94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest INVEST Nieruchomoci S.C. Adam Jaremko, Zbigniew Harasym  z siedzibą w Koszalinie.
Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celach: realizacji usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (kontakt z klientem pracownika/agenta biura, podpisanie umowy pośrednictwa, prezentacja nieruchomości, przeprowadzenie transakcji - wykonanie umowy pośrednictwa w tym kontakt z notariuszem, rozliczenie z biurem nieruchomości, archiwizacja danych po wykonaniu usługi, archiwizacja danych po zakończeniu trwania umowy w przypadku jej niewykonania), lub doradztwa na rynku nieruchomości, lub pośrednictwa kredytowego w tym przekazanie danych do doradcy kredytowego – za zgodą klienta, marketingu usług własnych oraz podmiotów współpracujących (np. kredyty w banku) – za zgodą klienta, wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą klienta.
Dane osobowe klienta będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro notarialne, biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, bank, inne biuro nieruchomości w ramach współpracy przy realizacji umowy pośrednictwa).
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez Klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (marketing bezpośredni – należy pod tym rozumieć działania bezpośrednie lub za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji wysłanej listem, oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń) Art.6 ust.1 lit.a,b,f.
Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń). W przypadku, jeśli umowa pośrednictwa nie zostanie z klientem zawarta dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.
Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4) w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej oczekiwania i warunku klienta. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych