94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
Nieruchomość blisko centrum Szczecinka
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Lipowa

119 000 | 466 m2
nr oferty: 0505795

NIERUCHOMOŚĆ PRZY ULICY LIPOWEJ W SZCZECINKU, POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WIELORODZINNĄ LUB USŁUGOWĄ. Oferujemy do sprzedaży nieruchomość (działki nr 460/2, 460/3 i 460/5) o pow. 466 m2, położoną w Szczecinku przy ul. Lipowej. Nieruchomość w bliskiej odległości od centrum miasta. Działki oznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2MW/U: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. W planie ustalono (m. in.): - lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej; - dopuszczenie zachowania istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych; - zabudowę mieszkaniową zwartą, realizowaną w układzie kalenicowym; - powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 1000,0 m2; - powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej; - powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą niż 40%; - wysokość zabudowy: a) od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, tj. nie więcej nIż 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niż 19,0 m do najwyższego punktu dachu, z wyjątkiem budynków pomocniczych, b) budynków pomocniczych nie więcej niż 5,0 m do najwyższego punktu dachu; - kąt nachylenia połaci dachowej większy niż 40°, z uwzględnieniem § 5 pkt 3 lit. e oraz f (dla budynków pomocniczych oraz wolno stojących stacji transformatorowych, dachy o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych, zachowanie dachów płaskich na istniejącej zabudowie). Media: prąd, woda, kanalizacja, gaz w drodze asfaltowej. Przez działkę nr 460/3 przebiega sieć ciepłownicza, przez działkę nr 460/5 przebiega sieć wodociągowa. Nieruchomość obciążona jest nieodpłatną służebnością gruntową obciążającą działkę nr 460/3 prawem wejścia w każdym przypadku awarii urządzenia ciepłowniczego, jego konserwacji lub remontu. Na nieruchomości znajdują się tablice reklamowe. Dojazd drogą asfaltową. Kształt działki nieregularny. Klasy gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana w pobliżu lasu i jeziora.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Spacerowa

78 000 | 1046 m2
nr oferty: 0505790

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W SZCZECINKU PRZY UL. SPACEROWEJ (OBRĘB TRZESIEKA). Działka nr 360/4, ładnie położona pod lasem, ok. 300 m od jeziora Trzesiecko, w pobliżu nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 63 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla terenów oznaczonych symbolem 63 MN ustala się (m .in. ): 1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie: wolno stojącej lub bliźniaczej;2) dopuszczenie lokalizacji:a) budynków usługowych, wyłącznie na działkach budowlanych z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolno stojącymi,b) budynków pomocniczych;3) minimalną powierzchnię działki budowlanej:a) dla zabudowy wolno stojącej - 800 m2,b) dla zabudowy bliźniaczej - 450 m2;4) maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej - 30%;5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 50%;6) maksymalna wysokość zabudowy:a) budynków mieszkalnych i usługowych: 12,0 m, 3 kondygnacje nadziemne,b) budynków pomocniczych: 5,5 m, 1 kondygnacja;7) maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych - 45°;8) wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej:a) dla zabudowy wolno stojącej: minimalny - 0,01, maksymalny - 1,2,b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalny - 0,01, maksymalny - 1,6; Działka znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Media: - energia, woda, kanalizacja - w drodze. Wymiary działki: ok. 40 m x 26 m. Dojazd do działki drogą z polbruku i częściowo polną ok. 300 m od drogi asfaltowej. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości oraz wykonanie badań geologicznych gruntu.