94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
Działki pięknie położone nad jeziorem Dołgie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

40 100 | 802 m2
nr oferty: 0505684

DOŁGIE - DZIAŁKI BLISKO JEZIORA, IDEALNE NA REKREACJĘ I WYPOCZYNEK, OK. 17 KM OD SZCZECINKA. Oferujemy do sprzedaży kompleks działek rekreacyjno - budowlanych (w trakcie podziału geodezyjnego), bardzo ładnie położonych, ok. 420 m od jeziora Dołgie (w prostej linii), ok. 700 m od gminnej plaży, w pobliżu sąsiednich zabudowań - nowe domy mieszkalne oraz działek wykorzystywanych rekreacyjnie. Działki o terenie równym. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); - geometria dachów: dwu lub wielospadowe; - nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni; - powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki. Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (m. in.): - dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy: a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m; b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m; - w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych; - zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych; - ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.): - zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; - zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych; - odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; - w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie. Media: - prąd, kanalizacja tłoczna - w drodze gminnej; - wodociąg ok. 300 m od działek. Dojazd: drogą z płyt betonowych, asfaltem oraz ostatni odcinek ok. 450 m drogą polną (w tym częściowo drogą prywatną do wykonania - udział). Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne powierzchnie i ceny działek: - działka nr 1, pow. ok. 805 m2, cena 40 250 zł; - działka nr 2, pow. ok. 807 m2, cena 40 350 zł; - działka nr 3, pow. ok. 808 m2, cena 40 400 zł; - działka nr 4, pow. ok. 804 m2, cena 40 200 zł; - działka nr 5, pow. ok. 810 m2, cena 40 500 zł; - działka nr 6, pow. ok. 803 m2, cena 40 150 zł; - działka nr 7, pow. ok. 808 m2, cena 40 400 zł; - działka nr 8, pow. ok. 806 m2, cena 40 300 zł; - działka nr 9, pow. ok. 802 m2, cena 40 100 zł; - działka nr 10, pow. ok. 942 m2, cena 47 100 zł; - działka nr 11, pow. ok. 908 m2, cena 45 400 zł; - działka nr 12, pow. ok. 912 m2, cena 45 600 zł; - działka nr 13, pow. ok. 912 m2, cena 45 600 zł; - działka nr 14, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł; - działka nr 15, pow. ok. 913 m2, cena 45 650 zł; - działka nr 16, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł; - działka nr 17, pow. ok. 912 m2, cena 45 600 zł; - działka nr 18, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł; - działka nr 19, pow. ok. 907 m2, cena 45 350 zł; - działka nr 20, pow. ok. 906 m2, cena 45 300 zł; - działka nr 21, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł; - działka nr 22, pow. ok. 910 m2, cena 45 500 zł; - działka nr 23, pow. ok. 912 m2, cena 45 600 zł; - działka nr 24, pow. ok. 903 m2, cena 45 150 zł; - działka nr 25, pow. ok. 907 m2, cena 45 350 zł; - działka nr 26, pow. ok. 916 m2, cena 45 800 zł; - działka nr 27, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł; - działka nr 28, pow. ok. 899 m2, cena 44 950 zł; - działka nr 29, pow. ok. 883 m2, cena 44 150 zł; - działka nr 30, pow. ok. 883 m2, cena 44 150 zł; - działka nr 31, pow. ok. 888 m2, cena 44 400 zł; - działka nr 32, pow. ok. 878 m2, cena 43 900 zł; - działka nr 33, pow. ok. 883 m2, cena 44 150 zł; - działka nr 34, pow. ok. 907 m2, cena 45 350 zł; - działka nr 35, pow. ok. 864 m2, cena 43 200 zł; - działka nr 36, pow. ok. 880 m2, cena 44 000 zł; - działka nr 37, pow. ok. 882 m2, cena 44 100 zł. Sprzedaż działek zaplanowana jest na połowę 2022 roku. Na dzień dzisiejszy istnieje możliwość zarezerwowania działek do czasu kupna. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działki pięknie położone nad jeziorem Dołgie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

48 600 | 808 m2
nr oferty: 0505683

DOŁGIE - DZIAŁKI BLISKO JEZIORA, IDEALNE NA REKREACJĘ I WYPOCZYNEK, OK. 17 KM OD SZCZECINKA. Oferujemy do sprzedaży działki rekreacyjno - budowlane, bardzo ładnie położone, ok. 350 m od jeziora Dołgie (w prostej linii), ok. 500 m od gminnej plaży, w pobliżu sąsiednich zabudowań - nowe domy mieszkalne oraz działek wykorzystywanych rekreacyjnie. Działki o terenie równym, porośniętym trawą i samosieją drzew. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: - wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); - geometria dachów: dwu lub wielospadowe; - nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni; - powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki. Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (m. in.): - dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy: a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m; b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m; - w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych; - zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych; - ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.): - zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; - zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych; - odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; - w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Działki znajdują się na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - w drodze; - wodociąg i kanalizacja tłoczna znajdują się w drodze gminnej. Dojazd: drogą z płyt betonowych, asfaltem oraz ostatni odcinek ok. 200 m drogą polną (w tym częściowo drogą prywatną, na której ustanowiona jest bezpłatna służebność przejścia i przejazdu). Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów i ceny działek: - działka nr 198/46, pow. 808 m2, wymiary: ok. 23m x 35m, grunty orne RV, cena 48 600 zł; - działka nr 198/47, pow. 806 m2, wymiary: ok. 23m x 35m, grunty orne RV, cena 48 600 zł; - działka nr 198/48, pow. 807 m2, wymiary: ok. 23m x 35m, grunty orne RV, cena 48 600 zł. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.