94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
Działki pod lasem
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Łubowo,
,

61 000 | 1086 m2
nr oferty: 0505722

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA POD LASEM Tereny POD LASEM bardzo atrakcyjne jeszcze niezagospodarowane częściowo porośnięte samosiejką - do zagospodarowania według własnego projektu. Działka znajduje się na skraju miejscowości Łubowo gm. Borne Sulinowo: - wyjątkowa lokalizacja z pięknym widokiem na okolice w pobliżu lasów, - w pobliżu zabudowań mieszkalnych,- ok. 3 km od Jeziora Komorze i Jeziora Rakowo; - ok. 900 m poprzez las od Jeziora Lubicko Wielkie.Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Powierzchnie działek: 1. działka 576/8 o pow. ok. 1086 m2 - cena 61 000 zł, 2. działka 576/9 o pow. ok. 1067 m2 - cena 61 000 zł, 3. działka 576/15 o pow. ok. 1001 m2 - cena 61 000 zł, Media: - prąd - w fazie projektowej, - wodociąg - w fazie projektowej, - kanalizacja - w fazie projektowej, Klasy gruntu: RVI - grunty orne. część działki nr 576/9 w części jest nieużytek. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". W miejscowości Łubowo jest poczta, sklepy, przystanek PKP i PKS. Dojazd: ok. 80 m od asfaltu. Odległości:- Borne Sulinowo - ok. 11 km; - Czaplinek - ok. 12 km, - Szczecinek - ok. 32 km. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Duża działka budowlana szeroki dostęp do jeziora
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Głęboczek,
,

1 790 000 | 22738 m2
nr oferty: 0505716

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY JEZIORZE KROSINO GŁĘBOCZEK, GM. CZAPLINEK. Oferujemy do sprzedaży nieruchomość składającą się z działki nr 318/2 o pow. 2,2738 ha, położoną w Głęboczku przy jeziorze Krosino (dostęp do jeziora poprzez wąską działkę Skarbu Państwa). Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym na zasadach szczegółowych określonych w decyzji oraz w części graficznej, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: - linię zabudowy dla planowanego zamierzenia, ustala się jako nieprzekraczalną, zgodnie z częścią graficzną decyzji, - wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi - nie może przekroczyć 10%, - wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 80% powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi, - liczba kondygnacji nadziemnych 2 w tym poddasze użytkowe, - szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku nie przekroczy 18,0m (tolerancja 20%), - wysokość elewacji frontowej projektowanego budynku liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu, musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 5,0m, - dach budynku gospodarczego należy projektować jako dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 25o do 45o, - wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku nie może przekraczać 10,0m. Nieruchomość znajduje się w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu `Pojezierze Drawskie` i w obszarze objętym ochroną z zakresu `Natura 2000 - `Jeziora Czaplineckie` i `Ostoja Drawska`. Klasy gruntów: grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb, RV, pastwiska trwałe - PsIV. Media: brak. Dojazd drogą polną gruntową gminną. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Odległości: - Czaplinek ok. 11 km - Złocieniec ok. 13 km - Drawsko Pomorskie ok. 17 km Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka usługowa - Kotłowo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Kotłowo,
Kotłowo

627 640 | 7384 m2
nr oferty: 2104364

Działka usługowa na sprzedaż z bezpośrednim zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 112 Opis nieruchomości - lokalizacja. Działka inwestycyjna z możliwością uzyskania warunków dla zabudowy usługowo - przemysłowej, zlokalizowana bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6 Gdańsk - Szczecin, posiadająca bezpośredni zjazd z drogi wojewódzkiej nr 112, położona w miejscowości Kotłowo Gm. Biesiekierz w odległości zaledwie 6 km od Koszalina. Możliwości zabudowy: - brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu; - można wystąpić o warunki zabudowy dla tego terenu polegające na zrealizowaniu zabudowy usługowo - przemysłowej (w tym: obsługę ruchu kołowego, funkcję magazynowo - ekspozycyjną); - w ewidencji gruntów teren oznaczony jako grunty orne; - wydane warunki zabudowy polegające na budowie łącznie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, warunki te są wciąż aktualne; Dostępne uzbrojenie: - energia elektryczna: istnieje możliwość przyłączenia do sieci; - gaz: istnieje możliwość przyłączenia do sieci; - woda i kanalizacja: brak możliwości przyłączenia do sieci wodno - kanalizacyjnej, należy wykonać własną studnię (odwiert studni i wykonać zbiornik bezodpływowy - szambo); Dojazd do działki. Wyjeżdżając z miejscowości Biesiekierz w kierunku Koszalina należy skręcić w prawo w ulicę brukowaną (kierunek Kotłowo). Działka zlokalizowana jest w rogu tej drogi brukowanej i drogi krajowej nr 6. Prognozowana zabudowa: - obsługa ruchu kołowego; - salon ekspozycyjny; - sklep/hala; - obiekt przemysłowo - magazynowy; - na podstawie istniejących warunków zabudowy: zabudowa mieszkaniowa 1-rodzinna. Zainteresowała Ciebie ta oferta? Zadzwoń lub napisz do nas i dowiedz się więcej. ZAPRASZAMY.