94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
Kompleks atrakcyjnych działek - kup na raty!
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Cybulino,
,

43 900 | 4851 m2
nr oferty: 0505743

SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. KOMPLEKS ATRAKCYJNYCH DZIAŁEK, CYBULINO GM. BOBOLICE. Atrakcyjne działki rolne, położone przy drodze asfaltowej oraz pod lasem. Teren działek równy, utrzymany w dobrej kulturze rolnej. Przez działki nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/13 przebiega linia średniego napięcia. Aktualnie gmina Bobolice nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są na cele rolne. Działki położone są w strefie ochrony ujęcia wody w Mostowie oraz na terenie chronionym "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli", a także w obszarze NATURA 2000. Najbliższe zabudowania znajdują się ok. 550 m od działek. W okolicy znajduje się rzeka Radew (ok. 1 km) oraz jezioro Kwiecko (ok. 8 km). Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów oraz ceny działek: - działka nr 3/1 o pow. 0,9838 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 93m x 102m - cena 88 500 zł; - działka nr 3/2 o pow. 0,9965 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 94 m x 106m - cena 89 600 zł; - działka nr 3/3 o pow. 0,9997 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 90m x 112m - cena 89 900 zł; - działka nr 3/4 o pow. 0,4905 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 40m x 120m - cena 44 200 zł; - działka nr 3/5 o pow. 0,4878 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 78m x 62m - cena 43 900 zł; - działka nr 3/6 o pow. 0,5003 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 78m x 64m - cena 45 000 zł; - działka nr 3/7 o pow. 0,5018 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 76m x 66m - cena 45 000 zł; - działka nr 3/8 o pow. 0,4859 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 74m x 66m - cena 43 900 zł; - działka nr 3/9 o pow. 0,4851 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 73m x 66m - cena 43 900 zł; - działka nr 3/10 o pow. 0,5119 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 75m x 67m - cena 46 100 zł; - działka nr 3/11 o pow. 0,5062 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 75m x 66m - cena 45 500 zł; - działka nr 3/12 o pow. 0,4880 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 74m x 65m - cena 43 900 zł; - działka nr 3/13 o pow. 0,8653 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 88m x 93m - cena 77 800 zł; - działka nr 3/14 o pow. 1,0163 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 109m x 92m - cena 89 000 zł; - działka nr 3/15 o pow. 1,0174 ha, klasy gruntów: RV, wymiary: ok. 97m x 103m - cena 89 900 zł. Dojazd do działek drogą asfaltową (droga prowadząca z Drzewian do Mostowa) oraz wewnętrznymi drogami prywatnymi (udział, drogi do wykonania). Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Tania działka budowlana blisko Bałtyku, Darłowa i Jarosławca
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Karsino,
działka

79 000 | 1390 m2
nr oferty: 0505727

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1185 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA BUDOWLANA OK. 7 KM OD MORZA Działka budowlana obr. Karsino gm. Postomino, powiat sławieński ok. 7 km od morza, bardzo ładnie położona, na skraju wsi, w dobrym sąsiedztwie. Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Na działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę 6 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, na wydzielonych działkach. Klasy gruntów: grunty rolne RIVa, RVI. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Media: - prąd - przy najbliższych zabudowaniach; - woda - zaopatrzenie w wodę wymaga wybudowania odcinka sieci wodociągowej z którego należy wykonać przyłącza do poszczególnych działek; - kanalizacja - ścieki odprowadzać tymczasowo do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, docelowo do kanalizacji po jej realizacji dla wsi Karsino; - ogrzewanie obiektów, przygotowanie ciepłej wody i posiłków realizować z własnego źródła ciepła, wskazane w oparciu o niskoemisyjne systemy ogrzewania. Powierzchnia i cena działki: - działka nr 27/2 o pow. 1390 m2; Dojazd: wjazd na działki z dróg gminnych (polnych) nr 162/1 i 151 - ok. 200m od asfaltu (drogi nr 203); Odległość: - Darłowo 12 km; - Jarosławiec 11 km; - Postomino 11 km. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ TAKŻE SĄSIEDNIE DZIAŁKI W CENIE 64.000 ZŁ Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka pod lasem
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Łubowo,
,

61 000 | 1086 m2
nr oferty: 0505725

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA POD LASEM Tereny POD LASEM bardzo atrakcyjne jeszcze niezagospodarowane częściowo porośnięte samosiejką - do zagospodarowania według własnego projektu. Działka znajduje się na skraju miejscowości Łubowo gm. Borne Sulinowo: - wyjątkowa lokalizacja z pięknym widokiem na okolice w pobliżu lasów, - w pobliżu zabudowań mieszkalnych,- ok. 3 km od Jeziora Komorze i Jeziora Rakowo; - ok. 900 m poprzez las od Jeziora Lubicko Wielkie.Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Powierzchnie działki: działka 576/8 o pow. ok. 1086 m2 o wymiarach ok. 38,7m x 28m x 32,5m x 36,8m - cena 61 000 zł, Do sprzedaży przeznaczone są także działki sąsiednie oznaczone na mapie. Media: - prąd - w fazie projektowej, - wodociąg - w fazie projektowej, - kanalizacja - w fazie projektowej, Klasy gruntu: RVI - grunty orne. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". W miejscowości Łubowo jest poczta, sklepy, przystanek PKP i PKS. Dojazd: ok. 130 m od asfaltu. Odległości:- Borne Sulinowo - ok. 11 km; - Czaplinek - ok. 12 km, - Szczecinek - ok. 32 km. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana w Żelisławiu 70m do jeziora
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Żelisławie,
,

162 000 | 8600 m2
nr oferty: 0505724

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W ŻELISŁAWIU GM. CZAPLINEK, BLISKO JEZIORA. Oferujemy do sprzedaży nieruchomość składającą się z działki nr 113/2 o pow. 8600 m2, położoną w Żelisławiu blisko jeziora Kaleńskiego. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - budynek mieszkalny parterowy, dach pochyły wielospadowy, budynek gospodarczy, garaż przyłącza energetyczne i wodociągowe, bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne. Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego: - linia zabudowy - brak ustaleń w planie; - powierzchnia zabudowy - brak ustaleń w planie; - szeroko elewacji frontowej - brak ustaleń w planie; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu lub attyki) - brak ustaleń w planie - rodzaj dachu, ukształtowanie połaci dachowych - brak ustaleń w planie, zaleca się dachy dwu lub wielospadowe, poddasze użytkowe, - kąt nachylenia dachu - brak ustaleń w planie, - wysokość kalenicy - brak ustaleń w planie, - ustalenia planu - grunty rolne. Zachować istniejący starodrzew, zaleca się ograniczyć w maksymalnym stopniu wycinkę pozostałych drzew i przekształcenia terenu, inwestycja znajduje się na obszarze otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego, należy uwzględnić przepisy powołujące Park. Zgodnie z postanowieniem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia styczeń 2004 r. pismo nr SR-P-5/7041/16/33/2003 należy uwzględnić następujące warunki: - projektowana zabudowa będzie architektonicznie nawiązywać do historycznej zabudowy wsi Żelisławie, - lokalizacja budynków na działce stworzy typową dla regionu zabudowę zagrodową z podwórzem centralnym, - wszystkie projektowane budynki otrzymają dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, - zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, - zostaną zachowane istniejące na działce nr 113/2 ukształtowanie terenu i stosunki wodne, - inwestycja nie naruszy roślinności wodnej i zadrzewienia przywodnego brzegu jeziora Kaleńskie sąsiadującego z działką nr 113/2, - zostanie opracowany projekt zagospodarowania działki uwzględniający m.in., lokalizację budynku, nawierzchnię dróg i placów oraz nasadzenia roślinne pozwalające wpisać inwestycję w krajobraz. Do nasadzeń zostaną użyte gatunki spotykane w regionie. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Przez działkę przebiega gazociąg. Na nieruchomości ustanowiona jest na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania przez przedsiębiorcę z nieruchomości obciążonej w celu dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń przesyłowych, włącznie z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, zgodnie z projektem. Klasy gruntów: grunty orne RIVb, grunty zadrzewione i zakrzewione - Lzr-RIVb; Media: prąd przy działce. Dojazd drogą polną gruntową. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu `Pojezierze Drawskie`, w obszarze `NATURA 2000 Ostoja Drawska`, w obszarze otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego. Odległości: - Czaplinek ok. 6 km - Złocieniec ok. 14 km - Drawsko Pomorskie ok. 27 km Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka usługowa w Okonku przy DK nr 11
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Okonek,
Szczecińska

35 000 | 1020 m2
nr oferty: 0505723

DZIAŁKA USŁUGOWA PRZY DK 11, OKONEK UL. SZCZECIŃSKA. Działka położona bezpośrednio przy drodze krajowej nr 11, w centrum Okonka. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 3U - tereny usług. Działka leży w strefie stanowiska archeologiczne oraz w strefie zabytkowego układu urabanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Dla terenów oznaczonych symbolami 3U ustala się: 1) szerokość elewacji frontowej budynków: a) dominujących - od 6 do 72 m, jednak nie większa niż szerokość frontu działki, b) pozostałych - od 3 do całej szerokości działki; 2) wysokość górnej krawędzi okapu lub gzymsu pod okapem dachów budynków: a) dominujących - od 3 do 6 m npt., b) pozostałych - od 2 do 4 m npt.; 3) wysokość górnej krawędzi kalenicy dachów budynków: a) dominujących - od 6 do 9 m npt., b) pozostałych - od 2,5 do 9 m npt.; 4) dachy: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 50°, albo w formie powłok prostoliniowych lub krzywoliniowych. 5) powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000 m2; 6) możliwość zagospodarowania terenu jako targowiska miejskiego: a) z cechami zabudowy dla budynków dominujących ustalonymi także jak dla budynków pozostałych, albo b) w formie placu targowego (bez zabudowy) z możliwością zmniejszenia intensywności zabudowy do 0%, albo c) w formie hali targowej lub zespołu hal targowych, z zachowaniem następujących warunków: - powierzchni zadaszenia do 80% powierzchni terenu, - wysokości zadaszenia do 12 m npt., - szerokości elewacji frontowej zadaszenia do szerokości terenu, - dachu jednospadowego, dwuspadowego, wielospadowego lub w formie powłok prostoliniowych albo krzywoliniowych; 7) możliwość zagospodarowania całości lub części terenu 3U na potrzeby obiektu handlowego lub handlowo usługowego na więcej niż jednej działce, uwzględniając ustalenia niniejszego planu w odniesieniu do działki, jako ustalenia w odniesieniu do całego terenu 3U; 8) możliwość przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, w tym jako budynków dominujących.Teren działki w części ogrodzony, równy, porośnięty trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: prąd i kanalizacja w drodze krajowej. Przez działkę przebiega linia telekomunikacyjna. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.