94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook
(Symbol 0505873) DZIAŁKA na SPRZEDAŻParsęcko,
Działka budowlana na obrzeżach Parsęcka
DZIAŁKA BUDOWLANA 
POŁOŻONA W PARSĘCKU.  
Działka budowlana numer 189/7 o obszarze 807m2 położona w miejscowości Parsęcko, w gminie Szczecinek, ok. 4 km od Szczecinka.
Działka położona jest przy drodze asfaltowej biegnącej w kierunku m. Radomyśl.   

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek działka oznaczona jest symbolem MNU – 3 - tereny zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej nieuciążliwej.  

Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- zabudowa mieszkaniowa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy szeregowej i atrialnej, 
- zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
- zabudowa związana z produkcją rolną nieuciążliwą, wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem. 
Na terenach oznaczonych symbolem MNU – 3 ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane: 
- maksymalna wysokość zabudowy - 12m, 
- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2 (dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni),  
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 40% powierzchni działki,  
- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 500 m2.  
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. 
Orientacyjne wymiary działki: 29mx27m.
Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest jako: sady - PsVI. 
Działka położona jest w granicy strefy B ochrony konserwatorskiej.  
NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONA JEST RÓWNIEŻ DZIAŁKA SĄSIEDNIA NR 189/8 (OZNACZONA NA MAPIE). 
Kupujący bez prowizji.  
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. 
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Symbol
0505873
Miejscowość
Parsęcko
Gmina
Szczecinek
Ulica
,
Cena cena w innych walutach
82 000 PLN
Cena za m2
102 PLN
Powierzchnia działki
807 m2
Rodzaj działki
Działka
Forma własności działki
Własność

Doradca odpowiedzialny za ofertę

Zapytaj o ofertę