94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
Działka - Sarbinowo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sarbinowo,
Ratowników

500 000 | 1006 m2
nr oferty: 0207446

Geoportal: https://bit.ly/3HeKVoI Atrakcyjna niezabudowana działka o pow. 1006 m2 położona w nadmorskiej miejscowości Sarbinowo, ul. Ratowników. Działka zaledwie 350 m od morza! Media: gaz, prąd, woda i kanalizacja. Sąsiednie działki zabudowane: domki letniskowe, apartamenty. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem I.25.UM:Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej;dla funkcji usługowych ustala się: wyklucza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 400m2;dla funkcji mieszkaniowej ustala się: a) funkcję mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszącą funkcji usługowej, nie przekraczającą 30% sumy powierzchni użytkowej budynków na działce, b) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie zabudowy jednorodzinnej jako towarzyszącą funkcji usługowej, c) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków wolno stojących lub lokali wbudowanych w budynkach o funkcji usługowej;Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: a) w odległości nie mniej niż 6m od dróg publicznych i dojazdów, zgodnie z rysunkiem planu, b) w odległości nie mniej niż 4m od terenów sąsiednich, zgodnie z rysunkiem planu; 2) parametry zagospodarowania terenu: a) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 25% powierzchni działki budowlanej, b) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej; 3) parametry zabudowy: a) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie więcej niż 12m, - dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 6m, b) liczba kondygnacji: nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, c) intensywność zabudowy: nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 0,75, d) parametry dachu: - dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych pod jednakowym kątem, - kąt nachylenia połaci: 350-450 e) szerokość elewacji frontowej budynku: - dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie więcej niż 30m, - dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 10m; 4) zasady lokalizacji zabudowy przy granicy działki: wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki. Plan zagospodarowanie przestrzennego: https://mielno.bip.net.pl/?p=document&&action=show&&id=12357&&bar_id=6316 Odległość od Koszalina 15 km, od Mielna 7 km.

Działka 537 m2 ul.Kmieca 600 m od jeziora Jamno !
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Jamno
Kmieca

75 000 | 537 m2
nr oferty: 5001327

Prezentujemy atrakcyjną nieruchomość gruntową położoną w Koszalinie na osiedlu Jamno nieopodal ulicy Kmieca!Działka o powierzchni 537 m2 ( RIIIb - 481 m2; RIVB - 56 m2), usytuowana z dala od zatłoczonej miejskiej codzienności, a zarazem świetnie skomunikowana. Wymiary działki ok. 20 m x 26 m.Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o symbolu D.MN/ML.09 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tereny z budynkami rekreacji indywidualnej (UCHWAŁA NR XLII/595/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 15 marca 2018 r.) z ustaleniami :- funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej,- linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających drogi,- wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,25,- udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50%,- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej: minimalnie 0,1, maksymalnie 0,6,- wysokość budynków garaży i gospodarczych: do 6,5 m; wysokość budynków mieszkalnych oraz budynków rekreacji indywidualnej: do 9,5 m,- rodzaj dachu: dla budynków mieszkalnych oraz budynków rekreacji indywidualnej: dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia od 30° do 45°, dla budynków garaży lub gospodarczych dach o kącie nachylenia maksymalnie 30°,dopuszcza się dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia od 30° do 45°,- nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo jednego budynku rekreacji indywidualnej na jednej działce budowlanej. Media : woda (studnia), kanalizacja (szambo), prąd (ok. 30 m od działki) i gaz (ok. 80 m od działki) w drodze głównej ul. Kmieca.W niedalekiej odległości (ok. 600 m) znajduje się Jezioro Jamno, przystań oraz przystanek linii MZK.Działka sprzedawana wraz udziałem w drodze wewnętrznej dojazdowej przeznaczonej w MPZP pod drogi lokalne. DOJAZD DO DZIAŁKI :https://maps.app.goo.gl/npv9wTgCJ1yiFAg69Istnieje możliwość zakupu sąsiedniej działki 893/5 o powierzchni 538 m2 (RIIIb - 181 m2; RIVa - 357 m2), wymiary ok. 20m x 26 m w kwocie 75 000 zł. Jeśli poszukujesz miejsca pod budowę wymarzonego domu lub biznesu to zadzwoń i umów się na prezentację!Oferta na wyłączność.

Działka - Parsowo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Parsowo,
.

680 400 | 75600 m2
nr oferty: 1904688

Na sprzedaż atrakcyjna działka inwestycyjna w Parsowie ( gmina Biesiekierz, woj. Zachodniopomorskie) przy drodze wojewódzkiej 112 o łącznej pow. 7 5600 m2. Nieruchomość objęta jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym oznaczona jest między innymi jako: tereny usług turystycznych UT oraz tereny użytków zielonych.Media:- woda - na działce- kanalizacja - na działce- gaz - na działce- prąd - na działce- sieć telekomunikacyjna - na działceDojazd do nieruchomości:Dojazd do działki jest poprzez drogę utwardzoną.Gotowy pomysł na inwestycję! Dla działki zostały już przeprowadzone konsultacje w Urzędzie Gminy Biesiekierz w zakresie możliwości uzyskania warunków zabudowy na zawarte w projekcie koncepcyjnym parametry oraz typy zabudowy i zostały one pozytywnie zaopiniowane przez miejscowego urbanistę. W toku postępowania administracyjnego jest wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, w ramach której opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP). Decyzja wymaga złożenia raportu uzupełniającego (koszt ok. 15.000 zł). Parametry działki, które są widoczne w prezentacji, zostały już uzgodnione w Urzędzie Gminy, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wodach Polskich i Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym. W ramach raportu można zmodyfikować te parametry i uszczegółowić zawartość KIP. Dla działki została również wykonana opinia geotechniczna, potwierdzająca dobre warunki gruntowe pod planowaną inwestycję.

Działka blisko jeziora i morza w dobrej cenie - Mielno
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Mielno,
Zielona

229 000 | 1079 m2
nr oferty: 5001324

Nieruchomość gruntowa, położona na prężnie rozwijającym się osiedlu w Mielnie, przy ul. Zielonej. Prezentowana działka usytuowana jest ok. 250 m od głównej, asfaltowej drogi wjazdowej do Mielna. Położona przy drodze gminnej i drodze prywatnej z ustanowioną służebnością przejazdu i przechodu. Dojazd do działki utwardzoną drogą z płyt.Odległość od jeziora to tylko ok. 650 m, a od morza ok. 1,7 km. Działka o powierzchni 1079 m2 w kształcie zbliżonym do kwadratu. Wymiary ok. 30 m x 35 m. Media - energia i woda w drodze, na granicy działki. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna.Działka porośnięta niskimi drzewami i krzewami. Działka nie jest objęta MPZP. W Studium oznaczona symbolem MU2-e z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową ekstensywną z wyłączeniem zabudowy rekreacji indywidualnej i sezonowej turystycznej bazy noclegowej (kempingów i pól namiotowych). Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego : - przynajmniej 50% terenu działki budowlanej jako terenu biologicznie czynnego; - minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki budowlanej dla zabudowy: mieszkaniowej: bliźniaczej - 500 m2, wolnostojącej - 750 m2, przy czym zalecaną powierzchnię działki określa się na 2000 m2; mieszkaniowo-usługowej i usługowej - 600 m2; - maksymalnej wysokości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej do 10 m (2 kondygnacje nadziemne), przy czym wysokość obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wymaganiami technicznymi.DOJAZD DO DZIAŁKI :https://maps.app.goo.gl/4VY3xnJZ8DGqG9Pm8Istnieje możliwość zakupu innych działek w sąsiedztwie :335/13 o powierzchni 1523 m2 w cenie 349 000 zł 335/19 o powierzchni 1058 m2 w cenie 249 000 zł. Jeśli poszukujesz terenu pod budowę wymarzonego domu lub jako inwestycję sezonową to miejsce idealnie spełni Twoje oczekiwania. Zadzwoń i umów się na prezentację. Oferta na wyłączność.