94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertoferty nieruchomości

sortuj
Działka budowlana przy lesie, blisko rzeki Parsęta.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Radomyśl,
,

49 000 | 1651 m2
nr oferty: 0505825

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA PRZY LESIE ORAZ W POBLIŻU RZEKI PARSĘTA, RADOMYŚL - OK. 10 KM OD SZCZECINKA. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 94/35, bardzo ładnie położoną, w kompleksie działek budowlanych, przy lesie oraz w pobliżu rzeki Parsęta, w sąsiedztwie nowych domów mieszkalnych. Teren równy, porośnięty trawą. Aktualnie na terenie gminy Grzmiąca nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i garażu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W decyzji ustalono (m. in.): - budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające; - pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący, parterowy budynek; - szerokość elewacji frontowej od 10 m do 18 m; - wysokość głównej kalenicy do 12 m; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki do 3 m; - pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym; - geometria dachu głównego: dach dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy, dachy symetryczne; - kąt nachylenia połaci dachu od 25 do 45 stopni; - kolorystyka elewacji: kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych; - dopuszcza się budowę lukarn bez określenia kąta dachu i okien połaciowych na połaciach dachu; - wielkość powierzchni zabudowy: 20%; - wielkość powierzchni zielonej: min 50%; - zaopatrzenie w wodę: ze studni głębinowej, a docelowo do sieci wodociągowej; - odprowadzanie ścieków: przydomowa oczyszczalnia ścieków, a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; - zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnego źródła ciepła w oparciu o niskoemisyjne lub bez emisyjne nośniki energii np.: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biopaliwa; - zaopatrzenie w energię elektryczną: podłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej. Klasy gruntów: grunty rolne RV, RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd - przy zabudowaniach; - woda z własnego ujęcia - studnia do wykonania we własnym zakresie; - kanalizacja - przydomowa oczyszczalnia ścieków - do wykonania we własnym zakresie. Dojazd drogą gruntową ok. 560 m od drogi asfaltowej (droga prywatna do wykonania - udział). Wymiary działki: ok. 38m x 43m. Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki oznaczone na mapie. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Duża działka budowlana w otoczeniu lasów i jezior.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Czarne Wielkie,
,

166 500 | 33300 m2
nr oferty: 0505822

DUŻA DZIAŁKA WŚRÓD LASÓW I JEZIOR. CZARNE WIELKIE GM. CZAPLINEK. Oferujemy do sprzedaży nieruchomość składającą się z dwóch działek ewidencyjnych nr 73 i 76/6 o łącznej pow. 3,33 ha. Nieruchomość jest pięknie położona w otoczeniu dużych kompleksów leśnych oraz jezior Kołbackiego, Komorze, Żerdno oraz Drawskie. Aktualnie na terenie obrębu Czarne Wielkie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 76/6 (3,14ha) wydana została DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY - dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, podpiwniczonego, jednokondygnacyjnego z poddaszem użytkowym oraz budynku gospodarczego jednokondygnacyjnego. Klasy gruntów: - działka nr 73 o pow. 0,19 ha - PsV, N; - działka nr 76/6 o pow. 3,14 ha - RIVb, RV, RVI, ŁIV, PsV, W-ŁIV, N. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Dojazd: drogą gminną gruntową. Media: prąd i wodociąg w gminnej drodze dojazdowej; kanalizacja - szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków do wykonania we własnym zakresie. Nieruchomość znajduje się na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze Natura 2000 `Ostoja Drawska` (obszary ptasie) i "Jeziora Czaplineckie" (obszary siedliskowe). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana w Szczecinku - Raciborki.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek, Raciborki
Obrońców Westerplatte

94 000 | 1124 m2
nr oferty: 0505824

Nowa niższa cena! ATRAKCYJNA DZIAŁKA BUDOWLANA, POŁOŻONA NA OSIEDLU NOWYCH DOMÓW. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną numer 25/38 o obszarze 1124m2, położoną w kompleksie działek, w Szczecinku przy ulicy Obrońców Westerplatte (Raciborki). W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 1.MN,U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług; W planie ustalono (m.in.): a) budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalno - usługowe, b) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa powyżej, budynki usługowe, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo - gospodarcze, pod warunkiem zlokalizowania dowolnego z budynków wymienionych powyżej, c) wysokość budynków: - do 11m - w przypadku budynków o których mowa w li. a) i budynków usługowych, - do 5 m - w przypadku budynków o których mowa w lit. b), z wyłączeniem budynków usługowych, d) liczba kondygnacji nadziemnych: - do dwóch - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a i budynków usługowych, - jedna w przypadku budynków, o których mowa w lit. b, z wyłączeniem budynków usługowych, e) geometria dachów - dowolne, f) powierzchnia zabudowy - do 60% powierzchni działki budowlanej. Dojazd: - do kompleksu drogą asfaltową; - na terenie kompleksu drogą wewnętrzną (droga prywatna - udział). Media: prąd, wodociąg, kanalizacja i gaz - w drodze asfaltowej. Klasy gruntów: grunty orne RIVa, grunty orne RIVb. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary działki: ok. 32m x 35m. DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ TAKŻE SĄSIEDNIE DZIAŁKI (OZNACZONE NA MAPIE). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działki budowlane w pobliżu jeziora Dołgie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

79 500 | 723 m2
nr oferty: 0505821

DZIAŁKI BUDOWLANE POŁOŻONE NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. Działki budowlane położone w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie. Wraz z działkami sprzedawany jest udział we wspólnym dostępie do jeziora Dołgie oraz prowadzących do niego drogach wewnętrznych. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;- nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni;- powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:- dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;- ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;- nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;- ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;- na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;- w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;- zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;- ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;- zaopatrzenie w wodę: z sieci;- odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.Działki nr 198/370, 198/371, 198/375 i 198/376 znajdują się w strefie WII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - wodociąg - w drodze, ok. 300 m od działek; - kanalizacja - w drodze przy działkach kanalizacja tłoczna; - energia elektryczna - w drodze. Dojazd do działek drogą gminną gruntową, ok. 600 m od drogi asfaltowej. Powierzchnie, orientacyjne wymiary oraz ceny działek: - działka nr 198/369, pow. 723 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 79 500 zł; - działka nr 198/370, pow. 730 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 80 300 zł; - działka nr 198/371, pow. 824 m2, wymiary: ok. 20m x 40m, cena 90 600 zł; - działka nr 198/374, pow. 722 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 79 400 zł; - działka nr 198/375, pow. 746 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 82 000 zł; - działka nr 198/376, pow. 839 m2, wymiary: ok. 20m x 40m, cena 92 300 zł. Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Dom na dużej działce blisko Okonka, Glinki Mokre
DOM na SPRZEDAŻ
DOM na SPRZEDAŻ

DOM na SPRZEDAŻ

Glinki Mokre,
,

110 000 | 87 m2 | pokoi: 3
nr oferty: 0505820

DOM Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM, W M. GLINKI MOKRE, GM. OKONEK Oferujemy Państwu sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 57 i 121, zabudowanej domem wolnostojącym o pow. użytkowej ok. 86,5 m2, budynkiem gospodarczym i ziemianką, położonej w m. Glinki Mokre, gm. Okonek. Budynek mieszkalny kryty dachówką, składający się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki, dwóch pomieszczeń gospodarczych i korytarza. Wymiary pomieszczeń: - pokój - ok. 12,8m2; - pokój - ok. 21m2; - pokój - ok. 10m2; - pomieszczenie gospodarcze - ok. 7,8m2; - pomieszczenie gospodarcze - ok. 9,9m2; - łazienka - ok. 6,4m2; - kuchnia - ok. 11,5m2; - korytarz - ok. 7,1m2. Poddasze nieurządzone. Media: woda przy nieruchomości, prąd przy budynku, kanalizacja - szambo. Ogrzewanie: brak. Dojazd drogą asfaltową. Aktualnie na danym terenie gmina Okonek nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po budynku. Odległości: - ok. 7 km do m. Okonek. - ok. 18 km do m. Szczecinek. Kupujący nie płaci prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości (lokalu).

Działka usługowa - Mielno
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Mielno, Mielno
Słoneczna

11 188 800 | 6048 m2
nr oferty: 2104516

Oferta dla dewelopera - unikalny i pięknie położony teren o powierzchni 6.048 m2, Mielno - odległość ok. 250m od plaży i morza. LOKALIZACJA. - teren położony w centralnej części Mielna; - w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodki wczasowe, pensjonaty oraz luźna zabudowa wczasowa; - odległość od morza i plaży oraz przebiegającej przy morzu promenady nadmorskiej - ok. 250m; - bezpośrednio przed terenem znajdują się miejsca parkingowe zlokalizowane wzdłuż ul. Słonecznej; MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Wydane aktualne warunki zabudowy przewidujące następujące parametry: - rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przyłączami i wjazdem; - linia zabudowy: nieprzekraczalna - 6 m od granicy z pasem drogowym ul. Słonecznej; - szerokość elewacji frontowej: do 50m; - wysokość elewacji frontowej: do 9,0m od poziomu terenu do gzymsu (okapu); - wysokość zabudowy (kalenicy): do 13,5m; - kształt nachylenia dachu: płaski lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci od 20st. do 50st.; - procentowa wartość wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 33%; - powierzchnia działki biologicznie czynna - min. 20% powierzchni działki; - należy zapewnić miejsca postojowe w ilości 0,95 miejsce postojowe na jednostkę mieszkalną. W ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem Bi i Bp. Badania geologiczne - przeprowadzone. PARAMETRY WYNIKAJĄCE Z ANALIZY ARCHITEKTONICZNEJ (na podstawie WZ):- powierzchnia zabudowy: 1.995m2;- powierzchnia ogólna budynku: 6.300m2;- PUM: 5.500m2. UZBROJENIE TERENU. Na działce dostępne pełne uzbrojenie terenu zawierające: - energię elektryczną; - gaz; - kanalizację sanitarną; - kanalizację deszczową; - wodociąg miejski; ATUTY NIERUCHOMOŚCI. - bliskość plaży i morza; - gotowa dokumentacja pozwalająca na zrealizowanie budynku mieszkalno - apartamentowego; - dostępne pełne uzbrojenie terenu; - atrakcyjne ukształtowanie terenu; - dogodny do inwestycji kształt działki; - 2 wjazdy na teren posesji. CENA. Cena terenu wynosi 11.188.800,- zł + Vat 23%. PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI. Oferta na wyłączność, prezentacja po uprzednim kontakcie z biurem. KOMUNIKACJA. Poznań - Mielno: 250km, Warszawa - Mielno: 469km, Wrocław - Mielno: 425km, Berlin - Mielno: 305km. OPIS MIEJSCOWOŚCI. Mielno to jeden z najbardziej znanych kurortów na Pomorzu Środkowym, słynący z piaszczystych, czystych plaż, rokrocznie nagradzany za kąpielisko spełniające wymogi bezpieczeństwa i czystości wody. Morze Bałtyckie oraz bliskość J. Jamno to doskonałe połączenie dla osób ceniących wypoczynek nad wodą. Rokrocznie Mielno odwiedzają dziesiątki tysięcy turystów.Zainteresowała Ciebie ta oferta? Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej.ZAPRASZAMY.

Luksusowe mieszkanie w centrum Szczecinka. Parter.
MIESZKANIE na SPRZEDAŻ
MIESZKANIE na SPRZEDAŻ

MIESZKANIE na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Mariacka

549 000 | 114 m2 | pokoi: 4
nr oferty: 0505819

PRZESTRONNE MIESZKANIE W ŚCISŁYM CENTRUM, NA PARTERZE, Z OGRÓDKIEM. SZCZECINEK UL. MARIACKA. Lokal mieszkalny o pow. 114,06m2, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Opis pomieszczeń: - Przedpokój (ok. 8,50m2) - panele podłogowe, tapeta malowana, cegła ozdobna, nadmuch z kominka, domofon; - Kuchnia (ok. 15,20m2) - panele podłogowe, tapeta, cegła ozdobna, w części roboczej glazura, meble kuchenne w zabudowie, zmywarka "Bosh", zlew, płyta indukcyjna "Mastercook", piekarnik w zabudowie, nadmuch z kominka, okno pcv; - Łazienka z wc (ok. 5,70m2) - terakota, glazura, umywalka, muszla toaletowa, wanna, gazowy podgrzewacz wody "Opalia", okno pcv; - Pokój (ok. 26,80m2) - panele podłogowe, gładzie malowane, tapeta ozdobna, nadmuch z kominka, okna pcv; - Pokój (ok. 26,00m2) - panele podłogowe, gładzie malowane, cegła ozdobna, kominek z nadmuchem, okna pcv; - Pokój (ok. 12m2) - panele podłogowe, gładzie malowane, nadmuch z kominka, okno pcv;- Pokój (ok. 19,30m2) - panele podłogowe, gładzie malowane, nadmuch z kominka, okno pcv; z części pokoju (ok. 6,50m2) wydzielona została garderoba - panele na podłodze. W całym mieszkaniu obniżone sufity (ok. 2,70m). Właściciel korzysta z 2 pomieszczeń w piwnicy (2,80m2 i 3,95m2). Ogrzewanie z sieci miejskiej - licznik. Woda podgrzewana za pomocą gazowego podgrzewacza wody "Opalia". Z mieszkaniem związany jest udział do 240/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz działek gruntu pod budynkiem o łącznej powierzchni 705 m2 (działki nr 417/2, 418/2, 226/1 oraz 1034/3). W ramach swojego udziału właściciele mieszkania korzystają z ogrodzonego i obsadzonego ogródka z miejscem parkingowym. Administratorem budynku jest ZGM-TBS. Opłaty miesięczne na czerwiec 2021 r. wynoszą ok. 490 zł (w tym: fundusz remontowy, zaliczka na utrzymanie części wspólnych). Dodatkowo do opłat należy doliczyć opłaty za wodę, prąd, gaz i c.o. wg wskazań liczników oraz opłatę za wywóz nieczystości wg osób zamieszkałych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, działki pod budynkiem oznaczone są symbolem 37.MW/U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług. W planie zagospodarowania przestrzennego, budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, został określony jako obiekt o walorach zabytkowych chroniony planem miejscowym. Kupujący nie płaci prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem mieszkania oraz do obejrzenia na żywo.

Mieszkanie bezczynszowe w Turowie pod Szczecinkiem
MIESZKANIE na SPRZEDAŻ
MIESZKANIE na SPRZEDAŻ

MIESZKANIE na SPRZEDAŻ

Turowo,
,

110 000 | 46 m2 | pokoi: 2
nr oferty: 0505818

MIESZKANIE 2-POKOJOWE, BEZCZYNSZOWE, Z DUŻYM OGRÓDKIEM. TUROWO, gm. SZCZECINEK. Oferujemy na sprzedaż bezczynszowe mieszkanie o pow. 46,30 m2, położone na pierwszym piętrze budynku dwurodzinnego, składające się z 2 pokoi, kuchni, wc i przedpokoju. Opis mieszkania: - przedpokój (ok. 2,75m2) - podłoga drewniana, ściany malowane, okno pcv, wejście/wyjście do/z mieszkania; - pokój (ok. 13,60m2) - podłoga drewniana, ściany malowane, okno pcv, piec kaflowy na 2 pokoje; - pokój (ok. 11,90m2) - podłoga drewniana, ściany malowane, okno pcv, piec kaflowy na 2 pokoje; - kuchnia (ok. 16,40m2) - podłoga drewniana, ściany malowane, piecokuchnia, okno pcv; - łazienka (ok. 1,90m2) - podłoga drewniana, umywalka, muszla, okno pcv. Do mieszkania przynależą: - pomieszczenie w piwnicy (ok. 5,10m2); - 4 pomieszczenia na strychu (łącznie ok. 18,20m2); - dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym (łącznie ok. 7,80m2). Ogrzewanie własne (piece kaflowe). Prąd, woda, kanaliza z sieci; gaz - butla. Remont dachu budynku ok. 2010 r. + rynny. Docieplenie fundamentów i elewacja nad gruntem ok. 2018 r. Mieszkanie bezczynszowe. Roczne opłaty za grunt i budynki wynoszą ok. 730 zł. Z lokalem związany jest udział do 506/1000 części we własności działki gruntu pod budynkiem (działka nr 17/7 o powierzchni 2 675 m2). Wraz z mieszkaniem zbywany jest również udział do 506/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 482/3 o pow. 54m2. W ramach swojego udziału w częściach wspólnych właściciel korzysta z wydzielonych (umownie podzielonych) części działki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako KK - teren komunikacji kolejowej. Nieruchomość położona jest w granicach strefy `B` ochrony konserwatorskiej. Budynki - mieszkalny i gospodarczy, wpisane są do gminnej ewidencji zabytków. Kupujący nie płaci prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem mieszkania oraz do obejrzenia na żywo.

3 pok. słoneczne, loggia, na Przylesiu, Kołłątaja!
MIESZKANIE na SPRZEDAŻ
MIESZKANIE na SPRZEDAŻ

MIESZKANIE na SPRZEDAŻ

Koszalin, Przylesie
Kołłątaja

359 000 | 54 m2 | pokoi: 3
nr oferty: 2104515

Ładne i zadbane 3 pokojowe mieszkanie z duża loggią na Osiedlu Przylesie o powierzchni użytkowej 53,50m2, położone na 3 piętrze w bloku w bardzo atrakcyjnej, cieszącej się największym powodzeniem lokalizacji w Koszalinie przy ulicy Kołłątaja. Idealna lokalizacja dla rodzin z dziećmi, pełne zaplecze pomocnicze: żłobek, przedszkola, szkoła podstawowa, place zabaw, przychodnia lekarska - wszystko w obrębie zaledwie 5 minut spacerem!!!!! Okna w salonie oraz w kuchni wychodzą na stronę południową, okna 2 przytulnych sypialni wychodzą na stronę północną. Mieszkanie jest rozkładowe, składa się z dobrze zaprojektowanej przestrzeni: salonu z wyjściem na słoneczną loggię, przedpokoju, 2 pokoi, kuchni z wydzieloną częścią dla małej przytulnej jadalni, oraz sporej łazienki z wc. Mieszkanie jest bardzo czyste i zadbane, na podłogach w przedpokoju, kuchni i w łazience położona jest terakota, w pokojach panele podłogowe. W kuchni zainstalowano ledy, a w salonie ciekawe oświetlenie. Wszystkie okna PCV, drzwi wejściowe antywłamaniowe. Mieszkanie sprzedawane jest prawie z całym wyposażeniem widocznym na zdjęciach, poinformujemy Ciebie o wszystkim na prezentacji. Budynek jest ocieplony, klatka schodowa czysta i odświeżona po remoncie. Zieleń dookoła bloku zadbana i ładnie utrzymana przez mieszkańców oraz spółdzielnię. W mieszkaniu nie ma junkersa, ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej. Do mieszkania przynależy piwnica. Koło bloku, tuż obok przy ul. Staszica, Kołłątaja znajdują się ogólnodostępne parkingi. Forma własności - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą. Zapraszamy więc również cudzoziemców, możecie bez problemu nabyć to mieszkanie. LOKALIZACJA: Ta część osiedla to bez wątpienia bardzo atrakcyjna lokalizacja, jedna z lepszych, znana wśród poszukujących dla siebie miejsca zamieszkania. Bardzo atrakcyjna dla rodzin z dziećmi. Starsze dzieci samodzielnie mogą korzystać z drogi do szkoły czy na plac zabaw. Dużo dobrych placów zabaw, blisko szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia lekarska, jak również sklepy, w których szybko zrobisz dobre zakupy (Stokrotka, Biedronka, Lidl, Netto i inne mniejsze sklepy osiedlowe, Galeria Emka). OPŁATY: Czynsz do spółdzielni wynosi 456 zł w tym między innymi zaliczka na c.o., gaz (ryczałt), części wspólne, fundusz remontowy, wywóz nieczystości. Co roku duże zwroty z tytułu ogrzewania. Pozostałe opłaty (woda i prąd) płatne według indywidualnego zużycia. Wydanie mieszkania zaplanowano na koniec stycznia 2022 roku. Zainteresowała Ciebie ta oferta? Zadzwoń lub napisz do nas i dowiedz się więcej. Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu najlepszego na rynku kredytu. ZAPRASZAMY.