94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk ukraiński facebook
(Symbol 0503953) HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻDrzewiany,

NOWA JESZCZE NIŻSZA CENA!
DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM PO BYŁEJ SUSZARNI ZBOŻA I DREWNA,
DRZEWIANY, GM. BOBOLICE.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr 39/3 o pow. 1,1143 ha zabudowanej budynkiem po byłej suszarni zboża i drewna, wagą samochodową, drogą dojazdową, placem betonowym oraz ogrodzeniem. 
Budynek po byłej suszarni: murowany, wolno stojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, składający się z 3 pomieszczeń.
Fundamenty oraz ściany fundamentowe wykonane z żelbetonu.
Konstrukcja nośna budynku mieszana - stalowa i murowana.
Ściany konstrukcyjne i działowe wykonane z pustaka betonowego i cegły.
Ściany osłonowe - wypełnione blachą stalową ocynkowaną, trapezową.
Dach - konstrukcja stalowa pokryta blachą stalową, ocynkowaną, trapezową.
Posadzki betonowe.
Elewacja oraz tynki zewnętrzne - cementowo wapienne.

Waga samochodowa zdekompletowana, nie kwalifikuje się do odtworzenia.
Nieruchomość posiada plac betonowy dookoła suszarni i wewnętrzną drogę dojazdową, betonową.
Działka ogrodzone siatką stalową na słupkach.

Dojazd do działki drogą publiczną utwardzoną. 

Media:
- prąd - na granicy działki;
- woda - z sieci, obecnie odłączona;
- kanaliza - szambo.

W aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 20R - tereny rolne z zakazem zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi. 
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie  w wodę:
- nakazuje się zaopatrzenie w wodę z istniejącego komunalnego wodociągu, poprzez rozbudowę sieci, w oparciu o istniejące w obszarze planu i poza obszarem planu wodociągi.
2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych:
- nakazuje się odprowadzanie ścieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej do oczyszczalni ścieków  w Bobolicach, poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę istniejącego systemu;
- dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, w granicach terenów elementarnych obsługiwanych przez te przepompownie;
- dopuszcza się realizację przydomowych oczyszczalni  ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, wyłącznie w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej;
- z chwilą zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej nakazuje się likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączenie nieruchomości do tych sieci.
3. Ścieki opadowe i roztopowe:
- nakazuje się odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych poprzez system rowów melioracyjnych;
- dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych systemami kanalizacji deszczowej poprzez budowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej;
- dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych na terenach działek budowlanych do gruntu;
- wody opadowe i roztopowe z dachów, placów oraz dróg (zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi) mogą być odprowadzane bez konieczności ich oczyszczenia;
- dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych nie wymagających oczyszczenia do gromadzenia i użycia do nawadniania zieleni.
4. Zaopatrzenie w ciepło:
- dopuszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych, w tym systemy grzewcze wykorzystujące źródła odnawialne.
Ustalenia planu nie ograniczają możliwości likwidacji, przebudowy lub rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej i nie ograniczają rozwiązań zamiennych projektowanej infrastruktury technicznej, w tym o innych, niż określone w ustaleniach ogólnych i szczegółowych, parametrach wynikających z nowych technologii, pod warunkiem zapewnienia właściwej obsługi infrastrukturą techniczną terenów zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu, w szczególności przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenów.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Symbol
0503953
Miejscowość
Drzewiany
Gmina
Bobolice
Ulica
,
Typ nieruchomości
HALA-MAGAZYN
Pow. całkowita
680 m2
Powierzchnia działki (m2)
11 143 m2
Forma własności działki
Własność
Cena cena w innych walutach
209 000 PLN
Rok budowy
1980

Doradca odpowiedzialny za ofertę

Borys Boratyński

Borys Boratyński

Ekspert rynku nieruchomości Licencjonowany pośrednik


licencja: 1875
borys@investsc.pl
tel.: 602 632 151

przeglądaj moje oferty

Zapytaj o ofertę