94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook
(Symbol 1904651) DZIAŁKA na SPRZEDAŻKoszalin, Koszalin
Działka - Koszalin

Oferujemy na sprzedaż atrakcyjną działkę w Koszalinie przy ul. Drzewnej o łącznej powierzchni 9 380 m2 w kształcie prostokąta - dz. nr 194/27, 194/29

Nieruchomość jest objęta MPZP  -  1 U, MN - Uchwała  Rady Gminy Manowo  z dnia 25.09.2015 r. nr VIII/68/2015

Ustalenia dla terenu o symbolu 1U,MN
1) teren zabudowy usługowej nieuciążliwej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nie ustala się proporcji pomiędzy zabudową usługową nieuciążliwą i mieszkaniową jednorodzinną. Na terenie dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży oraz zieleni, ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu;
3) ustala się zabudowę w formie wolno stojącej;
4) powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić nie mniej niż 35% powierzchni działki budowlanej;
5) obowiązuje procent powierzchni zabudowy na działce nie większy niż 30%;
6) obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 0,6; minimalna 0;
7) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, z wyłączeniem zabudowy gospodarczej i garażowej, dla której obowiązuje jedna kondygnacja nadziemna. Dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
8) obowiązuje wysokość zabudowy nie większa niż 8,0 m;
9) obowiązuje maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru w stosunku do poziomu terenu nie większa niż 1,00 m;
10) obowiązują dachy proste, symetryczne dwu- lub czterospadowe, z dopuszczeniem dachów naczółkowych, o kątach nachylenia głównych połaci od 30° do 45° włącznie; obowiązuje pokrycie dachów dachówką, blachodachówką lub materiałami dachówkopodobnymi. Kolory pokryć dachów winny ograniczać się do naturalnych kolorów materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę lukarn. Lukarny winny mieć dachy pulpitowe albo dwuspadowe symetryczne;
11) obowiązuje wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie. Kolorystyka tynkowanych elewacji winna być stonowana.

Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń inżynierskich . Dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych. Dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji i przepisów odrębnych.

Ogromnym  atutem tej nieruchomości jest położenie oraz  dojazdem do DK nr 11 oraz bliskość terenów zielonych

Media: Wszystkie media w granicy działki.

Lokalizacja: Nieruchomość położona jest zaledwie 3 minuty od GH Forum. Wokół strefa zieleni, liczne tereny spacerowe i rowerowe.

Komunikacja: Samochodem , autobusem MZK lub BUS prywatnych przewoźników.

Oferta bardzo atrakcyjna, dla osób które chcą mieszkać blisko miasta.

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Symbol
1904651
Miejscowość
Koszalin
Gmina
Koszalin
Dzielnica - osiedle
Koszalin
Ulica
Drzewna
Cena cena w innych walutach
1 313 012 PLN
Cena za m2
140 PLN
Powierzchnia działki
9 380, 00 m²
Rodzaj działki
Działka
Forma własności działki
Własność

Doradca odpowiedzialny za ofertę

Zapytaj o ofertę