czystości), ok. 2 km od jeziora Pile oraz okolicznych grzybnych i bogatych w zwierzynę lasów. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działka opisana jest jako: grunt rolny. W aktualnym studium: 5MR - tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o różnej intensywności to istniejąca już obecnie i projektowana zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leśnych w obrębie zwartych jednostek osadniczych. W ramach tej zabudowy mogą być zlokalizowane także funkcje czysto mieszkalne, usługi, w tym publiczne, usługi sportu i rekreacji, turystyki, place zabaw, parki, skwery zieleńce oraz drobne obiekty produkcyjne nieuciążliwe dla zabudowy mieszkaniowej, jak również możliwe jest pozostawienie dotychczasowego użytkowania gruntów. Natomiast poza obszarem zwartych jednostek osadniczych winna być lokalizowana zabudowa zagrodowa. Obecnie w gminie prowadzane są prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Dojazd do działki drogą polną, ok. 150 m od drogi asfaltowej - trasa Szczecinek - Drawsko Pom. (droga krajowa nr 20). Media przy najbliższych zabudowaniach ok. 150 m. Wymiary działki: ok. 32 m x 32 m. Teren w ewidencji gruntów sklasyfikowany jest jako rola klasa RIVa. Wraz z działką sprzedawany jest udział 1/28 części w działce drogowej nr 40/31 o pow. 0,3561 ha Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.