94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA BLISKO SZCZECINKA - 8KM
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dalęcino,
,

36 000 | 1270 m2
nr oferty: 0505879

DZIAŁKA DO ZABUDOWY BLISKO SZCZECINKA Działki nr 54/20 o pow. 1270 m2, obręb Dalęcino. Przeznaczenie (planie zagospodarowania przestrzennego): PU - teren zabudowy produkcyjnej oraz usługowej: 1) zabudowa i zagospodarowanie wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby produkcji, 2) składy, magazyny, 3) zabudowa usługowa uciążliwa i nieuciążliwa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z dopuszczeniem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 1000 m2, 4) zabudowa mieszkaniowa realizowana na potrzeby prowadzonej działalności produkcyjnej lub usługowej, 5) drogi wewnętrzne, 6) obiekty celu publicznego wymienione w paragrafie 11 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 8. Klasy gruntu: RVIPrzed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Dojazd: drogą wewnętrzną - udział do 1/15 części w działce nr 54/18. Media:- energia - skrzynka energetyczna przy działce; Odległości:- Szczecinek - ok. 8 km; Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana na obrzeżach Parsęcka
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Parsęcko,
,

82 000 | 876 m2
nr oferty: 0505874

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W PARSĘCKU. Działka budowlana numer 189/8 o obszarze 876m2 położona w miejscowości Parsęcko, w gminie Szczecinek, ok. 4 km od Szczecinka. Działka położona jest przy drodze asfaltowej biegnącej w kierunku m. Radomyśl. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek działka oznaczona jest symbolem MNU - 3 - tereny zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej nieuciążliwej. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: - zabudowa mieszkaniowa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy szeregowej i atrialnej, - zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, - zabudowa związana z produkcją rolną nieuciążliwą, wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem. Na terenach oznaczonych symbolem MNU - 3 ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane: - maksymalna wysokość zabudowy - 12m, - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2 (dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni), - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 40% powierzchni działki, - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 500 m2. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary działki: 29mx27m. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest jako: grunty orne - RV. Działka położona jest w granicy strefy B ochrony konserwatorskiej. Częściowo także w strefie WIII ograniczonej ochrony archeologiczno konserwatorskiej. NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONA JEST RÓWNIEŻ DZIAŁKA SĄSIEDNIA NR 189/7 (OZNACZONA NA MAPIE). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana na obrzeżach Parsęcka
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Parsęcko,
,

82 000 | 807 m2
nr oferty: 0505873

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W PARSĘCKU. Działka budowlana numer 189/7 o obszarze 807m2 położona w miejscowości Parsęcko, w gminie Szczecinek, ok. 4 km od Szczecinka. Działka położona jest przy drodze asfaltowej biegnącej w kierunku m. Radomyśl. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek działka oznaczona jest symbolem MNU - 3 - tereny zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej nieuciążliwej. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: - zabudowa mieszkaniowa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy szeregowej i atrialnej, - zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, - zabudowa związana z produkcją rolną nieuciążliwą, wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem. Na terenach oznaczonych symbolem MNU - 3 ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane: - maksymalna wysokość zabudowy - 12m, - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2 (dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni), - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 40% powierzchni działki, - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 500 m2. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary działki: 29mx27m. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest jako: sady - PsVI. Działka położona jest w granicy strefy B ochrony konserwatorskiej. NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONA JEST RÓWNIEŻ DZIAŁKA SĄSIEDNIA NR 189/8 (OZNACZONA NA MAPIE). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka letniskowa z dostępem do rzeki.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Stare Wierzchowo,
,

43 170 | 1439 m2
nr oferty: 0505870

DZIAŁKA BUDOWLANA (LETNISKOWA) Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO RZEKI GWDA ORAZ OK. 300 M OD JEZIORA WIERZCHOWO. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną (letniskową), bardzo ładnie położoną, na skraju wsi Stare Wierzchowo, ok. 300 m od jeziora Wierzchowo (pow. jeziora ok. 700 ha) oraz ok. 60 km od morza. Działka nr 16/4 o powierzchni 1'439m2. Działki w planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem ML-2 - tereny zabudowy letniskowej. W planie ustalono (m. in.): - maksymalna wysokość zabudowy - do 9 m; - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 1, dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni; - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 70% powierzchni działki; - maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 20% powierzchnia działki; - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 2000 m2. Działka znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Jeziora Szczecineckie" oraz częściowo na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wody. Klasy gruntów: Łąki ŁV, grunty orne RVI. Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - w drodze asfaltowej; Dojazd: drogą wewnętrzną - udział - do wykonania we własnym zakresie, ok. 260 m od drogi asfaltowej. W okolicy działek znajdują się m.in. piękne i rozległe kompleksy leśne oraz jeziora: Wierzchowo, Drężno, Drężno Małe, Damskie. Odległości:- trasa Szczecinek-Koszalin (droga nr 11) ok. 4 km od działek; - Szczecinek ok. 20 km; - Koszalin ok. 50 km. Do sprzedaży przeznaczona jest również pobliska działka zaznaczona na mapie. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy: - osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości, - wykonanie badań geologicznych gruntu oraz - zapoznanie się z procedurą wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Działka letniskowa z dostępem do rzeki.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Stare Wierzchowo,
,

60 600 | 2020 m2
nr oferty: 0505869

DZIAŁKA BUDOWLANA (LETNISKOWA) Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO RZEKI GWDA ORAZ OK. 300 M OD JEZIORA WIERZCHOWO. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną (letniskową), bardzo ładnie położoną, na skraju wsi Stare Wierzchowo, ok. 300 m od jeziora Wierzchowo (pow. jeziora ok. 700 ha) oraz ok. 60 km od morza. Działki w planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem ML-2 - tereny zabudowy letniskowej. W planie ustalono (m. in.): - maksymalna wysokość zabudowy - do 9 m; - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 1, dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni; - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 70% powierzchni działki; - maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 20% powierzchnia działki; - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 2000 m2. Działka znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Jeziora Szczecineckie" oraz częściowo na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wody. Klasy gruntów: Łąki ŁIV i ŁV. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - w drodze asfaltowej; Dojazd: drogą wewnętrzną - udział - do wykonania we własnym zakresie, ok. 190 m od drogi asfaltowej. W okolicy działek znajdują się m.in. piękne i rozległe kompleksy leśne oraz jeziora: Wierzchowo, Drężno, Drężno Małe, Damskie. Odległości:- trasa Szczecinek-Koszalin (droga nr 11) ok. 4 km od działek; - Szczecinek ok. 20 km; - Koszalin ok. 50 km. Do sprzedaży przeznaczona jest również pobliska działka zaznaczona na mapie. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy: - osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości, - wykonanie badań geologicznych gruntu oraz - zapoznanie się z procedurą wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.